Inrichten van de kaart

📘

Inrichten van de kaart

Wegens veroudering van (de werkwijze van) bovenstaande video, is hier een beschrijving van de huidige werkwijze te vinden.

Kaartlagen toevoegen

Open de gewenste themakaart.
Kies onder de tab Layers voor '+Add Layer' en kies de gewenste kaartlaag (eventueel uit een ander project d.m.v. de 3 puntjes bovenaan).
Kies 'Edit' om Alias te geven en verdere instellingen voor de kaartlaag te kiezen.
Herhaal tot alle kaartlagen zijn toegevoegd en tot zover mogelijk naar wens zijn ingesteld.

Folders aanmaken

Maak folders aan door '+Add folder' te selecteren.
Geef folder een naam.
Vink 'Is Radio Folder' aan als er maar 1 kaartlaag binnen de folder tegelijk open mag staan.
Vink 'Allow Upload' aan indien er vanuit de bewerkmodus kaartlagen toegevoegd moeten kunnen worden.
Selecteer 'Add Folder'.
Versleep kaartlagen met de 6 blokjes naar de juiste plek in de legenda en evt. de juiste plek in de folder.

Views aanmaken

Open de tab 'Views' en stel deze in. Zie hiervoor ook de handleiding Standaardinstellingen (Views)
Klik op de naam van de default view.
Vink aan welke kaartlagen ingeschakeld moeten staan bij het openen van de kaart.
Vink aan voor welke kaartlagen de symbologie uitgeklapt moet staan bij het openen van de kaart.
Kies de transparantie voor elke kaartlaag (0% is volledig transparant, 100% is niet transparant).
Klik op 'Back to overview'.
Kies 'Preview'.

Objectinformatie instellen

Stel eventueel pop-ups in voor de gewenste kaartlagen. Zie hiervoor de handleidingen onder Objectinformatie (Pop-ups).

Filters instellen

Stel eventueel filters in voor de gewenste kaartlagen. Zie hiervoor de handleiding Filters.

Viewerfuncties gebruiken

Download data van kaartlagen door op de 3 puntjes te klikken, de downloadknop te selecteren, en vervolgens Excel of Shapefile te kiezen.

Meet objecten van kaartlagen door het meetoverzicht te openen. Zie voor verdere uitleg ook de handleiding Meten.


Did this page help you?