📘

Joins

Met Joins kunnen 2 datasets door middel van gemeenschappelijke attribuutwaardes als het ware samengevoegd worden. Dit is handig om bijvoorbeeld data uit een Excelbestand aan een Shapefile te koppelen. Als het Excelbestand en de Shapefile een gemeenschappelijk attribuut hebben (bijvoorbeeld gemeentenamen), is het mogelijk deze datasets te 'joinen'. De data uit het Excelbestand wordt dan per attribuut toegevoegd aan de data van de Shapefile.

Zorg dat de 2 datasets zijn ingeladen. In het voorbeeld is gekozen voor het aantal coronagevallen per gemeente. Zie Figuur 1.

  1. Selecteer eerst de dataset die al een geografische ligging heeft (bv. Shapefile).
  2. Klik op de knop Joins.
  3. Klik vervolgens op Add.
16931693

Figuur 1 - Het scherm 'Joins' met daaronder het kopje 'Joined datasets'. Deze is in dit geval nog leeg.

Maak nu de koppeling. Zie Figuur 2.

  1. Selecteer bij 'Reference Dataset' bij de knop Pick dataset de 'andere' dataset (zonder geografische ligging), die bijvoorbeeld uit een Excelbestand komt.
  2. Prefix: dit is een naam die voor de toegevoegde attributen komt (voorvoegsel).
  3. Selecteer bij Join attribute het veld van de (geografische) dataset waar een koppeling mogelijk is met de andere dataset (uit Excel).
  4. Geef hier bij Reference Attribute het attribuut aan waar in het Excelbestand naar gezocht dient te worden. Dit is het attribuut dat overeenkomstig dient te zijn met het veld dat is geselecteerd in de vorige stap.
  5. Klik vervolgens op Create.
16821682

Figuur 2 - Het scherm 'Create Dataset Join'.

Figuur 3 toont de dataset ''gemeentencovid". Onder joins staat de koppeling.
Dataset: dit is de dataset (uit bijvoorbeeld Excel) die toegevoegd is aan de geografische dataset.
Prefix: dit is een waarde die eventueel te geven is aan bestanden die tijdens de koppeling worden toegevoegd.

16741674

Figuur 3 - Bij 'Joined datasets' staat de nieuwe join.

In figuur 4 zijn onder het kopje Attributes de variabelen uit de gejoinde dataset zichtbaar. Deze variabelen zijn nu aan de gemeenten uit de geografische dataset gekoppeld.

16701670

Figuur 4 - De gejoinde attributen.


Did this page help you?