Layersets

📘

Layersets

Met deze functie kan een set van kaartlagen gemaakt worden. Dit is handig bij kaartlagen die overeenstemming met elkaar hebben. In het voorbeeld worden een kaartlaag van een PDOK luchtfoto en een kaartlaag met labels voor plaats- en straatnamen samengevoegd tot een Layerset. Op deze manier kunnen deze kaartlagen als één geheel toegevoegd worden aan een kaart en eenvoudig hergebruikt worden. De Layerset wordt dan in de Viewer weergegeven alsof het een enkele kaartlaag is.

In deze uitleg wordt getoond hoe een Layerset kan worden aangemaakt.

 1. Klik op Layers en selecteer het gewenste Project. Er wordt een overzicht getoond van de Layers in dit Project. Zie Figuur 1.
 2. Klik vervolgens bovenaan op Add Layer Set.
19191919

Figuur 1 - Overzicht kaartlagen.

Vervolgens verschijnt het overzicht zoals in Figuur 2.

 1. Geef een herkenbare Name.
 2. Bij het onderdeel Type zijn er 2 opties:

  Set: selecteer voor een 'gewone' set van kaartlagen.
  Scale Dependent: selecteer om een set kaartlagen te creëren, waarbij het zoomniveau bepaalt welke kaartlagen getoond worden.

 3. Selecteer het juiste Project.
 4. Vink Base Layer aan indien de kaartlagen basiskaartlagen dienen te zijn.
 5. Klik tenslotte op Create.
16881688

Figuur 2 - Instellingen voor het aanmaken van een Layerset.

Vervolgens verschijnt het overzicht zoals in Figuur 3.
Er worden nu een aantal kaartlagen gekozen.

 1. Klik op +Add.
16851685

Figuur 3 - Overzicht Layerset.

In Figuur 4 worden de Layers geselecteerd en ingesteld.

 1. Selecteer de juiste kaartlaag. Dit kan eventueel uit een ander Project zijn.
 2. Vink Enabled aan om de kaartlaag in te schakelen in de nieuwe Layerset.
 3. Vink Use Legend aan, indien de kaartlaag weergegeven moet worden in de legenda.
 4. Geef bij Opacity de doorzichtigheid aan. 0% is volledig doorzichtig; 100% is niet doorzichtig.
 5. Geef bij de Minimumzoom het kleinste zoomniveau aan waar de objecten worden getoond.
 6. Geef bij de Maximumzoom het grootste zoomniveau aan waar de objecten worden getoond.
 7. Klik tenslotte op Create.
16871687

Figuur 4 - Overzicht van de instellingen per Layer.

Herhaal de stappen betreffende Figuur 3 & 4 om meerdere Layers toe te voegen.
Eenmaal tevreden met de toegevoegde Layers en de instellingen, kunnen deze gemakkelijk toegevoegd worden aan de kaart als Layerset.

 1. Klik hiervoor op Add to Map. Zie Figuur 5.
 2. Selecteer vervolgens de gewenste themakaarten en klik op 'Add Layer Set'. Wanneer deze succesvol is toegevoegd verschijnt er een melding bovenaan het scherm in het groen.
16941694

Figuur 5 - Toevoegen van een Layerset aan een Map.

In het overzicht van de Theme Map (in dit geval 'Default') komt de Layerset in beeld onder 'Layers'. Zie Figuur 6.

16901690

Figuur 6 - De Layerset in het overzicht van de Theme Map.

Door op de 'Preview'-knop te klikken opent de Theme Map in de Viewer. De Layerset wordt hier als het ware als één kaartlaag in de legenda getoond. Zie Figuur 7.

19181918

Figuur 7 - Layerset in de Viewer.


Did this page help you?