Standaardinstellingen (Views)

Views

📘

Views

Via de optie 'Views' onder 'Theme Map' is het mogelijk om in te stellen welke kaartlagen standaard zijn in- of uitgeschakeld bij het openen van de kaart. Daarnaast is het mogelijk om de symbologie in de legenda in- of uit te schakelen. Middels 'Initial opacity' is het mogelijk doorzichtigheid aan te geven.

Views instellen in de beheeromgeving

Open de gewenste Map . Zie Figuur 1.

 1. Navigeer via Projects naar de gewenste Map.
 2. Selecteer de gewenste Theme Map indien er meerdere zijn.
Figuur 1 - Initiële views configureren voor gewenste themakaart

Figuur 1 - Initiële views configureren voor gewenste themakaart

Het overzicht 'Configure initial view' verschijnt. Voor elke kaartlaag:

 1. Kies of de kaartlaag initieel ingeschakeld moet zijn.
 2. Kies of de symbologie initieel uitgeklapt mag zijn in de legenda.
 3. Kies de initiële doorzichtigheid van de kaartlaag; dit is vooral bruikbaar bij polygonen. 0% is volledig doorzichtig; 100% is helemaal niet doorzichtig.

Sluit de tab zodra je klaar bent.

Figuur 2 - Configureren van de initiële view

Figuur 2 - Configureren van de initiële view

Eventueel kunnen er door middel van de knop '+Add' onder de tab Views in het themakaartoverzicht meerdere, verschillende Views worden aangemaakt. Er kan er uiteraard wel maar één worden gebruikt.

Overige instellingen

Onder de tab 'Layers' binnen een (thema)kaartoverzicht zijn nog een aantal overige instellingen beschikbaar. Klik hiervoor op 'Edit' bij de betreffende layer.

 1. Geef een 'Alias' op voor de betreffende kaartlaag. Dit is de naam voor de kaartlaag die de eindgebruiker in de Viewer te zien krijgt.
 2. Kies de Filter Definition. Voor meer informatie zie de handleiding Filters.
 3. Vink 'Enabled' aan om de kaartlaag te tonen in de kaart.
 4. Vink 'Show in Legend' aan om de kaartlaag te tonen in de legenda.
 5. Vink 'Allow Download' aan om eindgebruikers in de Viewer data uit deze kaartlaag te laten downloaden. Indien dit is ingeschakeld, kunnen alle eindgebruikers die in de kaart onder 'Users and groups' rechten hebben voor 'Allow Download' deze data downloaden.
 6. Klik op 'Save'.
Figuur 3 - Instellingen op een kaartlaag wijzigen

Figuur 3 - Instellingen op een kaartlaag wijzigen

Indien de instellingen binnen een folder gewijzigd moeten worden, kun je in het 'Layers'-overzicht op de 'Edit'-knop naast een folder klikken.

 1. Geef een 'Alias' op voor de betreffende folder. Dit is de naam voor de kaartlaag die de eindgebruiker in de Viewer te zien krijgt.
 2. Vink 'Enabled' aan om de folder te tonen in de kaart.
 3. Vink 'Show in Legend' aan om de folder te tonen in de legenda.
 4. Vink 'Is Radio Folder' aan indien er maximaal één kaartlaag tegelijk in de folder aan mag staan.
 5. Vink 'Allow Upload' aan om eindgebruikers in de Viewer data uit deze kaartlaag te laten downloaden. Indien dit is ingeschakeld, kunnen alle eindgebruikers die in de kaart onder 'Users and groups' rechten hebben voor 'Allow Upload' hierin data uploaden.
 6. Klik op 'Save'.
Figuur 4 - Instellingen op een folder wijzigen

Figuur 4 - Instellingen op een folder wijzigen

User-based Views

Het is tevens mogelijk views in te stellen per gebruiker of gebruikersgroep. Gebruikers(groepen) openen dan de kaart initieel op basis van de view die in deze tab aan hen is toegewezen. Indien er geen (user-based) view aan de gebruikers(groep) is toegewezen, krijgen zij de default-view te zien.

Deze tab wordt beschikbaar zodra er meerdere views aangemaakt zijn onder de tab 'Views' (op het Theme Map niveau). User-based views kunnen hier worden toegewezen met de '+Add'-knop.

Figuur 5 - User-based Views.

Figuur 5 - User-based Views.

Views instellen in de Viewer

Het is ook mogelijk de Map te bewerken vanuit de Viewer. Zie hiervoor stap 4 van de pagina Bewerkmodus.