Blocks - Staafdiagram

šŸ“˜

Blocks - Staafdiagram

Met de Staafdiagram-block kunt u data weergeven in de vorm van een staafdiagram. Dit is ideaal om een attribuutwaarde voor verschillende groepen of gebieden te vergelijken. Pas filters toe op uw data of schakel tussen een verticaal of horizontaal staafdiagram. Ook kunt u de titels van de assen en de legenda aanpassen.

624

Voorbeeld - Staafdiagram-block

Algemeen

 1. Geef een titel.
 2. Geef een beschrijving.
 3. Kies of de oriƫntatie van de diagram verticaal of horizontaal moet zijn.
 4. Kies de achtergrondkleur.
 5. Vink aan of de grafiek stacked moet zijn.
 6. Kies de taal.
 7. Kies of er, en hoeveel decimalen getoond moeten worden.

Data

 1. Kies de gewenste Dataset uit het Project waar de App in zit.
 2. Kies een hoofd-attribuut (de key).
 3. Vul een label in voor de hoofd-as
 4. Kies een waarde-attribuut.
 5. Vul een label in voor de secundaire as.
 6. Kies de operator:
 • Sum: het totale aantal van de attribuutwaarden
 • Count: het aantal (verschillende) attribuutwaarden
 • Min: de laagste waarde
 • Max: de hoogste waarde
 • Average: de gemiddelde waarde
 • Median: de middelste waarde
 1. Kies de sortering (onbepaald, oplopend of aflopend).

Filter

 1. Kies eventueel een attribuut om op te filteren.
 2. Kies een filter-operator:
 • Gelijk aan
 • Niet gelijk aan
 • Als
 • Niet als
 • Groter dan
 • Groter dan of gelijk aan
 • Kleiner dan
 • Gelijk aan of kleiner dan
 • En - alleen bij YAML
 • Of - alleen bij YAML (zie hiervoor de uitleg voor meervoudige filters op de pagina Blocks.
 1. Vul de filterwaarde in.

Legenda

 1. Vink aan of de legenda getoond moet worden.
 2. Vul het aantal pixels in dat de legenda horizontaal verschoven moet worden.
 3. Vul het aantal pixels in dat de legenda verticaal verschoven moet worden.

Opmaak

 1. Geef een titel op voor de X-as.
 2. Geef een titel op voor de Y-as.
 3. Geef eventueel een eenheid op als voorvoegsel.
 4. Geef eventueel een eenheid op als achtervoegsel.
 5. Vink aan of de lijnen als vloeiende kromme getoond moeten worden.

Markering

Eventueel kan er een markering worden toegevoegd om bijvoorbeeld een grenswaarde te tonen.

 1. Kies of deze markering staand (verticaal) of liggend (horizontaal) getoond moet worden.
 2. Vul de waarde voor deze markering in.
 3. Geef een titel aan de markering.
 4. Kies de kleur van de markering met de color picker of vul de hex-code in.

YAML

šŸ“˜

Aanvullende opties met YAML-formulier

Bepaalde variabelen zijn niet instelbaar vanuit het reguliere formulier. Onderstaand is daarom het volledige YAML-formulier te vinden om ook deze instellingen te kunnen gebruiken.

Let op! Deze is bruikbaar voor de nieuwste versies van Apps en Blocks, beschikbaar vanaf Release 30.

 1. Start door het betreffende Block in de Editor te bewerken.
 2. Wissel onderaan naar het YAML-formulier.
 3. Kopieer onderstaande code en plak deze in de Editor.
 4. Vul de variabelen in door overal number en string met de gewenste waarde te vervangen en bij de meerkeuzevariabelen alleen de gewenste optie te laten staan. Onder het onderstaande YAML-formulier is ter referentie een tabel te vinden met de veldtypen en standaardwaarden, welke gebruikt worden als een variabele volledig weggelaten wordt. Beschrijvingen zullen nader worden toegevoegd.
 • Boolean: kies true om weer te geven of te gebruiken, kies false om dit niet te doen.
 • String: geef een waarde op, dit kan o.a. een optie zoals in onderstaand YAML-formulier zijn, maar ook een stuk tekst of hex-waarde. Let op! Waarden van dit type moeten tussen aanhalingstekens worden gezet (bv. "#ffffff").
 • Number: geef een getal als waarde op (vaak in pixels).
version: '1.0'
barChart:
 liveTable: true | false
 title: string 
 description: string 
 style:
  backgroundColor: string (hex)
 layout:
  enableMarker: true | false 
  orientation: vertical | horizontal | undefined 
  legend:
   show: true | false 
   position: top-left | top | top-right | left | center | right | bottom-left | bottom | bottom-right
   direction: column | row
   justify: true | false
   offsetX: number
   offsetY: number
   item:
    direction: left-to-right | right-to-left | top-to-bottom | bottom-to-top
    height: number
    width: number
    opacity: number
    spacing: number
    textColor: string (hex)
   symbol:
    size: number
    shape: circle | square | triangle | diamond
  margin:
   bottom: number
   left: number
   right: number 
   top: number 
  markers: 
   - axis: x | y 
    value: number | string
    lineStyle:
     color: string 
     width: number
    legend:
     title: text marker
     orientation: vertical | horizontal
  stacked: true | false
  tooltip:
   prefix: string 
   suffix: string
  xAxis:
   offset: number
   padding: number
   position: string
   rotation: number
   size: number
   title: string
  yAxis:
   maxValue: number
   minValue: number
   offset: number
   padding: number
   position: string
   rotation: number
   size: number
   title: string
 format:
  decimals: number 
  locale: nl | en
 data:
  datasetId: string
  alias:
   <key>: "value of your choice"
  order: undefined | asc | desc
  attributes:
   key: string
   title: string 
   values:
    - title: string
     operator: sum | count | min | max | avg | median
     value: string 
     color: string (hex)
  filter:
   enable: true | false
   attribute: string
   operator: '= | != | like | notlike | > | >= | < | =< | and | or'
   value: string 
   filters:
    - operator: '= | != | like | notlike | > | >= | < | =< | and | or'
     attribute: string
     value: string
     filters:
      - operator: '= | != | like | notlike | > | >= | < | =< | and | or'
       attribute: string
       value: string
VeldTypeBeschrijvingDefault-waarde indien van toepassingEenheid indien van toepassing
liveTablebooleanGeeft de mogelijkheid om grafieken te filterentrue
titlestringTitel boven grafiek[operator] op [values] van [dataset]
descriptionstringBeschrijving
backgroundColorstring (hex)Achtergrondkleur# ffffff
enableMarkerbooleanEen markering toevoegenfalse
orientationstringOriƫntatie van de blokken: horizontaal of verticaalvertical
legend.showbooleanDe legenda toevoegenfalse
legend.positionstringLocatie van de legenda in het blokright
legend.directionstringRichting van de keys en kleuren: in rijen of kolommencolumns
legend.justifybooleanUitvulling van de tekst: volledige breedte benutten (true) of direct naast het symbool (false)false
legend.offsetXnumberDe legenda offset horizontaal120px
legend.offsetYnumberDe legenda offset verticaal0px
legend.item.directionstringDe richting waarin de keys en kleuren staanleft-to-right
legend.item.heightnumberLegenda oppervlakte hoogte20px
legend.item.widthnumberLegenda oppervlakte breedte100px
legend.item.opacitynumberDoorzichtigheid van legenda items0.75
legend.item.spacingnumberRuimte tussen legenda items2px
legend.item.textColorstring (hex)Kleur van tekst in legenda# 000000
legend.symbol.sizenumberGrootte van kleur symbool18px
legend.symbol.shapestringVorm van kleur symboolcircle
margin.bottomnumberRuimte onder60px
margin.leftnumberRuimte links80px
margin.rightnumberRuimte rechts80 | 130 when legend is shownpx
margin.topnumberRuimte boven20
markers[0].axisstringAs waarop de markering staatx
markers[0].valuenumber | stringWaarde van de markering
markers[0].lineStyle.colorstring (hex)Kleur van de markering# 000000
markers[0].lineStyle.widthnumberDikte van de markering2px
markers[0].legend.titlestringLabel of titel van de markering
markers[0].legend.orientationstringOriƫntatie van de markering: horizontaal of verticaalhorizontal
stackedbooleanStapeling van de grafiekfalse
tooltip.prefixstringVoorvoegsel van de tooltip
tooltip.suffixstringAchtervoegsel van de tooltip
xAxis.offsetnumberOffset van de x-as label verticaal32px
xAxis.paddingnumberRuimte tussen de as categorieƫn en de as lijn5px
xAxis.positionstring
xAxis.rotationnumberDraaiing van de as categorieƫn0graden
xAxis.sizenumberAs categorieƫn lijn grootte5px
xAxis.titlestringLabel van de as
yAxis.maxValuenumberMaximale waardeauto
yAxis.minValuenumberMinimale waardeauto
yAxis.offsetnumberOffset van y-as label horizontaal
yAxis.paddingnumberOffset van y-as label verticaal5px
yAxis.positionstring
yAxis.rotationnumberDraaiing van de as categorieƫn0graden
yAxis.sizenumberAs categorieƫn lijn grootte5px
yAxis.titlestringLabel van de as
decimalsnumberAantal decimalen0
localestringNotatie van de numerieke waardeen
datasetIdstringID van de dataset
alias.stringAlias op de data attribuut namen. is de attribuut naam. De waarde die hier aan wordt gegeven, in "", is de alias
orderstringVolgorde van de waarden: oplopend, aflopend of niet-gedefinieerdundefined
attributes.keystringAttribuut waarop gegroepeerd dient te worden
attributes.titlestringTitel attribuut
attributes.values[0].titlestringLabel van de valuevalue of values[0].value | operator "count"
attributes.values[0].operatorstringOperator
attributes.values[0].valuestringWeer te geven waarde-attribuut
attributes.values[0].colorstring (hex)Kleur van de waarden
filter.enablebooleanToevoegen van een filterfalse
filter.attributestringKolom waarop gefilterd moet worden
filter.operatorstringFilter-operator
filter.valuestringDe filterwaarde
filters[0].operatorstringFilter-operator bij extra filters
filters[0].attributestringKolom waarop gefilterd moet worden bij extra filters
filters[0].valuestringDe filterwaarde bij extra filters

Voorbeelden

Meerdere attributen gebruiken

Onderstaand een voorbeeld van een YAML voor een staafdiagram, waarbij meerdere attributen worden gebruikt, en de objecten custom ingekleurd kunnen worden. Deze kun je hergebruiken door de dataset-id, attribuut-definities en titels te vervangen.

version: "1.0"
barChart:
 liveTable: true
 style:
  backgroundColor: "#ffffff"
 layout:
  orientation: "vertical"
  legend:
   show: true
   position: "right"
   justify: false
  stacked: false
 format:
  locale: "nl"
  decimals: 0
 data:
  order: "asc"
  filter:
   enable: false
  datasetId:
   id: "5f55ff55-b55b-555f-555f-ff33f5555fff"
   name: "Provinciekaart"
  attributes:
   values:
    - operator: "sum"
     value: "aantal_vrouwen"
     color: "#00ffff"
     title: "vrouwen"
    - operator: "sum"
     value: "aantal_mannen"
     color: "#ffff00"
     title: "mannen"
   key: "provincie"
 title: "Mannen/Vrouwen per provincie"

Meervoudig filter

Voor een voorbeeld van hoe je meervoudige filters in kunt stellen zie deze handleiding.