Datasets

Instellingen voor datasets

Als beheerder van een GeoApps-omgeving is het handig om te weten hoe de verschillende functies rondom datasets functioneren. Onderstaand vind je een overzicht van alle handleidingen rondom het instellen van datasets.

Domeinlijsten

Door middel van domeinlijsten, ofwel Linked Datasets, kan een lijst met waardes toegevoegd worden aan een datasetattribuut. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om een Excellijst met namen aan een naamgevingsattribuut van een tekenbare kaartlaag toe te voegen. Bij het intekenen van een object hoeft dit attribuut dan niet meer ingetoets te worden, maar er kan gekozen worden uit een dropdownlijst. Zie de handleiding Domeinlijsten voor uitleg over het toevoegen van domeinlijsten.

Externe services

Door middel van de knop +Add External Service in het overzicht datasets kan data van een externe service opgehaald worden. Hiermee kunnen WMS- en WFS- services van PDOK bijvoorbeeld eenvoudig gebruikt worden. Zie hiervoor de handleiding Externe services.

Joins

Door middel van Joins kunnen 2 datasets aan elkaar gekoppeld worden op basis van een gemeenschappelijk attribuut. Zo kan er bijvoorbeeld eenvoudig data uit een Excelbestand aan een shapefile worden gekoppeld. Zie hiervoor de handleiding Joins.

Metadata

Door middel van Metadata kan informatie met betrekking tot de achterliggende data en de bronhouder toegevoegd worden aan een dataset. Zie de handleiding Metadata voor meer informatie over het instellen en raadplegen hiervan.

Units

Door middel van Units kan de eenheid van een attribuut worden toegevoegd, zodat het duidelijk is waar dit attribuut voor staat, zonder dat de eenheid in de attribuutnaam gezet hoeft te worden. Zie de handleiding Units voor uitleg over het instellen hiervan.

Updaten dataset

In GeoApps is het mogelijk de meeste Hosted Datasets te updaten om zo de meest actuele data te gebruiken. Zie de handleiding Updaten dataset voor meer informatie en uitleg over hoe je dit doet.


Did this page help you?