Datasets

Instellingen voor datasets

📘

Datasets

De onderste laag van het GeoApps systeem is het beheer van data. Dit is volledig ondergebracht onder het menu-onderdeel Datasets. Hier kan data geupload, gedownload en bijgewerkt worden. Daarnaast wordt metadata hier gekoppeld aan de bijbehorende data en kunnen eventueel extra attributen worden aangemaakt. Indien gebruik gemaakt wordt van externe databronnen (bijvoorbeeld een PDOK luchtfoto) dan is het mogelijk op deze plek ook deze services toe te voegen of de connectie met deze data bij te werken.

Als beheerder van een GeoApps-omgeving is het handig om te weten hoe de verschillende functies rondom datasets functioneren. Onderstaand vind je een overzicht van alle handleidingen rondom het instellen van datasets.

Domeinlijsten

Door middel van Domeinlijsten kun je de gebruiker in de Viewer helpen door een lijst te tonen voor een attribuut bij het filteren of intekenen van een object. Deze hoeft de exacte attribuutwaarde dan niet meer in te toetsen, maar kan dan kiezen uit een dropdownlijst. Zie de handleiding Domeinlijsten voor uitleg over het toevoegen van domeinlijsten.

Dynamische attributen

Dynamische attributen zijn samengestelde attributen die op basis van bestaande objecten en attribuutwaarden berekeningen uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een combinate van twee attributen om te labelen, het berekenen van een oppervlakte of lengte of berekeningen met tijd. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe dit ingesteld dient te worden. Zie hiervoor de handleiding Dynamische attributen.

Externe services

Door middel van de knop +Add External Service in het overzicht datasets kan data van een externe service opgehaald worden. Hiermee kunnen WMS- en WFS- services van PDOK bijvoorbeeld eenvoudig gebruikt worden. Zie hiervoor de handleiding Externe services.

Joins

Door middel van Joins kunnen 2 datasets aan elkaar gekoppeld worden op basis van een gemeenschappelijk attribuut. Zo kan er bijvoorbeeld eenvoudig data uit een Excelbestand aan een shapefile worden gekoppeld. Zie hiervoor de handleiding Joins.

Linked Dataset

Door middel van Linked Datasets, kan een lijst met displaywaardes toegevoegd worden aan een datasetattribuut. Je gebruikt hiervoor een datasetattribuut met een domeinlijst, waarbij de attribuutwaarden worden weergegeven zoals in de Linked Dataset. Zie hiervoor de handleiding Linked dataset

Metadata

Door middel van Metadata kan informatie met betrekking tot de achterliggende data en de bronhouder toegevoegd worden aan een dataset. Zie de handleiding Metadata voor meer informatie over het instellen en raadplegen hiervan.

Units

Door middel van Units kan de eenheid van een attribuut worden toegevoegd, zodat het duidelijk is waar dit attribuut voor staat, zonder dat de eenheid in de attribuutnaam gezet hoeft te worden. Zie de handleiding Units voor uitleg over het instellen hiervan.

Updaten dataset

In GeoApps is het mogelijk de meeste Hosted Datasets te updaten om zo de meest actuele data te gebruiken. Zie de handleiding Updaten dataset voor meer informatie en uitleg over hoe je dit doet.

Uploaden dataset

Voordat een dataset gebruikt kan worden moet deze natuurlijk geüpload worden.
Zie hiervoor de handleiding Uploaden dataset.