Symbologie aanpassen

Het aanmaken en aanpassen van symbologie op kaartlagen vanuit de Viewer

📘

Symbologie aanpassen vanuit de Viewer

Het is mogelijk om de symbologie aan te passen van (nieuwe) GeoApps-hosted kaartlagen met een punt, lijn of vlak-geometrie. Voor verdere uitleg over het aanmaken of aanpassen van de symbologie van kaartlagen, zie de How To - Symbology. Zie ook de handleiding Bewerkmodus voor meer informatie over het bewerken van kaarten vanuit de Viewer.

Aanpassen van de symbologie

1620

Symbologie aanpassen van kaartlaag.

  1. Kies voor enkele of unieke symbologie. Bij enkel krijgen alle objecten dezelfde kleur, bij uniek kan een kleur worden toegepast op basis van waarden in een attribuut.
  2. Kies een attribuut uit de betreffende kaartlaag.
  3. Klik op 'Classficeer' om alle unieke waarden uit het gekozen attribuut te genereren. De unieke waarden worden toegevoegd, zodat de legende hierop kan worden toegepast.
  4. Kies een kleur voor de vulling van objecten met behulp van een colorpicker. Er kan ook een hex-code worden opgegeven.
  5. Kies bij punten of vlakken de randkleur en breedte.
  6. Pas optioneel de beschrijving aan van de verschillende attribuutwaarden.
  7. Schakel eventueel bepaalde attribuutwaarden uit indien deze niet op de kaart geplot moeten worden.
  8. Klik op 'Opslaan' om de wijzingen door te voeren. Na het klikken op het kruisje (rechtsboven) kunnen de wijzigingen in de kaart bekeken worden.