Symbologie aanpassen

Het aanmaken en aanpassen van symbolgie op kaartlagen

Voor het aanmaken of aanpassen van de symbologie van kaartlagen raadpleeg je de instellingen van een kaartlaag. Zie handleiding Bewerkmodus ]. Het is mogelijk om de symbologie aan te passen van (nieuwe) GeoApps-hosted kaartlagen met een punt, lijn of vlak-geometrie.

Symbologie aanpassen van kaartlaag, zie nummers voor stappen.Symbologie aanpassen van kaartlaag, zie nummers voor stappen.

Symbologie aanpassen van kaartlaag, zie nummers voor stappen.

  1. Kies voor enkele of unieke symbologie. Bij enkel krijgen alle objecten dezelfde kleur, bij uniek kan een kleur worden toegepast op basis van waarden in een attribuut.
  2. Kies een attribuut uit de betreffende kaartlaag.
  3. Klik op 'Classficeer' om alle unieke waarden uit het gekozen attribuut te genereren. De unieke waarden worden toegevoegd, zodat de legende hierop kan worden toegepast.
  4. Kies een kleur voor de vulling van objecten met behulp van een colorpicker. Er kan ook een hex-waarden worden opgegeven.
  5. Kies, voor punten en vlakken, de randkleur en breedte.
  6. Pas optioneel de beschrijving aan van de verschillende attribuutwaarden.
  7. Bepaalde attribuutwaarden kunnen worden uitgeschakeld indien je deze niet op de kaart wilt plotten.
  8. Klik op 'Opslaan' om de wijzingen door te voeren. Na het klikken op het kruisje (rechtsboven) kunnen de wijzigingen in de kaart bekeken worden.

Did this page help you?