Registratie

📘

Registratie

Om toegang te krijgen tot een GeoApps-omgeving is een GeoApps-account en een uitnodiging van een beheerder nodig.

Uitnodiging GeoApps

Om toegang te krijgen tot een GeoApps-omgeving is een uitnodiging van een beheerder nodig. Deze wordt ontvangen in de mail.

 1. Check de mail op de GeoApps-uitnodiging. De mail toont welke omgeving de uitnodiging betreft en van wie deze afkomstig is.
 2. Open vervolgens de omgeving via mijn.geoapps.nl. Nog geen GeoApps-account? Registreer deze via login.geoapps.nl en volg de rest van deze handleiding.
975975

Figuur 1 - Een GeoApps-uitnodiging.

Registeren van GeoApps-account

 1. Registreer een account. Onderstaande omgeving zal dan verschijnen. Zie Figuur 2.
  Verplichte velden zijn: bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, plaatsnaam, e-mailadres en wachtwoord.
  Het wachtwoord moet de volgende dingen bevatten:
 • Minimaal 6 tekens
 • Kleine letter
 • Hoofdletter
 • Cijfer
 • Speciaal teken (bv. ! & % $ & #)
  Het driehoekige icoontje naast het wachtwoord geeft de eisen weer waar het wachtwoord tot dan toe niet aan voldoet.
19191919

Figuur 2 - Overzicht registratie GeoApps.

 1. Op de website mijn.geoapps.nl verschijnt, na de login-pagina, het profiel. De omgeving(en) waartoe deze toegang heeft worden weergegeven. Voor meer toelichting, zie Mijn GeoApps.
19191919

Figuur 3 - Overzicht profiel + omgevingen waarvoor uitgenodigd.

👍

Registratie voltooid

Het account is nu geregistreerd. Voor bepaalde omgevingen kan het verplicht zijn om Authentication te hebben. Zie de pagina Authentication instellen voor uitleg over hoe dit moet.


Did this page help you?