Registratie

šŸ“˜

Registratie

Om toegang te krijgen tot een GeoApps-omgeving is een GeoApps-account en een uitnodiging van een beheerder nodig.

Uitnodiging GeoApps

Om toegang te krijgen tot een GeoApps-omgeving is een uitnodiging van een beheerder nodig. Deze wordt ontvangen in de mail.

 1. Check de mail op de GeoApps-uitnodiging. De mail toont welke omgeving de uitnodiging betreft en van wie deze afkomstig is.
 2. Open vervolgens de omgeving via mijn.geoapps.nl. Nog geen GeoApps-account? Registreer deze via login.geoapps.nl en volg de rest van deze handleiding.
975

Figuur 1 - Een GeoApps-uitnodiging.

Registeren van GeoApps-account

 1. Registreer een account. Onderstaande omgeving zal dan verschijnen. Zie Figuur 2.
  Verplichte velden zijn: bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, plaatsnaam, e-mailadres en wachtwoord.
  Het wachtwoord moet de volgende dingen bevatten:
 • Minimaal 6 tekens
 • Kleine letter
 • Hoofdletter
 • Cijfer
 • Speciaal teken (bv. ! & % $ & #)
  Het driehoekige icoontje naast het wachtwoord geeft de eisen weer waar het wachtwoord tot dan toe niet aan voldoet.
1919

Figuur 2 - Overzicht registratie GeoApps.

 1. Op de website mijn.geoapps.nl verschijnt, na de login-pagina, het profiel. De omgeving(en) waartoe deze toegang heeft worden weergegeven. Voor meer toelichting, zie Mijn GeoApps.
1919

Figuur 3 - Overzicht profiel + omgevingen waarvoor uitgenodigd.

šŸ‘

Registratie voltooid

Het account is nu geregistreerd. Voor bepaalde omgevingen kan het verplicht zijn om Authentication te hebben. Zie de pagina Authentication instellen voor uitleg over hoe dit moet.