Users

Registratie, authenticatie en instellingen voor beheer van gebruikers en rechten

📘

Gebruikersbeheer & Toegang

Als beheerder van een GeoApps-omgeving is het handig om te weten hoe je een gebruiker uitnodigt, hoe je gebruikersgroepen maakt en hoe je de rechten beheert. Onderstaand vind je een uitleg van de basisconcepten rondom gebruikersbeheer en een overzicht van alle handleidingen rondom gebruikersbeheer & toegang.

Als je alleen de Viewer van een GeoApps-omgeving gaat gebruiken, heb je alleen de handleidingen Registratie en Mijn GeoApps nodig. Daarna kun je eventueel de handleidingen onder Basisfuncties gebruiken voor meer uitleg over het gebruik van de Viewer.

GeoApps-account

Een GeoApps-account is een persoonsgebonden account waarbij iedere gebruiker zelf het beheer heeft over welke gegevens geregistreerd staan. Denk hierbij aan weergavenaam, e-mailadres en uiteraard ook het wachtwoord. Dit account wordt binnen GeoApps centraal opgeslagen en biedt toegang tot alle omgevingen waar een gebruiker toegang toe heeft. Indien er dus gebruik gemaakt wordt van meerdere GeoApps-omgevingen hoeven er dus niet meer losse accounts beheerd te worden. Anderzijds krijgen beheerders van de omgevingen minder informatie te zien van de eindgebruiker, dit is nu beperkt tot alleen het e-mailadres en de volledige naam (voor- en achternaam). Een belangrijk voordeel van een GeoApps-account is centrale toegang tot GeoApps in plaats van het moeten onthouden van specifieke websitepaden. Deze directe toegang is beschikbaar via www.geoapps.nl en dan de knop 'Inloggen', of direct via mijn.geoapps.nl. Hier krijg je als gebruiker een direct overzicht van de omgevingen waarop je toegang hebt.

Uitnodigingen & Registratie

Voor beheerders is het proces voor het aanmaken van nieuwe accounts heel simpel. Uitnodigen vindt plaats op basis van een e-mailadres, waarbij de eindgebruiker automatisch geïnformeerd wordt dat hij of zij is uitgenodigd voor de toegang tot een GeoApps-omgeving. Zodra de gebruiker een GeoApps-account heeft kan er direct ingelogd worden, zonder dat er nog accounts opnieuw geactiveerd moeten worden. Mochten eindgebruikers problemen ervaren met het aanmaken van een GeoApps-account of hulp nodig hebben met wachtwoord resetten kan de eindgebruiker dit zelf regelen via de self-service mogelijkheden, of direct via de supportdesk van GeoApps.

Om gebruikers toegang te geven tot de beheeromgeving, moeten zij worden uitgenodigd. Zie hiervoor de handleiding Gebruikers uitnodigen.

Na het ontvangen van een uitnodiging, moeten nieuwe gebruikers zich registreren. Zie hiervoor de handleiding Registratie.

Authenticatie

Authentication maakt het mogelijk extra beveiliging toe te voegen aan een omgeving of een account.

Door middel van een Authenticator App kan er twee-staps-authenticatie ingesteld worden op een GeoApps-account. Zie hiervoor de handleiding Authenticatie instellen.

Een beheerder kan authenticatie verplicht stellen in een omgeving, waardoor alleen gebruikers met twee-staps-authenticatie toegang hebben. Zie hiervoor de handleiding Authenticatie verplicht stellen.

Rechten

Elke omgeving draait op een volledig eigen database en als beheerder heb je nog steeds volledige controle over wie toegang heeft kaartprojecten of het beheer daarvan. Als beheerder is het mogelijk rechten van gebruikers in te stellen en te bewerken voor de gehele omgeving. Bij het uitnodigen kun je een gebruiker al rollen geven, maar later kunnen deze nog bewerkt worden. Tevens kun je gebruikers toegang geven tot specifieke kaarten en per kaart instellen wie er mogen tekenen, downloaden en uploaden. Zie hiervoor de handleiding Gebruikersrechten.

Om het beheren van de rechten sneller te laten verlopen, kun je gebruik maken van gebruikersgroepen. Zie hiervoor de handleiding Gebruikersgroepen.

Mijn GeoApps & Startpage

Na het registreren en inloggen, kun je via mijn.geoapps.nl een overzicht bekijken van alle omgevingen en dien onderdelen, waartoe je toegang hebt. Voor elke omgeving kan er door beheerders een Startpage worden ingesteld waarop alle kaarten en apps waartoe de gebruiker toegang heeft worden getoond. Zie de handleidingen Mijn GeoApps en Startpage voor meer toelichting.