Gebruikersbeheer

Registratie, authenticatie en instellingen voor beheer van gebruikers en rechten

Als beheerder van een GeoApps-omgeving is het handig om te weten hoe je een gebruiker uitnodigt, hoe je gebruikersgroepen maakt en hoe je de rechten beheert. Onderstaand vind je een overzicht van alle handleidingen rondom gebruikersbeheer.

Uitnodigingen & Registratie

Om gebruikers toegang te geven tot de beheeromgeving, moeten zij worden uitgenodigd. Zie hiervoor de handleiding Gebruikers uitnodigen.

Na het ontvangen van een uitnodiging, moeten nieuwe gebruikers zich registreren. Zie hiervoor de handleiding Registratie.

Authenticatie

Authentication maakt het mogelijk extra beveiliging toe te voegen aan een omgeving of een account.

Door middel van een Authenticator App kan er twee-staps-authenticatie ingesteld worden op een GeoApps-account. Zie hiervoor de handleiding Authenticatie instellen.

Een beheerder kan authenticatie verplicht stellen in een omgeving, waardoor alleen gebruikers met twee-staps-authenticatie toegang hebben. Zie hiervoor de handleiding Authenticatie verplicht stellen.

Rechten

Als beheerder is het mogelijk rechten van gebruikers in te stellen en te bewerken voor de gehele omgeving. Bij het uitnodigen kun je een gebruiker al rollen geven, maar later kunnen deze nog bewerkt worden. Tevens kun je gebruikers toegang geven tot specifieke kaarten en per kaart instellen wie er mogen tekenen, downloaden en uploaden. Zie hiervoor de handleiding Gebruikersrechten.

Om het beheren van de rechten sneller te laten verlopen, kun je gebruik maken van gebruikersgroepen. Zie hiervoor de handleiding Gebruikersgroepen.

Loginscherm

s

Mijn GeoApps & Landingspage

Na het registreren en inloggen, kun je via mijn.geoapps.nl een overzicht bekijken van alle omgevingen en dien onderdelen, waartoe je toegang hebt. Zie de handleiding Mijn GeoApps voor meer toelichting.


Did this page help you?