KIK-inzage

Eigendomsgegevens opvragen van kadastrale percelen

📘

KIK-inzage

Met de KIK-inzage extensie is het mogelijk om de functionaliteit voor de KIK-inzage te activeren in de kaartviewer. Dit maakt het mogelijk om eigendomsinformatie via het Kadaster af te nemen. Dit kan per kaart ingesteld worden. Om deze extensie te kunnen gebruiken hebt u een abonnement op Mijn Kadaster nodig. Meer informatie over inzage in de Basisregistratie Kadaster vindt u op de pagina KIK-inzage.

Installeren van de extension

Eerst moet de Extension worden geïnstalleerd voor de gewenste Customers.

📘

Customers

Customers zijn alleen beschikbaar voor GeoApps Partners.
Geen Partner? Dan wordt de extension geïnstalleerd voor de hele omgeving.

 1. Ga naar Integrations.
 2. Voor GeoApps Partners: kies de gewenste Customer uit de dropdownlijst.
 3. Klik op +Add.
19191919

Figuur 1 - Extension installeren.

Het overzicht 'Add Extension' wordt geopend.

 1. De KIK URL kan ongewijzigd gebruikt worden. Dit betreft: https://service10.kadaster.nl/kik-inzage/v6/
 2. De Klantreferentie kan zelf bepaald worden. Deze referentie wordt doorgegeven aan het kadaster en wordt gebruikt voor de rapportages en het aankoopoverzicht bij het kadaster.
 3. De Layer geeft aan welke Layer gebruikt zal worden voor het tonen en bevragen van de perceelgegevens. Deze Layer moet aanwezig zijn in de omgeving. Zoek de betreffende Layer op en kopieer de ID van de Layer. Deze is te vinden in de URL achter de laatste slash in de link:
  https:// [omgeving] .geoapps.nl/Manage/Layers/Details/ [0b459641-db6c-4225-b6c8-daf3dec5c80e]
  Deze Layer wordt automatisch aan de Theme Maps toegevoegd voor het gebruik van de KIK-inzage.
 4. Vul bij de Username en Password de gegevens in van je Mijn Kadaster-account.

Het is mogelijk om te testen of je kadaster account geschikt is voor de KIK-inzage.

 1. Open de URL: https://service10.kadaster.nl/kik-inzage/v6/
 2. Vul username en password in van je kadaster account
 3. Bij het inloggen krijg je een melding of het account is geauthentiseerd voor KIK-inzage.
600600

Figuur 2 - Instellingen voor het toevoegen van KIK-inzage Extension.

Extension inschakelen in de Map

De Extension voor de KIK-inzage is nu geïnstalleerd voor de gewenste Customers. Nu moet de Extension nog ingeschakeld worden in de gewenste Map.

 1. Ga naar Maps en kies de gewenste Map. Selecteer vervolgens de tab Extensions
 2. Zorg dat de Extension 'KIK-inzage' ingeschakeld staat; als er een streepje staat, klik deze dan aan zodat het een vinkje wordt.
 3. Pas bij Settings eventueel de instellingen aan voor deze specifieke kaart.
17001700

Figuur 3 - KIK-Inzage inschakelen op de gewenste Map.

Klik, nadat alles naar wens is ingesteld, op 'Preview' en probeer de Extension zelf uit.

 1. Klik op een object van de betreffende Layer. De pop-up wordt geopend waarbij het mogelijk is om de eigendomsgegevens aan te vragen van het betreffende perceel.
19151915

Figuur 4 - KIK-inzage als pop-up in de Viewer.


Did this page help you?