KIK-inzage

Eigendomsgegevens opvragen van kadastrale percelen

📘

KIK-inzage

Met de KIK-inzage extensie is het mogelijk om de KIK-inzage te gebruiken in de kaartviewer. Met de KIK-inzage in GeoApps kunt u via de kaart op een kadastraal perceel klikken en direct een selectie van de eigendomsgegevens bekijken. Daarnaast is een volledig overzicht van de eigendomsgegevens van het perceel als PDF te downloaden. De eigendomsgegevens worden per perceel direct bij het Kadaster in de Basisregistratie Kadaster (BRK) opgevraagd. De rechten kunnen per kaart en gebruiker worden ingesteld.

Om deze extensie te kunnen gebruiken hebt u een abonnement op Mijn Kadaster nodig. Meer informatie over inzage in de Basisregistratie Kadaster vindt u op de pagina KIK-inzage.

1915

KIK-Inzage in de kaartviewer

Installeren van de extension

Eerst moet de Extension worden geïnstalleerd voor de gewenste Customers.

📘

Customers

Customers zijn alleen beschikbaar voor GeoApps Partners.
Geen partner? Dan wordt de extension geïnstalleerd voor de hele omgeving.

 1. Ga naar Extensions.
 2. Voor GeoApps Partners: kies de gewenste Customer uit de dropdownlijst.
 3. Klik op +Add.
1919

Figuur 1 - Extension installeren.

Het overzicht 'Add Extension' wordt geopend.

 1. De KIK URL kan ongewijzigd gebruikt worden. Dit betreft: https://service10.kadaster.nl/kik-inzage/v6/
 2. De Klantreferentie kan zelf bepaald worden. Deze referentie wordt doorgegeven aan het kadaster en wordt gebruikt voor de rapportages en het aankoopoverzicht bij het kadaster.
 3. De Layer geeft aan welke Layer gebruikt zal worden voor het tonen en bevragen van de perceelgegevens. Deze Layer moet aanwezig zijn in de omgeving. Zoek de betreffende Layer op en kopieer de ID van de Layer. Deze is te vinden in de URL achter de laatste slash in de link:
  https:// [omgeving] .geoapps.nl/Manage/Layers/Details/ [0b459641-db6c-4225-b6c8-daf3dec5c80e]
  Deze Layer wordt automatisch aan de Theme Maps toegevoegd voor het gebruik van de KIK-inzage.
 4. Vul bij de Username en Password de gegevens in van je Mijn Kadaster-account.

Het is mogelijk om te testen of je kadaster account geschikt is voor de KIK-inzage.

 1. Open de URL: https://service10.kadaster.nl/kik-inzage/v6/
 2. Vul username en password in van je kadaster account
 3. Bij het inloggen krijg je een melding of het account is geauthentiseerd voor KIK-inzage.
585

Figuur 2 - Instellingen voor het toevoegen van KIK-inzage Extension.

Extension inschakelen in de Map

De Extension voor de KIK-inzage is nu geïnstalleerd voor de gewenste Customers. Nu moet de Extension nog ingeschakeld worden in de gewenste Map.

 1. Ga naar Maps en kies de gewenste Map. Selecteer vervolgens de tab Extensions
 2. Zorg dat de Extension 'KIK-inzage' ingeschakeld staat; als er een streepje staat, klik deze dan aan zodat het een vinkje wordt.
 3. Pas bij Settings eventueel de instellingen aan voor deze specifieke kaart.
1700

Figuur 3 - KIK-Inzage inschakelen op de gewenste Map.

Rechten tot KIK-inzage verlenen aan gebruikers

 1. Navigeer naar Security > Users en selecteer de gewenste gebruiker.
 2. Open de tab 'Roles'.
 3. Klik op '+Add'.
1919

Figuur 4 - KIK-inzage rechten instellen voor gebruiker.

 1. Kies welke rechten betreffende de KIK-inzage deze gebruiker dient te krijgen:
 • USER_KIK_ALLOW: om een gebruiker toe te staan eigendomsgegevens op te vragen (indien reeds aangekocht).
 • KIK_ALLOW_DOWNLOAD: om een gebruiker toe te staan een rapport van de eigendomsgegevens te downloaden.
 • KIK_ALLOW_PURCHASE: om een gebruiker toe te staan de eigendomsgegevens te kopen bij het Kadaster.
 • KIK_ALLOW_REFRESH: om een gebruiker toe te staan de gekochte eigendomsgegevens te laten actualiseren door het Kadaster.
 1. Het tekstvak 'New Role' mag leegblijven.
 2. Selecteer 'Create'.
598

Figuur 5 - KIK-inzage rechten verlenen aan gebruiker.

KIK-inzage gebruiken

Klik, nadat alles naar wens is ingesteld, op 'Preview' en probeer de Extension zelf uit.

 1. Klik op een object van de betreffende Layer. De pop-up wordt geopend waarbij het mogelijk is om de eigendomsgegevens aan te vragen van het betreffende perceel.
1915

Figuur 6 - KIK-inzage als pop-up in de Viewer.