Basisfuncties

Beschrijving functies van de tools in de Viewer

📘

Viewer

Op deze pagina wordt uitgelegd welke functies aanwezig zijn in de Viewer van GeoApps en wat de bijbehorende functionaliteit is. Voorbeelden van basisfuncties die behandeld worden, zijn: naar een ingestelde locatie gaan, meten, objecten intekenen en wijzigen, delen via permalink en afdrukken. Daarnaast is het mogelijk de kaart vanuit de Viewer te bewerken door middel van de Bewerkmodus.

De Viewer van GeoApps is grofweg in te delen in vier onderdelen. De vier onderdelen zijn: het kaartbeeld (midden), het legendapaneel (links), de bovenbalk (boven) en de basis functionaliteiten (rechts). Gemakshalve zijn op deze pagina eerst de basisfunctionaliteiten behandeld.

In Figuur 1 zijn de basisfunctionaliteiten aan de rechterkant van de Viewer met cijfers aangeduid:
1: Op de kaart inzoomen (in 18 niveaus - zie Zoom- en schaalniveaus);
2: Op de kaart uitzoomen (in 18 niveaus - zie Zoom- en schaalniveaus);
3: Obliekbeelden van Slagboom en Peeters openen;
4: Cyclomedia Streetsmart (Cyclorama) openen;
5: Navigeren naar de locatie die bij de mapinstellingen is ingesteld;
6: Navigeren naar de huidige locatie (indien hiervoor toestemming gegeven);
7: Meten op de kaart;
8: Objecten uit een laag intekenen;
9: Het kaartbeeld middels een Permalink delen;
10: De kaart Afdrukken.

19181918

Figuur 1 - Een overzicht met de basisfunctionaliteiten die aan de rechterkant van de Viewer zichtbaar zijn.

Verder is het mogelijk de kaart vanuit de Viewer te bewerken door middel van de Bewerkmodus.


What’s Next

Voor een gedetailleerdere beschrijving van de functionaliteiten, zie de subpagina's:

Did this page help you?