Viewer

Beschrijving functies van de tools in de Viewer

📘

Viewer - Basisfuncties

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe de GeoApps Viewer werkt.

Let wel op: niet alle functies zijn in elke kaart beschikbaar. Vaak zijn ze afhankelijk van de instellingen van de beheerder.

De GeoApps Viewer is grofweg in te delen in vier onderdelen: het kaartbeeld (midden), het legendapaneel (links), de bovenbalk (boven) en de basisfuncties (rechts).

Kaartbeeld

Het kaartbeeld kan worden verplaatst door te klikken en slepen, en door in en uit te zoomen met de knoppen rechtsboven of de scrollknop op je muis. Het kaartbeeld kan worden gedraaid door shift in te drukken en te slepen. Ook kunnen pop-ups (indien ingesteld) worden geopend door objecten aan te klikken.

Figuur 1 - Voorbeeld van een aangeklikt object in de kaartviewer.

Figuur 1 - Voorbeeld van een aangeklikt object met pop-up in de kaartviewer.

Legenda

In het legendapaneel kunnen kaartlagen aan- en uitgezet worden met de vinkjes.

Met de 3 puntjes naast elke kaartlaag kun je (indien toegestaan/beschikbaar):

 1. Filteren.
 2. Transparantie aanpassen.
 3. Data downloaden als Excel of Shapefile.
 4. Tekenen.
 5. Metadata bekijken.
 6. De kaartlaag in/uitschakelen in StreetSmart.
 7. Zoomen naar de kaartlaag.
Figuur 2 - Beschikbare functies in de legenda.

Figuur 2 - Beschikbare opties in de legenda.

Onder de legenda (1) zijn afhankelijk van de kaartinstellingen ook meerdere tabs beschikbaar:

 1. Met de tab 'zoeken' kan er worden gezocht op plaatsnamen en adressen.
 2. Met de tab 'favorieten' kan er direct genavigeerd worden naar specifieke locaties, als die aan de kaart zijn toegevoegd.
 3. Met de tab 'kaarten' kunnen eventuele andere kaarten worden geopend binnen het project, als dit is ingeschakeld.
  Eveneens kan hier de tab 'analyses' bij staan, waarmee analyses worden uitgevoerd. Zie analyses voor hoe je dit doet.
 4. Met de tab 'instellingen' kunnen de bewerkmodus en de beheeromgeving worden geopend. Ook kan het profiel worden aangepast of kan er worden uitgelogd.
Figuur 3 - Verschillende tabs in de kaartviewer.

Figuur 3 - Verschillende tabs in de kaartviewer.

Bovenbalk

In de bovenbalk van de kaartviewer kan er van themakaart en basiskaart worden gewisseld (indien er meerdere zijn). Tevens kan rechts de fullscreenmodus worden geopend en kan er in het midden eventuele bijgevoegde informatie worden bekeken.

 1. Wisselen van themakaart.
 2. Openen van Information Overlays om aanvullende informatie te bekijken.
 3. Wisselen van basiskaart.
 4. Openen van fullscreenmodus
Figuur 4 - Opties in de bovenbalk van de kaartviewer.

Figuur 4 - Opties in de bovenbalk van de kaartviewer.

Tools

In Figuur 4 zijn de tools aan de rechterkant van de Viewer met cijfers aangeduid:

Basisfuncties GeoApps Viewer

Figuur 5 - Tools in GeoApps Viewer

 1. Op de kaart inzoomen (in 18 niveaus - zie ook Zoom- en schaalniveaus).
 2. Op de kaart uitzoomen (in 18 niveaus - zie ook Zoom- en schaalniveaus).
 3. Obliekbeelden van Slagboom en Peeters openen.
 4. Straatbeelden openen van Cyclomedia StreetSmart of Google Streetview;.
 5. Navigeren naar de locatie die bij de mapinstellingen is ingesteld.
 6. Navigeren naar de huidige locatie (indien hiervoor toestemming gegeven via de browser).
 7. Meten op de kaart.
 8. Het kaartbeeld middels een Permalink delen.
 9. De kaart exporteren als JPG.
 10. De kaart Printen.

Indien er tekenlagen in de kaart zitten verschijnt er ook een knop met een potlood om objecten uit een laag in te tekenen. De tekenmodule is zoals in Figuur 2 te zien ook via het legendapaneel te openen.

Verder is het als beheerder mogelijk de kaart vanuit de Viewer te bewerken door middel van de Bewerkmodus. Deze kan worden gestart onder de legenda in de tab 'Instellingen'. Zie voor meer informatie de handleidingen onder Bewerkmodus.


What’s Next

Voor een gedetailleerdere beschrijving van de functionaliteiten, zie de subpagina's: