Symbologie instellen

📘

Instellen van symbologie

Bij het publiceren van een kaartlaag dient de symbologie te worden ingesteld. Er kan gekozen worden voor een bestaande Template, zie hiervoor de handleiding Symbologie - Templates, en er kan gekozen worden voor een nieuwe symbologie. In deze handleiding wordt deze laatstgenoemde optie behandeld. Er wordt een dataset als kaartlaag gepubliceerd, waarbij automatisch een nieuwe template gemaakt wordt. Deze wordt vervolgens naar wens bewerkt. Tevens kan er gebruik gemaakt worden van een SLD. Let er hierbij wel op dat dit vooralsnog alleen mogelijk is voor WMS-kaartlagen.

Publiceren dataset als kaartlaag

 1. Open de gewenste dataset en kies 'Publish' om er een kaartlaag van te maken.
16871687

Figuur 1 - Publiceren dataset als kaartlaag.

Het overzicht 'Create Layer' wordt nu geopend.

 1. Bij Symbology is er de keuze uit:
 • Single; hiermee wordt een Template aangemaakt met een enkelvoudige symbologie.
 • Unique; hiermee wordt een Template aangemaakt met een symbologie op basis van een attribuut. Hier wordt in het voorbeeld voor gekozen.
 • Template; hiermee kan een bestaande Template worden overgenomen.
 • Upload SLD; om een SLD te gebruiken.
 1. Kies een Dataset Attribute waar de Template op gebaseerd moet worden.
 2. Klik op Create.
16831683

Figuur 2 - Symbology Type en datasetattribuut kiezen.

Template bewerken

De kaartlaag is nu aangemaakt en het overzicht met alle instellingen van de kaartlaag wordt nu geopend.

 1. Klik op de Symbology Template om deze te bewerken.
16691669

Figuur 3 - Symbology Template openen.

Het volgende overzicht wordt geopend.

 1. Versleep eventueel attribuutwaarden om de volgorde te bewerken.
 2. Vink aan of de attribuutwaarde in de legenda weergegeven dient te worden.
 3. Vink aan of de objecten met deze attribuutwaarde in de kaart weergegeven dienen te worden.
 4. Klik op 'Edit' voor een gewenste attribuutwaarde om de naam, kleur en grootte van dien te bewerken.
 5. Verwijder hier eventueel attribuutwaarden.
16821682

Figuur 4 - Bewerken van weergave en symbologie van attribuutwaarden.

Voeg de kaartlaag nu toe aan de gewenste Map en bekijk het resultaat in de Viewer.


Did this page help you?