Symbologie - Icons

📘

Icons

Icons zijn goed bruikbaar voor het visualiseren van puntdata. In GeoApps kunnen IconX bestanden geüpload en gedownload worden en kunnen de Icons eenvoudig gegroepeerd en geordend worden.
Standaard zijn er al een aantal Icons beschikbaar in de beheeromgeving. Op aanvraag kunnen deze worden geüpdatet naar de meest actuele collecties. Neem hiervoor contact op met Support.

 1. Ga naar het kopje Symbology.
 2. Ga vervolgens naar het onderdeel Icons.

Het overzicht Icons opent. Zie Figuur 1.

 1. Dit is een selectie van de huidige Tabs. Op dit moment is de tab "Cijfers" geselecteerd.
 2. De functie Add Tab zorgt voor een nieuwe Tab.
 3. De functie Create Group zorgt voor het aanmaken van Groups binnen een Tab. In dit geval zijn "rond" en "vierkant" 2 Groups binnen de Tab "Cijfers".
 4. Een aangemaakte Group. Hiervan kan de naam worden veranderd en deze kan worden verwijderd.
 5. De functie Add Icon zorgt voor het aanmaken van een Icon.
19011901

Figuur 1 - Het overzicht van het menu "Icons".

Add Tab

In Figuur 2 is het onderdeel "Add Tab" zichtbaar dit zorgt voor een nieuwe een Tab. Vul hier de naam van de Tab in.

18991899

Figuur 2 - Aanmaken van een "Tab".

Create Group

Zorgt voor een nieuwe Group binnen een tab. Vul hier de naam van de Group in.

19001900

Figuur 3 - Aanmaken van een "Group".

Icon sizes

Voordat de Icons zelf toegevoegd kunnen worden aan een groep, moeten de Icon sizes worden ingesteld.

 1. Klik op het tandwieltje.
 2. Selecteer Icon sizes.
19181918

Figuur 4 - Selecteren van Icon sizes.

Het overzicht Icon sizes wordt vervolgens geopend. Voeg hier de gewenste groottes voor de Icons in pixels toe en geef ze een naam. Ga daarna verder met het toevoegen van de Icons zelf.

Add Icon

 1. Kies binnen de tab uit een aangemaakte Icon Group.
 2. Geef het een herkenbare Name.
 3. Upload bij Legend een Icon dat dient te worden weergegeven in de legenda.
 4. Kies Single Icon om losse Icons toe te voegen.
 5. Kies Collection Icon om Icons uit een Collection toe te voegen.
 6. Kies Batch Upload om meerdere bestanden in één keer vanuit documenten te uploaden als Icons.
 7. Klik tenslotte op Create.
18971897

Figuur 4 - Overzicht "Create Icon".

IconX bestanden uploaden

 1. Bij het onderdeel Edit Tab kan de geselecteerde Tab worden gewijzigd.
 2. Bij het onderdeel Icon Sizes verschijnen de huidige groottes; deze zijn eventueel aan te passen.
 3. Bij Delete Tab kan de geselecteerde tab worden verwijderd.
 4. Bij Import Icons verschijnt een gele strook waarbij een IconX bestand kan worden geüpload.
 5. Bij Export Icons kan de geselecteerde Tab gedownload worden als IconX bestand.
19131913

Figuur 5 - Opties voor Icons.


Did this page help you?