Symbologie - Icons

šŸ“˜

Icons

Icons zijn goed bruikbaar voor het visualiseren van puntdata. In GeoApps kunnen IconX bestanden geĆ¼pload en gedownload worden en kunnen de Icons eenvoudig gegroepeerd en geordend worden.
Standaard zijn er al een aantal Icons beschikbaar in de beheeromgeving. Op aanvraag kunnen deze worden geĆ¼pdatet naar de meest actuele collecties. Neem hiervoor contact op met Support.

Overzicht Icons

In het overzicht Icons kunnen (groepen) iconen worden aangemaakt Zie Figuur 1 voor de navigatie en functies van de knoppen.

 1. Ga naar het kopje Assets> Icons.
 2. Dit is een selectie van de huidige Tabs. Op dit moment is de tab "Cijfers" geselecteerd.
 3. Met de functie '+Add Tab' kan een nieuwe Tab worden aangemaakt.
 4. De functie Create Group zorgt voor het aanmaken van Groups binnen een Tab. In dit geval zijn "rond" en "vierkant" 2 Groups binnen de Tab "Cijfers".
 5. Met de functie '+Add Icon' kan een icoon worden aangemaakt.
 6. Onder de dropdown 'Actions' kunnen tabs worden geĆÆmporteerd, bewerkt of verwijderd.
Figuur 1 - Het overzicht van het menu 'Icons'.

Figuur 1 - Het overzicht van het menu 'Icons'.

Add Tab

Bij het aanmaken van een Tab wordt het "Add Tab" zichtbaar. Hiermee kan een nieuwe Tab worden aangemaakt. Vul hier de naam van de Tab in. Zie Figuur 2.

1899

Figuur 2 - Aanmaken van een Tab.

Create Group

Zorgt voor een nieuwe Group binnen een tab. Vul hier de naam van de Group in.

1900

Figuur 3 - Aanmaken van een "Group".

Icon sizes

Voordat de Icons zelf toegevoegd kunnen worden aan een groep, moeten de Icon sizes worden ingesteld.

 1. Klik op het tandwieltje.
 2. Selecteer Icon sizes.
1918

Figuur 4 - Selecteren van Icon sizes.

Het overzicht Icon sizes wordt vervolgens geopend. Voeg hier de gewenste groottes voor de Icons in pixels toe en geef ze een naam. Ga daarna verder met het toevoegen van de Icons zelf.

Add Icon

 1. Kies binnen de tab uit een aangemaakte Icon Group.
 2. Geef het een herkenbare Name.
 3. Upload bij Legend een Icon dat dient te worden weergegeven in de legenda.
 4. Kies Single Icon om losse Icons toe te voegen.
 5. Kies Collection Icon om Icons uit een Collection toe te voegen.
 6. Kies Batch Upload om meerdere bestanden in Ć©Ć©n keer vanuit documenten te uploaden als Icons.
 7. Klik tenslotte op Create.
1897

Figuur 4 - Overzicht "Create Icon".

IconX bestanden uploaden

 1. Bij het onderdeel Edit Tab kan de geselecteerde Tab worden gewijzigd.
 2. Bij het onderdeel Icon Sizes verschijnen de huidige groottes; deze zijn eventueel aan te passen.
 3. Bij Delete Tab kan de geselecteerde tab worden verwijderd.
 4. Bij Import Icons verschijnt een gele strook waarbij een IconX bestand kan worden geĆ¼pload.
 5. Bij Export Icons kan de geselecteerde Tab gedownload worden als IconX bestand.
1913

Figuur 5 - Opties voor Icons.

Icons als Symbology gebruiken

Nadat er iconen zijn ingesteld, kunnen deze worden gebruikt als symbologie voor puntenlagen. Hiervoor moet eerst een Symbology Template worden aangemaakt. Vervolgens moet deze worden gekoppeld aan de betreffende kaartlaag.

Zie hiervoor de handleiding Symbologie - Templates. Bekijk eventueel ook de handleiding Symbologie - Clustering.