Symbologie - Icons

šŸ“˜

Icons

Icons zijn goed bruikbaar voor het visualiseren van puntdata. In GeoApps kunnen IconX bestanden geĆ¼pload en gedownload worden en kunnen de Icons eenvoudig gegroepeerd en geordend worden.
Standaard zijn er al een aantal Icons beschikbaar in de beheeromgeving. Op aanvraag kunnen deze worden geĆ¼pdatet naar de meest actuele collecties. Neem hiervoor contact op met Support.

Overzicht Icons

In het overzicht Icons kunnen (groepen) iconen worden aangemaakt Zie Figuur 1 voor de navigatie en functies van de knoppen.

 1. Ga naar het kopje Assets> Icons.
 2. Dit is een selectie van de huidige Tabs. Op dit moment is de tab "Cijfers" geselecteerd.
 3. Met de functie '+Add Tab' kan een nieuwe Tab worden aangemaakt.
 4. De functie Create Group zorgt voor het aanmaken van Groups binnen een Tab. In dit geval zijn "rond" en "vierkant" 2 Groups binnen de Tab "Cijfers".
 5. Met de functie '+Add Icon' kan een icoon worden aangemaakt.
 6. Onder de dropdown 'Actions' kunnen tabs worden geĆÆmporteerd, bewerkt of verwijderd.
Figuur 1 - Het overzicht van het menu 'Icons'.

Figuur 1 - Het overzicht van het menu 'Icons'.

Add Tab

Bij het aanmaken van een Tab wordt het modal 'Add Tab' zichtbaar. Hiermee kan een nieuwe Tab worden aangemaakt. Vul hier de naam van de Tab in. Zie Figuur 2.

Figuur 2 - Aanmaken van een Tab.

Figuur 2 - Aanmaken van een Tab.

Create Group

Zorgt voor een nieuwe Group binnen een tab. Vul hier de naam van de Group in.

Figuur 2 - Aanmaken van een Tab.

Figuur 3 - Aanmaken van een Icon Group.

Icon sizes

Voordat de Icons zelf toegevoegd kunnen worden aan een groep, moeten de Icon sizes worden ingesteld. Hiermee kies je welke groottes er geĆ¼pload moeten worden voor het icoon. Zo kunnen er meerdere sizes van het zelfde icoon gebruiken op verschillende kaartlagen of binnen verschillende klasses in een Template.

 1. Selecteer 'Actions'.
 2. Selecteer Icon sizes.
Figuur 4 - Selectere van Icon sizes.

Figuur 4 - Selecteren van Icon sizes.

Het overzicht Icon sizes wordt vervolgens geopend. Voeg hier de gewenste groottes voor de Icons in pixels toe en geef ze een naam. Ga daarna verder met het toevoegen van de Icons zelf.

Add Icon

De volgende stappen beschrijven het toevoegen van een nieuw icoon. Het is mogelijk een aantal versies van het icoon los te uploaden en de resterende icon sizes te negeren indien die niet gebruikt gaan worden. Alternatief is het ook mogelijk om via Batch Upload meerdere bestanden in Ć©Ć©n keer vanuit documenten te uploaden als Icons.

 1. Kies binnen de tab voor de gewenste aangemaakte Icon Group voor '+Add Icon'. De gewenste Icon Group wordt nu bovenin het volgende overzicht weergegeven.
 2. Geef het icoon een herkenbare Name.
 3. Upload bij Legend de versie van het icoon dat dient te worden weergegeven in de legenda. Dit kan exact dezelfde zijn als in de kaart, maar soms is het wenselijk dat deze weergave net iets verschilt.
 4. Upload losse iconen in de gewenste sizes als Single Icon.
 5. Upload iconen die een groep van het single icon weergeven in de gewenste sizes als Collection Icon.
 6. Selecteer tenslotte Create.
Figuur 5 - Aanmaken van een icoon.

Figuur 5 - Aanmaken van een icoon.

IconX bestanden uploaden

 1. Bij het onderdeel Edit Tab kan de geselecteerde Tab worden gewijzigd.
 2. Bij het onderdeel Icon Sizes verschijnen de huidige groottes; deze zijn eventueel aan te passen zoals eerder op deze pagina beschreven.
 3. Bij Delete Tab kan de geselecteerde tab worden verwijderd.
 4. Bij Import Icons verschijnt een gele strook waarbij een IconX bestand kan worden geĆ¼pload.
 5. Bij Export Icons kan de geselecteerde Tab gedownload worden als IconX bestand.
Figuur 6 - Acties in de Iconen-module en mogelijkheden rondom IconX bestanden.

Figuur 6 - Acties in de Iconen-module en mogelijkheden rondom IconX bestanden.

Icons als Symbology gebruiken

Nadat er iconen zijn ingesteld, kunnen deze worden gebruikt als symbologie voor puntenlagen. Hiervoor moet eerst een Symbology Template worden aangemaakt. Vervolgens moet deze worden gekoppeld aan de betreffende kaartlaag.

Zie hiervoor de handleiding Symbologie - Templates. Bekijk eventueel ook de handleiding Symbologie - Clustering.