Inrichten van de kaart

Kaartlagen toevoegen & gebruiken

In onderstaande video leggen we uit hoe je eenvoudig kaartlagen toevoegt aan jouw interactieve kaartviewer. Dit voorbeeld laat o.a. zien hoe je als beheerder eenvoudig:

  • kaartlagen zoals bestemmingsplannen en kadastrale kaart toevoegt
  • legenda instellingen per kaartlaag instelt
  • kaartlagen kunt raadplegen, filteren of downloaden

Did this page help you?