Inrichten van de kaart

Richt je kaart naar wens in voor optimaal gebruik

📘

Inrichten van de kaart

Nu je weet hoe je een kaart maakt, hoe je data kunt voorbereiden en data in kaart kunt brengen is het handig te weten hoe je de kaart verder inricht. Na deze tutorial weet je:

 • Hoe je meerdere themakaarten maakt
 • Hoe je kaartlagen toevoegt
 • Hoe je folders aanmaakt en de legenda instelt
 • Hoe je views aanmaakt
 • Wat de verdere mogelijkheden zijn rondom het inrichten van de kaart

Themakaarten

Je hebt in de tutorial 2 Maak een nieuwe kaart een kaart aangemaakt. Standaard wordt er hierbij een themakaart gemaakt ('Default'), maar het is ook mogelijk meerdere themakaarten toe te voegen. Vanuit de kaartviewer kun je gemakkelijk van themakaart wisselen door linksboven de dropdown te gebruiken, indien er meerdere themakaarten zijn ingesteld. De themakaarten gebruiken allemaal dezelfde standaardlocatie en basiskaartlagen. Ze zijn dus handig te gebruiken om verschillende thema's te presenteren voor hetzelfde gebied.
Het is mogelijk nieuwe themakaarten toe te voegen door naar het kaartoverzicht te gaan en onder het tabje 'Theme Maps' op '+Add' te klikken.

Kaartlagen toevoegen

Nu je weet hoe je data in kaart brengt kun je meerdere datasets gaan uploaden en hier kaartlagen van maken. Misschien dat er ook al kaartlagen in de omgeving zitten die je aan jouw kaart kunt toevoegen. In de handleiding 2 Maak een nieuwe kaart wordt uitgelegd hoe je dit voor basiskaartlagen doet. Deze basiskaartlagen stel je in voor de gehele kaart en komen dus automatisch beschikbaar voor elke themakaart die hieronder zit. Normale kaartlagen moet je wel specifiek voor elke themakaart toevoegen. Dit toevoegen werkt ook op een andere manier dan bij basiskaartlagen:

 1. Open de gewenste themakaart.
 2. Kies onder de tab Layers voor '+Add Layer' en kies de gewenste kaartlaag (eventueel uit een ander project d.m.v. de 3 puntjes bovenaan).
 3. Kies 'Edit' om een Alias (verduidelijkte naam voor de eindgebruiker specifiek voor deze themakaart) aan de kaartlaag te geven en verdere instellingen voor de kaartlaag te kiezen.
  Herhaal dit totdat alle kaartlagen zijn toegevoegd en tot zover mogelijk naar wens zijn ingesteld.

Folders aanmaken

Nu er meerdere kaartlagen in de themakaart zitten kun je folders aanmaken om deze overzichtelijk te groeperen in de legenda.

 1. Maak folders aan door in het themakaartoverzicht '+Add folder' te selecteren.
 2. Geef de folder een naam.
 3. Vink 'Is Radio Folder' aan als er maar één kaartlaag binnen de folder tegelijk open mag staan in de kaartviewer.
 4. Vink 'Allow Upload' aan indien er vanuit de Bewerkmodus kaartlagen toegevoegd moeten kunnen worden.
 5. Selecteer tot slot 'Add Folder'.

Je kunt nu de volgorde van de kaartlagen in de legenda aanpassen door de kaartlagen met de 6 blokjes naar de juiste plek in de legenda (en evt. de juiste plek in de folder) te verslepen. Als je in de Viewer meerdere kaartlagen inschakelt worden deze op dezelfde volgorde getoond als hoe deze in de legenda staan (dit geldt ook binnen folders).

Views aanmaken

Voor elke themakaart is in te stellen welke kaartlagen en folders ingeschakeld staan. Zie hiervoor eventueel ook de handleiding Standaardinstellingen (Views).

 1. Open de tab 'Views' in het themakaartoverzicht.
 2. Klik op de naam van de view ('Default').
 3. Vink aan welke kaartlagen ingeschakeld moeten staan bij het openen van de kaart.
 4. Vink aan voor welke kaartlagen de symbologie uitgeklapt moet staan bij het openen van de kaart.
 5. Kies de transparantie/opaciteit voor elke kaartlaag (0% is volledig transparant, 100% is niet transparant).
 6. Klik op 'Back to overview'.
  Kies 'Preview' om de wijzigingen te bekijken en te controleren of alles naar wens is ingesteld.

Viewerfuncties gebruiken

Wanneer de kaart naar wens is ingesteld kun je de functies in de viewer in volledigheid gebruiken. Zie hiervoor de handleidingen onder Basisfuncties en Bewerkmodus.

Eventuele andere mogelijkheden

Eventueel is het mogelijk voor elke kaartlaag in te stellen op welke attributen gefilterd mag worden. Zie hiervoor de handleiding Filters.

Ook is het mogelijk een overlay te tonen bij het openen van de kaart die elke gebruiker te zien krijgt. Deze kan ook zo worden geconfigureerd dat deze alleen bij het aanklikken ervan wordt geopend. Zie hiervoor de handleiding Information Overlay.

Naast de standaardlocatie kun je meerdere locaties instellen. Zo kun je eenvoudig vanuit een balkje onder de legenda naar verschillende locaties navigeren. Zie hiervoor de handleiding Favoriete locaties instellen (bookmarks).

Het is ook mogelijk de eindgebruiker punten, lijnen of vlakken in de kaart te laten tekenen door tekenlagen in te stellen. Zie hiervoor de handleidingen onder Tekenbare kaartlagen.

Door een Mask aan te maken kun je het kaartgebied verduidelijken met een grens of verduistering van de omliggende gebieden.

Als de kaart naar wens is ingericht, kun je de kaart in een App gebruiken. Zie ook de handleiding Apps aanmaken.