Uploaden naar FME Server

Voor het uploaden van een workbench naar FME Server kan Workspace inrichten worden gevolgd, met een paar uitzonderingen welke op deze pagina worden toegelicht.

Instellingen GeoApps writer

In het instellingenvenster van de writer dienen de volgende gegevens ingevuld te worden. In tegenstelling tot direct wegschrijven naar GeoApps worden variabelen ingezet zodat de gebruiker in FME Cloud zelf de instellingen kan aanpassen.

ParameterWaardeVoorbeeldVerplicht
Tenant urlBasis url van de omgeving$(MV_TENANT)V
GeoApps service connectionDe eerder aangemaakte Web Connectionaangemaakt service connectionV
Project IdHet unieke id van het project waarheen deze weggeschreven wordt$(MV_PROJECTID)V
Dataset nameDe naam van het dataset wat aangemaakt zal worden in GeoApps$(MV_DATASETNAME)V
Metadata fileEen uitvoerbestand dat gebruikt wordt voor de automatisering in cloud$(FME_SHAREDRESOURCE_TEMP)/$(FME_JOB_ID).jsonV

Om deze variabelen in te stellen dient een user parameter aangemaakt te worden. Dit is mogelijk door de instellingen van de writer te openen en de opties te kiezen uit het onderstaande screenshot.

  1. Klik op 'Create user parameter'
  2. Zorg ervoor dat de optie 'Published' is aangevinkt in het nieuwe venster. Hiermee wordt de parameter bij het uploaden naar FME Cloud doorgestuurd.
  3. Klik vervolgens op 'Ok'.
2173

Aanmaken User Parameter

Uploaden naar FME Server

De workbench dient nu te worden geüpload naar FME Server.

  1. Ga hiervoor naar File > Publish to FME Server.
2171

Figuur 1 -

Doorloop de stappen en zorg ervoor dat de GeoApps connection wordt gepubliceerd. Na het doorlopen van de stappen wordt de workbench geüpload naar FME Server. Via FME Cloud kan de workbench gerund worden.