Authenticatie verplicht stellen

📘

Authentication vereisen

In de Settings van de beheeromgeving kan Authentication eenvoudig verplicht worden gesteld voor de omgeving. Gebruikers die geen Authentication hebben geconfigureerd hebben dan geen toegang meer tot de omgeving en moeten eerst Authentication instellen op hun account.

Verplichtstellen van Authentication in een omgeving

Ga naar de beheeromgeving om Authentication verplicht te stellen. Zie Figuur 1.

  1. Klik op Settings.
  2. Selecteer Authentication.
  3. Vink 'Required' aan.
  4. Klik tenslotte op 'Save'.
Figuur 1 - Authentication verplichtstellen voor een omgeving.

Figuur 1 - Authentication verplichtstellen voor een omgeving.

Gebruikers die geen Authentication hebben ingesteld, krijgen vanaf nu de volgende melding bij het openen. Zie Figuur 2.

699

Figuur 2 - Melding die een gebruiker zonder Authentication krijgt in een omgeving waar Authentication verplicht is.

Gebruikers die deze melding krijgen, moeten eerst Authentication instellen, voordat zij weer toegang krijgen. Door 'Go to profile' te selecteren kunnen zij dit eenvoudig doen. Zie Authenticatie instellen voor verdere uitleg over hoe dit moet.

👍

Authentication is verplicht gesteld

Gebruikers die geen Authentication hebben ingesteld, krijgen nu een melding dat zij dit eerst moeten doen, voordat zij weer in de omgeving kunnen.