Linked dataset

Linked dataset

📘

Linked Dataset

Met een Linked Dataset kun je 'namen' linken aan 'codes'; bv. wanneer een dataset een attribuut met gemeentecodes heeft, kunnen deze met een Linked Dataset weergegeven worden als gemeentenamen, als de Linked Dataset attributen voor zowel deze codes als namen bevat.

De namen kunnen vervolgens als dropdownlijst gebruikt worden, zodat voor de eindgebruiker duidelijk is om welke gemeente(naam) het gaat i.p.v. alleen een code te zien. Dit is bijvoorbeeld handig bij het intekenen van attributen voor tekenbare kaartlagen, waarbij elke keer uit bestaande waarden gekozen moet worden, zoals dus bij gemeentenamen.

Aanmaken dataset

Hiervoor is het eerst nodig een lege dataset aan te maken met attributen. Zie hiervoor Figuur 1.

 1. Navigeer via Projects naar het gewenste project.
 2. Kies voor Datasets.
 3. Klik vervolgens op '+Create Dataset'.
Figuur 1 - Aanmaken van een nieuwe lege dataset.

Figuur 1 - Aanmaken van een nieuwe lege dataset.

Stel nu de nieuwe lege dataset in. Zie Figuur 2.

 1. Geef de Dataset een naam.
 2. Voeg eventueel een omschrijving toe.
 3. Kies de juiste EPSG Code. Standaard is dit 28992 voor Nederland (nieuwe Rijksdriehoekstelsel). Zie voor meer informatie hierover eventueel de handleiding Coördinatenstelsels & Projecties.
 4. Selecteer '+Create'.
Figuur 2 - Instellen van een nieuwe lege dataset.

Figuur 2 - Instellen van een nieuwe lege dataset.

Selecteer, via het overzicht Attributes, de knop +Add en maak nieuwe attributen aan.
Zie hiervoor Figuur 3.

Figuur 3 - Overzicht van de attributen in deze dataset.

Figuur 3 - Overzicht van de attributen in deze dataset.

Zie Figuur 4 voor het instellen van een attribuut.

 1. Laat Parent Dataset Attribute op 'None' staan, tenzij er een attribuut voor documenten zoals afbeeldingen of pdf's wordt toegevoegd.
 2. Laat Datasetattribute Source op 'None' staan, tenzij er gebruik gemaakt wordt van Externe datasetattributen.
 3. Vul de gewenste attribuutnaam in.
 4. Kies eventueel een Alias om de naam mee te verduidelijken.
 5. Kies bij Type het type attribuut. In dit geval wordt gekozen voor 'String'. Voor verdere toelichting, zie de extra uitleg onder Figuur 4.
 6. Bij Unit eventueel een eenheid worden ingevuld (€, %, km, etc.)
 7. Vink Domain List aan.
 8. Selecteer '+Add'.
Figuur 4 - Toevoegen van een attribuut.

Figuur 4 - Toevoegen van een attribuut.

📘

Type Attributen

 1. String: tekstveld
 2. Short: tekstveld
 3. Long: tekstveld
 4. Float: numeriek veld met decimalen met kleinere precision (Float is een kleiner veld dan Double).
 5. Double: numeriek veld met decimalen met grotere precision (Double is een langer veld dan Float).
 6. Boolean: datatype met mogelijkheden 'waar' en 'onwaar'.
 7. DateTime: combinatie van date en time veld.
 8. Date: datum (dag, maand, jaar).
 9. Time: tijdseenheid (uur, minuut, seconde).
 10. Integer: numerieke waarde, zonder decimalen.
 11. Computed: (query) mogelijkheid formule in te vullen om iets te berekenen.

Dataset linken aan een attribuut

Het menu uit Figuur 3 komt weer tevoorschijn.

 1. Klik voor het nieuwe datasetattribuut op 'Values'.
 2. Vervolgens verschijnt het overzicht 'Dataset attribute values for [datasetattribuut] in [dataset]'. Zie Figuur 5.
  Klik hier op Link Dataset.
Figuur 5 - De knop 'Link Dataset'.

Figuur 5 - De knop 'Link Dataset'.

Door middel van 'Link Dataset' wordt een domeinlijst aan de Dataset gekoppeld. Zorg dat het Excelbestand/de Shapefile, waaruit deze domeinlijst gehaald dient te worden, al is ingeladen. Zie Figuur 6 voor de koppeling.

 1. Selecteer het juiste Project.
 2. Selecteer de Dataset met de waardes (Excel of Shapefile).
 3. Selecteer bij Attribute Value de overeenkomende waarde waarop de attribuutwaarden gekoppeld kunnen worden.
 4. Selecteer bij Display Value de (alias)naam die in beeld verschijnt.
 5. Klik tenslotte op Save.
Figuur 6 - Koppelen van de Dataset Attribute Values.

Figuur 6 - Koppelen van de Dataset Attribute Values.