Symbologie - Automatic

šŸ“˜

Symbologie instellen bij een externe service

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een kaartlaag op basis van een externe service kan de symbologie automatisch overgenomen worden uit de service door de 'GetLegendGraphic' uit de externe service te halen.

Toevoegen van de externe service

Een externe service kan eenvoudig worden toegevoegd met de knop 'Connect to Service'. Zie hiervoor eventueel de handleiding Externe services.

Symbologie instellen

Om de symbologie in te stellen dient er een kaartlaag van de service gemaakt te zijn.

  1. Navigeer via Projects naar de gewenste kaartlaag
  2. Kies voor de tab 'Symbology'.
  3. Kies voor 'Configure Symbology' en selecteer 'Automatic'.
Figuur 1 - Automatische symbologie configureren

Figuur 1 - Automatische symbologie configureren

De symbologie wordt nu overgenomen vanuit de externe service indien de 'GetLegendGraphic' uit de externe service gehaald kan worden.