Instellen Pop-ups

📘

Pop-up (object information)

Een pop-up is een venster met de informatie over een object dat wordt getoond in de kaart. De pop-up verschijnt als een gebruiker op een object in de kaart klikt. De pop-up kan informatie uit attributen van de dataset tonen (object information). Op deze pagina is beschreven hoe de beheerder de object information kan activeren en configureren. Voor de beschrijving is gebruik gemaakt van een dataset met informatie over bomen.

Activeren en bewerken van de object information

De object information is in te stellen op layer-niveau. De object information kan in het layeroverzicht bij de tab Object information geactiveerd worden middels de knop 'Enable'.

Bij Layers kan de Object Information worden ingeschakeld. Zie hiervoor Figuur 1.

 1. Klik in de juiste omgeving, op Layers selecteer hierin de gewenste Layer.
 2. Klik vervolgens op Object Information.
 3. Schakel Object Information in door middel van de knop Enable.
19001900

Figuur 1 - Inschakelen van Object Information.

De instellingen van Object Information worden geconfigureerd.
Zie Figuur 2.

 1. Bij Settings zijn er 2 opties:

  Tab with all attributes: selecteert alle attributen die zijn aangemaakt in de dataset.
  Empty tab: selecteert voor nu geen attributen. De gewenste attributen kunnen dan later handmatig aangevinkt worden.

 2. Bij Title Type bestaan 3 mogelijkheden:

  Static: hierbij kan een naam worden ingevuld die als titel wordt getoond in de Pop-up.
  Attribute Value: hierbij verschijnt de lijst Title Attribute, waaruit 1 attribuut geselecteerd kan worden. De waarde van dit attribuut wordt dan als titel in de Pop-up getoond.
  Layername: hierbij wordt de naam van de Layer overgenomen als titel in de Pop-up.

Klik vervolgens op Create om de instellingen op te slaan.

19101910

Figuur 2 - Het instellen van de Object information.

Doorloop onderstaande stappen zodra de object information geactiveerd is. Zie Figuur 3.

 1. Kies in het menu Layers de laag waarvan de object information gewijzigd dient te worden.
 2. Ga naar de tab Object information.
 3. Kies de optie Edit Pop-up.
19201920

Figuur 3 - Overzicht van de opties die gekozen dienen te worden voor het bewerken van de object information.

Vervolgens verschijnt een menu voor het verder instellen van de object information. Zie Figuur 4.

 1. Type: kiezen voor een Pop-up of een doorverwijzing naar een andere pagina. Het type Pop-up is standaard aangevinkt.

 2. Bij Title Type bestaan 3 mogelijkheden:

  Static: hierbij kan een naam worden ingevuld die als titel wordt getoond in de Pop-up.
  Attribute Value: hierbij verschijnt de lijst Title Attribute, waaruit 1 attribuut geselecteerd kan worden. De waarde van dit attribuut wordt dan als titel in de Pop-up getoond.
  Layername: hierbij wordt de naam van de Layer overgenomen als titel in de Pop-up.

 3. Image Attribute: de mogelijkheid om een foto toe voegen, indien de dataset een afbeelding-attribuut bevat.

 4. HTML Attribute: de mogelijkheid om een een URL toe te voegen, indien de dataset een HTML-attribuut bevat.

 5. Klik op Save.

19131913

Figuur 4 - Opties voor het bewerken van de object information.

Aanmaken van Tab(bladen)

Het is mogelijk in de pop-up van de object information meerdere tabbladen te gebruiken. Per tabblad kunnen één of meerdere attributen getoond worden. In deze sectie is beschreven hoe een nieuw tabblad in de pop-up aangemaakt kan worden.

Het aanmaken van een nieuwe tabblad kan in het eerder genoemde overzicht bij een layer bij de tab Object information. Zie hiervoor Figuur 5.

 1. Kies in het menu Layers de laag waarbij de tab in de pop-up aangemaakt dient te worden;
 2. Ga naar de tab Object information;
 3. Kies de optie Add Tab.
18341834

Figuur 5 - Overzicht van de stappen die doorlopen dienen te worden voor het aanmaken van een nieuwe tab voor de pop-up.

Een nieuw menu verschijnt als de optie Add Tab wordt gebruikt. In het het menu van Figuur 6 zijn de volgende opties opgenomen:

 1. Title: de benaming van de nieuwe tab.
 2. Style: een dropdownmenu waaruit gekozen kan worden op welke manier de informatie in de tab weergegeven dient te worden:

  Table: tabelweergave.
  Text: weergave met een tekstvak.
  Image: weergave van een afbeelding. Zie Instellen Pop-ups - Afbeelding voor verdere uitleg.
  Split: weergave waarbij tab wordt gesplitst. Handig voor het instellen van een tab met attributen van verschillende types, zoals een afbeelding met titel en uitleg. Kies hierbij eerst de attributen en gebruik daarna 'Edit' om voor elk attribuut het juiste type te selecteren.
  HTML: weergave met een een HTML (URL).
  Chart: grafiekweergave met de keuze uit diagrammen van verschillende types. Zie de uitleg Instellen Pop-ups - Grafieken voor verdere uitleg.
  Embed: geeft een optie tot het integreren van externe content of bijvoorbeeld een attribuut uit een dataset in de pop-up.

 3. Table Header Column Width: de grootte van het de titelbalk van de Tab.
 4. Width: de breedte van de Tab.
 5. Height: de hoogte van de Tab.
 6. Met de knop Create worden de instellingen opgeslagen en toegepast.
19061906

Figuur 6 - Menu met opties voor het aanmaken van een nieuw tabblad in de pop-up van de object information.

Toevoegen van attributen aan een Tab

Na het maken van een (nieuwe) Tab kunnen de attributen worden geselecteerd waarvan de informatie getoond dient te worden in de pop-up. De attributen kunnen geselecteerd worden in het layeroverzicht bij de tab Object information middels de knop Select attributes. Zie Figuur 7.

 1. Kies in het menu Layers de laag waarin attributen aan de tab toegevoegd dienen te worden;
 2. Ga naar de tab Object information;
 3. Klik vervolgens op Select attributes.
19101910

Figuur 7 - Overzicht van de stappen die doorlopen dienen te worden voor het toevoegen van attributen aan een tab voor de pop-up.

Een nieuw menu verschijnt als de optie Select attributes wordt gebruikt. Zie Figuur 8.
In het menu kunnen de attributen aangevinkt worden om deze aan de tab toe te voegen. Tevens kunnen aliassen toegekend worden om de attributen een duidelijkere naam te geven in de pop-up. Met de knoppen Check All en Uncheck All kunnen alle attributen, respectievelijk aan- en uitgevinkt worden.
Met de Save knop worden de wijzigingen opgeslagen en toegepast.

19101910

Figuur 8 - Menu met opties voor het selecteren van attributen in de tab van de pop-up.


Did this page help you?