Instellen Pop-ups

📘

Pop-ups (objectinformatie)

Een pop-up is een venster met de informatie over een object dat wordt getoond in de kaart. De pop-up verschijnt als een gebruiker op een object in de kaart klikt. De pop-up kan informatie uit attributen van de dataset tonen (object information). Op deze pagina is beschreven hoe de beheerder de object information kan activeren en configureren. Voor de beschrijving is gebruik gemaakt van een dataset met informatie over bomen.

Inschakelen van de pop-up

De object information is in te stellen op layer-niveau. De object information kan in het layeroverzicht bij de tab Object information geactiveerd worden middels de knop 'Enable'.

Bij Layers kan de Object Information worden ingeschakeld. Zie hiervoor Figuur 1.

 1. Navigeer via Projects naar de gewenste Layer.
 2. Klik vervolgens op Pop-ups.
 3. Schakel Pop-ups in door middel van de knop Enable.
Figuur 1 - Inschakelen van Object Information.

Figuur 1 - Inschakelen van objectinformatie.

De instellingen van Pop-ups moeten nu worden geconfigureerd. Zie Figuur 2.

 1. Bij Settings zijn er 2 opties:

  'Tab with all attributes' - selecteert alle attributen die zijn aangemaakt in de dataset.
  'Empty tab' selecteert voor nu geen attributen. De gewenste attributen kunnen dan later handmatig aangevinkt worden.

 2. Bij Title Type bestaan 3 mogelijkheden:

  'Static' hierbij kan een naam worden ingevuld die als titel wordt getoond in de Pop-up.
  'Attribute Value' hierbij verschijnt de lijst Title Attribute, waaruit 1 attribuut geselecteerd kan worden. De waarde van dit attribuut wordt dan als titel in de Pop-up getoond.
  'Layername' hierbij wordt de naam van de Layer overgenomen als titel in de Pop-up.

 3. Klik vervolgens op Create om de instellingen op te slaan.
Figuur 2 - Het instellen van de Object information.

Figuur 2 - Het instellen van de pop-up.

Configureren van de Tab

De pop-up is nu geactiveerd. De tab moet moet alleen nog naar wens worden ingesteld. Na het inschakelen van de pop-up of het maken van een nieuwe tab kunnen de attributen worden geselecteerd waarvan de informatie getoond dient te worden in de pop-up. De attributen kunnen geselecteerd worden in het layeroverzicht onder de tab Popups. Zie Figuur 3.

 1. Navigeer (via Projects) weer naar de gewenste Layer.
 2. Ga naar de tab Pop-ups.
 3. Kies de optie 'Configure Tab contents'.
Figuur 3 - Configureren van de inhoud van de tab

Figuur 3 - Configureren van de tab

Er verschijnt een overlay voor het configureren van de tab. Zie Figuur 4.

 1. Vink de gewenste attributen aan of kies voor 'Check/Uncheck All'.
 2. Geef eventueel voor de gewenste attributen een Alias op om de attribuutnaam anders weer te geven in de Viewer.
 3. Selecteer 'Save'.
Figuur 4 - Configureren van de tab.

Figuur 4 - Configureren van de tab.

Eventueel is het nog mogelijk de afmetingen van de tab aan te passen door op 'Edit Tab' te klikken. Dit zijn dezelfde instellingen als in Figuur 6. Daarnaast is er ook de mogelijkheid de volgorde op te geven bij 'Order'. Hiervoor geldt bij meerdere tabs; hoe lager dit getal hoe hoger de tab wordt weergegeven.

Aanmaken van Tabs

Het is mogelijk meerdere tabs te gebruiken in een pop-up. Zo kunnen attributen verdeeld worden over verschillende tabs. In deze sectie is beschreven hoe een nieuw tabblad voor een pop-up aangemaakt kan worden.

Het aanmaken van een nieuwe tab gebeurt wederom in de tab Pop-ups. Zie hiervoor Figuur 5.

 1. Navigeer via Projects naar de gewenste Layer.
 2. Ga naar Pop-ups.
 3. Kies de optie '+Create Tab'.
Figuur 4 - Overzicht van de stappen die doorlopen dienen te worden voor het aanmaken van een nieuwe tab voor de pop-up.

Figuur 5 - Aanmaken van een nieuwe pop-up tab.

Er verschijnt een overlay voor het configureren van de nieuwe tab. Zie Figuur 6.

 1. Geef bij Title een naam aan de tab. Dit is de naam die wordt weergegeven in de Viewer wanneer er meerdere tabs zijn; de bovenliggende titel van de pop-up die in de Viewer wordt weergegeven stel je in zoals bij Figuur 2.
 2. Bij Style dient met een dropdown gekozen te worden op welke manier de informatie in de tab weergegeven wordt:
  • Table: tabelweergave.
  • Text: weergave met een tekstvak.
  • Image: weergave van een afbeelding. Zie Instellen Pop-ups - Afbeelding voor verdere uitleg.
  • Split: weergave waarbij tab wordt gesplitst. Handig voor het instellen van een tab met attributen van verschillende types, zoals een afbeelding met titel en uitleg. Kies hierbij eerst de attributen en gebruik daarna 'Edit' om voor elk attribuut het juiste type te selecteren.
  • HTML: weergave met een een HTML (URL).
  • Chart: grafiekweergave met de keuze uit diagrammen van verschillende types. Zie de uitleg Instellen Pop-ups - Grafieken voor verdere uitleg.
  • Embed: geeft een optie tot het integreren van externe content of bijvoorbeeld een attribuut uit een dataset in de pop-up.
 3. Kies bij Header Column Width de grootte van het de titelbalk van de Tab.
 4. Geef bij Width de breedte van de Tab in pixels op
 5. Geef bij Height: de hoogte van de Tab in pixels op
 6. Selecteer '+Create'.
Figuur 5 - Menu met opties voor het aanmaken van een nieuw tabblad in de pop-up van de object information.

Figuur 6 - Menu met opties voor het aanmaken van een nieuw tabblad in de pop-up van de object information.

Voor het verder configureren van de tab zie de uitleg bij Figuur 3.