Google Analytics

📘

Google Analytics

Deze integratie maakt het mogelijk om Google Analytics voor de Viewer te raadplegen. Dit kan per kaart ingesteld worden.

Installatie

Eerst wordt de Google Analytics Extension geïnstalleerd.

  1. Selecteer Integrations
  2. Voor GeoApps Partners: kies de gewenste Customer uit de dropdownlijst.
  3. Selecteer +Add

📘

Customers

Customers zijn alleen beschikbaar voor GeoApps Partners.
Geen Partner? Dan wordt de extension geïnstalleerd voor de hele omgeving.

19191919

Figuur 1 - Toevoegen van een Extension.

Kies voor Google Analytics en vul de Tracking-ID bij de GA Measurement Id in. Deze ziet er als volgt uit: UA-12345678-90.

12421242

Figuur 2 - Toevoegen Tracking-ID.

Map Extension

De Extension is nu geïnstalleerd. Om deze in de Viewer te kunnen gebruiken moet deze voor de betreffende kaart ingeschakeld worden. Zie Figuur 3.

  1. Ga naar de gewenste Map.
  2. Open de tab Extensions.
  3. Vink Google Analytics links aan.
  4. Eventueel kunnen rechts de Settings, zoals in Figuur 2, via dit scherm ook nog aangepast worden. Door de Settings hier aan te passen zullen deze specifiek voor deze Map ingesteld worden.
24562456

Figuur 3 - Inschakelen van Google Analytics in een kaart.

Na het inschakelen zal Google Analytics actief worden als de kaart opnieuw geladen wordt.


Did this page help you?