Bestanden toevoegen

šŸ“˜

Toevoegen van bestanden via de beheeromgeving

Deze functie maakt het mogelijk bestanden toe te voegen aan een bestaande dataset op basis van overeenkomende attribuut- en bestandsnamen. Zo kunnen er eenvoudig bestanden als bulk worden toegevoegd aan een attribuut vanuit de beheeromgeving, waarbij deze gelijk aan de juiste attribuutwaarde worden gekoppeld. In deze uitleg worden afbeeldingen toegevoegd aan een dataset op basis van de (attribuut)namen van stads- en dorpsgezichten in Overijssel.

Upload de gewenste dataset en maak er eventueel alvast een kaartlaag van. Zie hiervoor eventueel de handleiding Uploaden dataset.

Attribuut toevoegen en koppelen

Er moet nu een attribuut worden toegevoegd waarin de bestanden geĆ¼pload moeten worden en er moet een koppeling worden gemaakt met het attribuut dat de namen bevat. In het voorbeeld wordt onder de dataset 'stadsdorpsgezichtenoverijssel' een attribuut 'afbeeldingen' toegevoegd. Hier worden later de afbeeldingen in geĆ¼pload. Zie Figuur 1.

 1. Ga naar de betreffende Dataset en klik op Attributes.
 2. Klik op +Add.
Figuur 1 - Toevoegen van attributen.

Figuur 1 - Toevoegen van attributen.

Het overzicht 'Add Dataset Attribute' wordt geopend. Neem bij een attribuut voor afbeeldingen de instellingen zoals in Figuur 2 waar mogelijk over.

 1. Kies bij Parent Dataset Attribute voor het attribuut die de namen bevat; in dit geval 'text'.
 2. Kies bij Datasetattribute Source voor 'None'.
 3. Kies bij Attribute een naam, aangezien het afbeeldingen zijn wordt er hier gekozen voor 'afbeelding'.
 4. Kies eventueel voor een Alias.
 5. Kies bij Type het type attribuut; in dit geval 'image'.
 6. Is External Url kan worden leeggelaten.
 7. Kies bij Postfix het bestandstype; in dit geval '.jpg'.
 8. Klik vervolgens op Create.
Figuur 2 - Overzicht 'Add Dataset Attribute', waarin de koppeling met het attribuut 'text' wordt gemaakt.

Figuur 2 - Overzicht 'Add Dataset Attribute', waarin de koppeling met het attribuut 'text' wordt gemaakt.

Toevoegen van bestanden

Er is nu een dataset met een attribuut waarin de bestanden (afbeeldingen) kunnen worden geĆ¼pload. Dit attribuut is gekoppeld aan een attribuut dat de naamgeving aanduidt. In het voorbeeld zijn dit respectievelijk de attributen 'afbeelding' en 'text'. Zie Figuur 3.

Zorg nu dat de bestanden voor hand zijn en dat deze dezelfde waarden als naam hebben als in het attribuut dat de naamgeving aanduidt. In het voorbeeld duidt het attribuut 'text' de namen van de stads- en dorpsgezichten aan en worden de afbeeldingsnamen hierop aangepast. De meest eenvoudige manier om dit te doen is door (op 2 beeldschermen), zowel de Values van attribuut 'text' te openen, als de afbeeldingbestanden te openen in de Windows Verkenner en hierin de afbeeldingsnamen te bewerken. Daarna kunnen deze worden geĆ¼pload in het attribuut 'afbeelding' en zijn ze direct gekoppeld aan het juiste stads- of dorpsgezicht.

 1. Klik op Values. De exacte waardes van het attribuut 'text' verschijnen. In het voorbeeld zijn dit de namen van de stads- en dorpsgezichten. Open vervolgens de Windows Verkenner (op het andere scherm) en pas waar nodig de bestandsnamen aan, zodat deze overeenkomen met de naamgeving zoals in attribuut 'text'.
 2. Ga terug en klik vervolgens in de rij van het attribuut 'afbeelding' op Upload.
Figuur 3 - Aanpassen van bestandsnamen op de waarden van het naamgevingsattribuut.

Figuur 3 - Aanpassen van bestandsnamen op de waarden van het naamgevingsattribuut.

De bestanden (afbeeldingen) moeten nu in GeoApps worden geĆ¼pload in het overzicht 'Dataset attribute uploads'.

 1. Kies 'Select a file'. De verkenner opent. Ga nu naar de juiste map met bestanden in de Windows Verkenner.
 2. Na het selecteren van de bestanden, zullen deze verschijnen in de lijst. Zie Figuur 4.
 3. Klik op Upload, wanneer alle gewenste bestanden in de lijst staan. Deze worden dan als bulk toegevoegd aan het attribuut en gekoppeld aan de juiste waarden.
Figuur 4 - Uploaden van de bestanden.

Figuur 4 - Uploaden van de bestanden.

Vervolgens verschijnt het overzicht van de attribuutwaardes met dien toegevoegde bestanden, zoals in Figuur 5.
Het is via Edit eventueel mogelijk de 'Attribute Value' aan te passen. Deze functie is bedoeld voor het geval dat de namen betreffende de attribuutwaardes zouden worden gewijzigd, en daarom de waardes van de afbeeldingen ook zouden moeten worden aangepast naar de 'nieuwe' attribuutwaardes.

 1. Klik op Back to list.
Figuur 5 - Overzicht attribuutwaardes en de toegevoegde afbeeldingen.

Figuur 5 - Overzicht attribuutwaardes en de toegevoegde afbeeldingen.

Kaartlaag publiceren & pop-up instellen

De kaartlaag kan nu worden gepubliceerd indien dit nog niet is gedaan. Kies als Dataset Service Type bij voorkeur voor WMS.

Stel nu de kaartlaag verder in. In dit geval wordt alleen de objectinformatie ingesteld in de vorm van een pop-up. Zie Figuur 6.

 1. Klik op de tab Pop-ups en stel de pop-up zo in, dat het attribuut voor de bestanden hierin wordt weergegeven. Zie de handleiding Instellen Pop-ups voor verdere uitleg.
 2. Klik op +Add to Map. Selecteer de juiste kaart en bekijk het resultaat door deze kaart te openen in de Viewer.
Figuur 6 - Tab 'Object Information' in het overzicht van de kaartlaag.

Figuur 6 - Tab 'Object Information' in het overzicht van de kaartlaag.

Resultaat in de Viewer

Bekijk het resultaat in de Viewer. Zie Figuur 7 voor een voorbeeld van hoe dit eruit zou moeten zien.

 1. Zorg dat de juiste kaartlaag ingeschakeld staat in de legenda.
 2. Klik op een van de objecten. In dit geval zijn dit grijze polygonen.
1918

Figuur 7 - De kaartlaag in de Viewer.

Vervolgens verschijnt de pop-up met objectinformatie in de Viewer en is het attribuut 'afbeelding' zichtbaar.
Hierin is een link te zien; door deze aan te klikken wordt de afbeelding gedownload. Zie Figuur 8 voor een voorbeeld.
Door middel van andere instellingen is het mogelijk bij de pop-up de afbeelding rechtstreeks te tonen zonder deze te hoeven downloaden. Zie hiervoor het kopje 'Instellen van de kaartlaag en pop-ups' in de handleiding Toevoegen van bestanden.

410

Figuur 8 - Toegevoegde bestand in de pop-up.