Workspace inrichten

Voor het integreren met FME is het altijd benodigd een workspace te maken waarin de data-transformatie wordt vastgelegd. Mocht je niet weten hoe dit in zijn werk gaat, dan is er op https://www.safe.com/training/recorded/ uitgebreide informatie te vinden over het gebruik van FME.

FME Writer

In deze uitleg nemen we je mee in het inrichten van een eerste FME Workspace, waarbij een shapefile met woonplaatskaart wordt uitgebreid met de centroïdes van de vlakken. Deze wordt hierna geüpload naar GeoApps.

  1. De dataset die gebruikt wordt in deze voorbeelden is gratis te downloaden vanaf: https://mapservices.nl/producten/woonplaatskaart/.
  2. Start FME Workbench op en begin met een blanco workspace (Blank Workspace).
  3. Sleep een shapefile van de woonplaatskaart de workspace in, deze zal verschijnen als een geel invoerblok.
25612561

Figuur 1 - Shapefile Reader met woonplaatskaart.

  1. Zoek via de lijst met transformers (Menubalk -> Transformers -> Add transformer) naar de CentroidPointExtractor transformer.
  2. Hernoem de nieuw gecreëerde kolommen (inside_x, _inside_y en _inside_z) en verwijder hierbij de die vooraan de naam staat. Op dit moment kan GeoApps niet met attribuutnamen overweg welke beginnen met een _.
25612561

Figuur 2 - Centroid Point Extractor

  1. Zoek nu opnieuw via de lijst met transformers naar GeoApps Writer en voeg deze toe.
  2. Selecteer na het toevoegen het rode tandwieltje om de benodigde instellingen in te voeren voor de communicatie richting GeoApps.

📘

GeoApps Writer

Mocht de GeoApps Writer niet vanzelf verschijnen in de lijst met transformers, download dan de transformer direct vanaf de FME Hub (https://hub.safe.com/publishers/mapgear/transformers/geoapps-writer) en dubbelklik op het gedownloadde bestand. Herstart hierna FME Workbench, waarna de transformer wel beschikbaar is.

Voer de benodigde instellingen in op vergelijkbare wijze als in Figuur 3. Zie de uitleg en tabel hieronder voor verdere uitleg per onderdeel.

25612561

Figuur 3 - FME Writer instellingen

In het instellingenvenster dienen de volgende gegevens ingevuld te worden. De workbench gebruiken via FME Server? Ga dan verder via Uploaden naar FME Server.

Parameter

Waarde

Voorbeeld

Verplicht?

Tenant url

Basis url van de omgeving

demo.geoapps.nl

V

GeoApps service connection

De eerder aangemaakte Web Connection

V

Project Id

Het unieke id van het project waarheen deze weggeschreven wordt

00000000-0000-0000-0000-00000000

V

Dataset name

De naam van het dataset wat aangemaakt zal worden in GeoApps

V

Metadata file

Een uitvoerbestand dat gebruikt wordt voor de automatisering in geoapps

geoapps.json

Het Project ID is terug te vinden in de beheeromgeving, door te bladeren naar 'Projects' en het gewenste project uit te kiezen. De url die dan verschijnt heeft de vorm van https://<tenantUrl>/Manage/Projects/Details/, waarbij het laatste deel het ID is, waarin het project wordt aangemaakt.

Met het invullen van deze gegevens is de FME Writer volledig geconfigureerd en functioneel en kan de transformatie gestart worden.

  1. Selecteer de knop 'Run' in de linkerbovenhoek.
25612561

Figuur 4 - Starten van de transformatie.


Did this page help you?