Layer Services

Bekijk kaartlagen uit GeoApps in andere GIS-applicaties

Met de functie Layer Services kunnen kaartlagen uit GeoApps gepubliceerd worden als service waardoor deze in andere WebGIS of Destkop GIS-applicaties te gebruiken zijn. Hiermee kun je data ook delen met collega's of andere klanten in andere applicaties.

In deze instructie wordt een verder beschrijving gegeven en op welke wijze je Layer Services kunt aanmaken en gebruiken.


Did this page help you?