PraatMee

Presenteer ruimtelijke projecten als online kaartenquête waarmee inwoners en betrokkenen direct, interactief kunnen reageren.

📘

PraatMee

PraatMee is een online applicatie met een interactieve kaart waarmee inwoners kunnen reageren op ideëen en plannen in hun leefomgeving: snel, simpel en gebruiksvriendelijk. Zie praatmee.nl voor meer informatie

Elk kaartproject in jouw GeoApps account kan als basis dienen voor een online PraatMee participatieproject. Dit geldt zowel voor de ingestelde kaartondergronden (bijvoorbeeld luchtfoto's of stratenplattegronden) als geconfigureerde kaartlagen en bijvoorbeeld ingeladen ontwerptekeningen.

Aanmaken PraatMee

 1. Kies het project.
 2. Kies de huisstijl.
 3. Kies de naam.
 4. Geef eventueel een omschrijving op.
 5. Kies de URL.
 6. Kies de zichtbaarheid op de Startpage:
 • Verborgen: wordt altijd op Startpage verborgen.
 • Zichtbaar: wordt altijd op Startpage weergegeven.
 • Verborgen voor niet-ingelogde gebruikers, zichtbaar voor ingelogde gebruikers: wordt alleen voor ingelogde gebruikers weergegeven op Startpage.
 • Verborgen voor ingelogde gebruikers, zichtbaar voor niet-ingelogde gebruikers: wordt alleen voor niet-ingelogde gebruikers weergeven op Startpage. (Bijvoorbeeld voor Apps die uitleg geven aan gebruikers die nog moeten registreren).
 1. Vink aan of de applicatie openbaar moet zijn.
 2. Vink aan of de applicatie de standaardapp in het project moet zijn.
 3. Selecteer 'Opslaan'.

Eventueel kun je alvast de projectduur en rechten instellen. Dit kan ook later nog worden gedaan.

Figuur 1 -

Figuur 1 - Standaardinstellingen bij het aanmaken van een PraatMee-project.

Aanmaken scherm

Bij het aanmaken van een PraatMee moet je eerst kiezen voor de schermlayout. Ditzelfde venster wordt getoond bij het aanmaken van een nieuw scherm met de blauwe knop rechtsboven.

 1. Kies de gewenste schermlayout.
 2. Kies 'Toevoegen'.
Figuur 2 - Schermlayout kiezen

Figuur 2 - Schermlayout kiezen.

Startscherm maken

Bij het invullen van een startscherm is het het makkelijkst om een

 1. Kies voor het block 'Afbeelding' als achtergrond
 2. Kies voor het block 'Tekst' als voorgrond of maak gebruik van 'Stacked'-block om meerdere blokken te combineren.
Figuur 3 - Startscherm

Figuur 3 - Startscherm maken.

Blocks invullen

 1. Kies het type block.
 2. Selecteer '+Toevoegen'.

De exacte instellingen voor elk block zijn als subpagina's onder deze handleiding te vinden.

Vergeet niet regelmatig 'Opslaan' te selecteren na het doorvoeren van wijzigingen.

Figuur 4 -

Figuur 4 - Blocks kiezen in PraatMee-editor.

Schermnaam bewerken

 1. Selecteer deze knop om de naam van het scherm aan te passen. Het is bij een startscherm hiermee ook mogelijk om de tekst op de blauwe knop te bewerken.
Figuur 5 -

Figuur 5 - Bewerken van een schermnaam in PraatMee.

Projectduur instellen

Met de tab 'App instellingen' kan de projectduur worden ingesteld aan de hand van een startdatum en einddatum. Daarnaast kunnen berichten worden ingevoerd die getoond zullen worden voor de start- en/of na de einddatum.

Figuur 6 -

Figuur 6 - Instellingen voor projectduur.

Rechten instellen

Met de tab 'Rechten' kunnen er individuele gebruikers van toegang worden voorzien indien het PraatMee-project niet openbaar beschikbaar gesteld wordt. In dit geval moeten gebruikers een GeoApps-account hebben (of zich registreren). Voeg gebruikers of gebruikersgroepen toe door namen of e-mailadressen in te voeren en de groene knop te selecteren.

Figuur 7 -

Figuur 7 - Instellingen voor rechten.