Gebruikersrechten

📘

Rechten en toegang gebruikers

Onder de tab Security van de menubalk is het mogelijk de rollen en rechten van gebruikers(groepen) te beheren voor de volledige omgeving. Ook kunnen rechten en toegang van gebruikers worden bewerkt onder de tab Security per specifieke Map en Theme Map.

In deze 'How To' worden de volgende onderdelen uitgelegd:

Rollen toekennen aan gebruikers

Om gebruikersrechten toe te kennen moeten de rollen van gebruikers(groepen) worden bewerkt. In dit voorbeeld wordt dit voor een individuele User gedaan. Zie Figuur 1. Het is ook mogelijk dit voor een volledige Group te bewerken, zie hiervoor de handleiding Gebruikersgroepen.

 1. Klik op Security en klik vervolgens op Users
 2. Klik achter de juiste User op Edit Roles.
19161916

Figuur 1 - Het overzicht van de Users. Door middel van Edit Roles kan de toegang later nog worden aangepast.

Het overzicht met de toegekende 'Roles' van deze User verschijnt. Zie Figuur 2.
Vink hier aan welke rollen deze User moet krijgen:

 • Admin: heeft toegang tot Usage, Security en Settings.
 • Developer: heeft toegang tot Usage, Security, Settings en Development.
 • User Manager: heeft enkel toegang tot Security.
 • Billing Manager: heeft enkel toegang tot Usage.
16881688

Figuur 2 - Het overzicht met de toegekende Roles bij een individuele gebruiker.

Gebruikers toevoegen aan een Map

Individuele gebruikers of groepen kunnen toegang gegeven worden tot het bekijken van een kaart in de Viewer. Zie Figuur 3.

 1. Klik op Maps. Selecteer vervolgens de Map in de juiste projectomgeving.
 2. Selecteer de tab Security. Standaard hebben alle Administrators en Viewers toegang. Door de Viewers te verwijderen kan er een eigen selectie gemaakt worden van Users en Groups die toegang krijgen.
 3. Klik op +Add om nieuwe Users of Groups toegang te geven.
19141914

Figuur 3 - Het overzicht Security in een Map.

Vervolgens verschijnt het overzicht Add users. Zie Figuur 4.

 1. Type: vink Group of User aan.
 2. Map title: toont de kaartnaam.
 3. Selecteer de Group of User.
 4. Klik op Create.
16711671

Figuur 4 - Toevoegen van gebruikers(groepen) aan een Map.

Gebruikersrechten in een Map

Administrators (beheerders) beschikken over alle rechten voor het bewerken van de kaart in de Viewer, dat wil zeggen:

 • Uploaden van data (Shapefile en DXF)
 • Legenda aanpassen (naamgeving kaartlagen, volgorde en toevoegen folders)
 • Symbologie aanpassen

Administrators kunnen ook extra rechten in de Viewer toekennen aan andere gebruikers.

 1. Open de tab Security in de gewenste Map. Zie Figuur 3.
 2. Vink voor alle gebruikers(groepen) aan welke rechten deze dienen te krijgen. Hiervoor bestaan de volgende mogelijkheden:
 • Allow Drawing: sta tekenen in de kaart toe. Deze gebruiker kan dan alle tekenbare lagen bewerken. Zie voor verdere uitleg ook Viewer - Tekenen.
 • Allow Download: sta downloaden Shapefile- of Excelbestand toe. Deze gebruiker kan dan alle kaartlagen downloaden waarvoor dit mogelijk is, en waarop 'Allow Download' aangevinkt staat.
 • Allow Upload: sta het uploaden van data in een specifieke folder toe. De gebruiker kan hiermee data uploaden in de aangegeven folder vanuit de Viewer. De beheerder kan de kaartlaag verder verwerken.

Voor het geven van uploadrechten in een folder, volg de volgende stappen:

 1. Ga naar de tab Layers in de gewenste Theme Map.
 2. Klik op 'Edit' naast de gewenste folder.
 3. Vink 'Allow Upload' aan.
12291229

Figuur 5 - Uploadrechten geven in een folder.

Gebruikers toevoegen aan een Theme Map

Standaard worden de instellingen voor Security van de Map overgedragen aan al diens Theme Maps. Eventueel kan er gekozen worden om deze instellingen voor een individuele Theme Map aan te passen.

 1. Selecteer de Theme Map, waarvoor de Security instellingen dienen te worden aangepast en open de tab Security.
 2. Selecteer 'Disable Principal Inheritance'.
16891689

Figuur 6 - Uitschakelen van Principal Inheritance.

De instellingen betreffende Security van de Map zijn nu verwijderd voor deze Theme Map. Deze kunnen nu zelf gekozen worden voor deze Theme Map met de verschenen nieuwe opties.

 1. Door middel van +Add kan er aan Users en Groups toegang gegeven worden aan deze specifieke Theme Map en is het mogelijk de specifieke rechten toe te kennen.
 2. Door middel van 'Enable Principal Inheritance kan ervoor gekozen worden terug te gaan naar de originele instellingen, waarbij deze overgenomen worden van de Map.
 3. Selecteer 'Copy Principals from Map' om de ingestelde Principals van de Map toegang te verlenen aan deze Theme Map. De specifieke rechten van deze Principals kunnen daarna per User en/of Group nog verder aangepast worden.
16951695

Figuur 7 - Opties voor Security in een Theme Map na het uitschakelen van Principal Inheritance.


Did this page help you?