Locaties & zoomniveaus

Instellingen voor locaties en werken met zoomniveaus

📘

Locations

Om een kaart aan te maken moet een Location zijn ingesteld. Dit wordt dan de standaardlocatie waarop de kaart zal openen, maar het is ook mogelijk Locations als snelkoppelingen toe te voegen om eenvoudig naar andere plekken in de kaart te zoomen. Dit worden Bookmarks genoemd. Onderstaand vind je een overzicht van alle handleidingen rondom locations, bookmarks en zoomniveaus.

Locations

Door het instellen van een Location wordt de kaart geopend op de gewenste standaardlocatie. Locations kunnen vervolgens ook worden gebruikt als Bookmarks. Zie de handleiding Locations voor uitleg over het instellen van een Location.

Zoom- en schaalniveaus

GeoApps werkt met 18 zoomniveaus om schaalniveaus te simplificeren. Locations worden ook op basis van deze zoomniveaus ingesteld en tevens is het mogelijk een minimaal en maximaal zoomniveau in te stellen voor kaarten en datasets. Zie de tabel op de pagina Zoom- en schaalniveaus voor een overzicht van de zoomniveaus en dien bijbehorende schaalniveaus.

Favorieten in de kaart (Bookmarks)

Met favorieten in de kaart, ofwel Bookmarks kan er op basis van vooraf gedefinieerde Locations naar bepaalde plekken in de kaart gezoomd te worden. Zo kan er bijvoorbeeld eenvoudig naar verschillende projectlocaties gekeken worden in de viewer. Zie de handleiding Favorieten in de kaart (bookmarks) voor uitleg over het instellen hiervan.

Favoriete locaties vanuit datasets

Met favorieten uit een dataset kunnen locaties worden aangemaakt vanuit objecten in een dataset. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je reeds beschikt over een dataset met projectlocaties en deze op een geautomatiseerde manier wilt toevoegen als favorieten in de kaart. Zie de handleiding Favoriete locaties vanuit datasets voor verdere uitleg over het instellen hiervan.