Releasenotes 30.1

Nieuwe functionaliteiten, optimalisaties en opgeloste bugs in release 30.1

📘

Release 30.1

In GeoApps Release 30.1 is het gebruiken van externe services makkelijker gemaakt door verschillende automatiseringen. Ook het toevoegen van gebruikers is nu makkelijker gezien deze nu kunnen worden toegevoegd door middel van een import. Daarnaast kan er worden gezocht op adressen in kaarten binnen apps.

Een compleet overzicht van alle functionaliteiten, verbeteringen en oplossingen. Aanvullende documentatie is beschikbaar via de verschillende topics aan de linkerzijde.

Benieuwd naar de releasenotes van de vorige versie van GeoApps? Bekijk ze hier: Releasenotes 30

Apps

 • Ondersteuning voor de Image-, Split- en Text-pop-up in Apps zoals de MapTour en Dashboard.
 • Vanaf nu kan je ook in een Map-block in de Apps gebruik maken van de adres zoekfunctie.

Kaartviewer

 • Het is nu mogelijk om ook kaarten te printen of exporteren indien de kaart gebruikt wordt in andere projecties buiten Nederland (RD).
 • Vanaf nu is het mogelijk om een tekstveld te gebruiken bij het maken van formulieren in de Viewer, naast het reguliere tekstveld. Dit kun je doen door in een Draw Tab te kiezen voor een 'TextArea' i.p.v. een 'TextField'.
 • Bij het gebruik van Google StreetView wordt voortaan de opnamedatum van de foto getoond.
 • De URL voor het gebruik van de locatiepunten op Streetsmart is bijgewerkt naar de nieuwste API-specificaties van Cyclomedia.
 • Bij het activeren van het zoekpaneel kan je voortaan direct beginnen met typen, en is het opnieuw aanklikken van het zoekvak niet meer nodig.

Datasets

 • Voortaan worden de upload- en updatedatum getoond bij de overview van elke dataset.

Externe services

 • Bij het maken van een layer op basis van een externe service worden automatisch attributen uitgelezen. Als deze attributen niet beschikbaar waren in de WMS, kon alleen een popup getoond worden als de attributen handmatig werden toegevoegd. Met deze release is het mogelijk om automatisch een popup te maken op basis van deze datasets die alle attributen direct toont in de popup, zonder het handmatig overnemen van deze attributen.
 • Vanaf deze release ondersteunen we ook legenda's van externe services, ook wel bekend als de legenda via bijvoorbeeld een WMS GetLegendGraphic. Voeg een layer toe via een GetCapabilities, en daarna zal de legenda automatisch in beeld komen! Let op: voor bestaande layers zal dit niet direct werken. Met release 31 brengen voegen we de mogelijkheid toe dit ook te gebruiken op reeds bestaande layers.
 • Bij het gebruik van WMTS-services werkte de WMTS-service niet indien een custom TileMatrixSet was gedefinieerd in de service, welke niet conform de EPSG-naamgeving was opgesteld. Vanaf nu ondersteund GeoApps ook WMTS-services met een custom TileMatrixSet-naamgeving.
 • Bij het gebruik van een externe service via WMS GetCapabilities wordt voortaan de Abstract ook automatisch uitgelezen en ingesteld op het dataset.

Startpage

 • De tile-weergave kan nu worden gewisseld voor een lijstweergave.
 • De startpage is nu in een dark mode beschikbaar! Op basis van je browserinstellingen wordt automatisch gedetecteerd of je een light of dark mode gebruikt, en de startpage past zich hier automatisch op aan.

Tekenen

 • Bij het selecteren van transparante layers heeft de reguliere gele kleur die de selectie aangeeft nu ook transparantie.

Beheeromgeving

 • Vanaf nu is het mogelijk om op een project ook een beknopte omschrijving toe te voegen.

Gebruikersbeheer

 • Vanaf nu is het mogelijk eenvoudig gebruikers te importeren met behulp van een csv. Deze nieuwe functie vereist mogelijk een aangepast abonnement.
 • Verduidelijking voor de rollen & rechten van een gebruiker wanneer deze uit een groep volgen onder zowel de 'User Details' als 'Group Details' pagina's van het menu-item 'Security'. Voortaan wordt er in dit geval 'Inherited' aangegeven bij de betreffende rollen.
 • De termen bij het beheren van Users en Groups zijn beter te begrijpen door het gebruik van minder technische termen
 • Het is nu mogelijk in het groepen-overzicht van een gebruiker deze van de groep te verwijderen of een gebruikersgroep te openen. Andersom is het nu mogelijk in het gebruikersoverzicht van een groep het overzicht van de gebruiker (of een andere groep) te openen.

Opgeloste bugs en verbeteringen

Beheeromgeving

 • De uitlegknoppen in de beheeromgeving gaven geen correcte tooltip meer.

 • Bij het uploaden van een nieuwe achtergrond voor de loginpagina werd deze niet toegepast.

 • In het quota-overzicht werden gebruikers in gebruikersgroepen met tekenrechten niet altijd correct meegeteld.

 • De fly-out menu's uit de menubalk kwamen onder het sprokkelpad voor User/Billing Managers.

Gebruikersbeheer

 • Bij het verwijderen van een gebruiker van een groep of rol werkte de modal niet correct.
 • Bij het verwijderen van een user van een groep werd de gebruiker doorgestuurd naar een pagina die een foutmelding gaf.
 • Het menu Automations was verdwenen na de optimalisatie van de beheeromgeving. Het menu-item is opnieuw toegevoegd onder Assets (indien er gebruik gemaakt wordt van Automations).

Apps

 • Het is weer mogelijk Apps (van oudere versies) te verwijderen vanuit de Legacy Editor.

 • Bij het gebruik van het tekst-blok in de Editor was de knop Clear formatting voorzien van een foutief label.

 • Bij het gebruik van een tekstblok verwijderde de knop Remove formatting niet altijd de volledig formatting van de tekst.

 • In sommige situaties werden kaartlagen uit de default thememap in een app getoond indien een andere thememap werd ingeladen.

 • Bij het gebruik van de Editor werden blocks die net geïnstalleerd waren niet getoond totdat de browser opnieuw werd geopend.

 • Bij het bezoeken van de startpage als beheerder worden de iconen voor nieuwe apps niet altijd getoond.

 • Bij het openen van de bewerkmodus van een app vanuit de beheeromgeving wordt de Editor soms dubbel geopend.

 • Indien een layerset als baselayer werd gebruikt in de API, of bijvoorbeeld een Dashboard of MapTour kwam deze niet in beeld.

 • Bij het gebruik van een aangepaste projectie op een kaart binnen de Apps, werd de kaart op een foutieve positie getoond.

 • WFS-kaartlagen met een puntgeometrie werden niet getoond in kaartblokken binnen apps.

 • Het number-block werkte niet altijd bij het toepassen van dynamische filters.

 • Opsommingen in een tekstblock vielen soms buiten beeld.

 • De rotatie van de kaart in een app was ongelijk aan die van de viewer (zoals opgegeven in de location).

 • De 'average'-operator werkte in sommige gevallen niet voor number- en table-blocks.

 • De overlay voor het maken van hyperlinks het tekstblock werd niet goed uitgelijnd.

 • Bij het instellen van een nieuwe App als Default was het niet mogelijk de App op te slaan.

 • Bij het plaatsen van een afbeelding in de 3-kolom layout in MapTour liep de afbeelding door achter de andere blokken.

 • Diverse performanceverbeteringen in het Map-block in de Apps.

 • Bij het gebruik van dashboards werd op kleinere schermen, of bij ingezoomde browsers, de layout niet goed weergegeven.

 • De uitlijning van het logo in het dashboard was niet optimaal, en werd zonder marges getoond in de header. Deze weergave is met deze release verbeterd.

 • Bij het gebruik van het dashboard op mobiele weergave vielen de vorige / volgende knoppen soms buiten het scherm.

 • Diverse verbeteringen rondom authenticatie.

Startpage

 • Indien een kaart als default was ingesteld, was het niet mogelijk om de startpage te bereiken. Deze is vanaf nu altijd bereikbaar op omgeving>.geoapps.nl/startpage.
 • Apps werden niet altijd correct getoond op de Startpage na het toewijzen van de juiste rechten.
 • Op de Startpage werden Apps getoond die reeds verwijderd waren maar nog in de recycle bin zaten.

Maps

 • Bij het verwijderen van een bookmark uit een map werd een errorpagina getoond.
 • Na het toevoegen van een gebruiker aan een Map werd je naar de 'Overview'-tab teruggestuurd in plaats van de lijst met gebruikers.
 • De naamgeving van knoppen op de pagina van Thememap Security was inconsistent en is verbeterd.
 • Onder een map stond de knop om de baselayer weg te halen nog als 'Delete' in plaats van 'Remove'.
 • Het formulier voor het toevoegen van een user of groep aan een thememap was foutief uitgelijnd.

Viewer

Coördinatenstelsels & Projecties

 • Indien een zoekservice was ingesteld welke een andere projectie gebruikte dan de kaart werkte de zoekservice niet correct.
 • Bij het opvragen van de coordinaten in het contextmenu op de kaart werd niet altijd het ingestelde coördinatensysteem gebruikt.
 • Bij het gebruik van een ander coördinatensysteem als de projectie, werkte het openen van Streetview of Obliek niet via de rechtermuisknop.

Print / JPG-export

 • Indien een laag uitgeschakeld stond werd deze alsnog opgenomen in de JPG export.
 • Bij het printen / exporteren van JPG werd de transparantie van een layerset niet correct overgenomen.
 • De volgorde van kaartlagen binnen een layerset werd niet meegenomen in de JPG-export.
 • Bij het maken van een print of JPG export werd een geometrie van een multipolygoon niet correct getoond.
 • Externe services van het type WMS konden in bepaalde gevallen niet worden geprint.
 • Kaartlagen die niet werden weergegeven in de legenda kwamen soms wel in de legenda van de print.
 • Verbeteringen voor de printfunctie.

Filteren

 • Het filteren met domeinlijst met meer dan 100 waarden zoals in de vorige release toegevoegd werkte in sommige gevallen niet.
 • Bij filteren werd een onnodig extra veld getoond voor de operators 'leeg' en 'niet leeg'.
 • Bij filteren zijn de operators 'bestaat' en 'bestaat niet' verwijderd.
 • Indien je een filter in de kaart toepast op basis van 'bevat', dan werkte het filter niet altijd correct.
 • Bij het gebruik van filters in combinatie met analyses stopte de analyse met werken als er een spatie in de filterwaarde was opgenomen.

Delen

 • Bij het openen van een kaart via een deellink of vanuit de print, werkte het wisselen van themakaarten niet meer.
 • Bij het gebruik van de knop 'Delen' via het contextmenu (rechtermuisknop) op de kaart werd het oude deelvenster geopend in plaats van de deelfunctie van de browser.

Overig

 • Bij de mogelijkheid voor het tekenen van een punt in de analyse werd een foutief icoon (te kleine punt) getoond.
 • Bij het tekenen via de analysetool werd soms de popup getoond van de onderliggende kaartlagen bij het afronden van de tekenactie.
 • Bij het gebruik van een schaalafhankelijke layerset werd de volgorde van kaartlagen niet meegenomen indien twee layers op overlappende schaalniveaus stonden.
 • Het tonen van een pop-up van het type afbeelding gaf in sommige situaties een foutmelding waarmee de hele pop-up niet werd getoond.
 • Bij het downloaden van een Excel werd de volgorde van de attributen niet in stand gehouden zoals geconfigureerd op het dataset.
 • Bij het sluiten van de meetfunctie verdwenen de metingen in sommige gevallen niet van de kaart.
 • De selectie-highlight bleef staan wanneer een object werd verwijderd of de kaartlaag werd uitgeschakeld.
 • De bewerkmodus voor beheerders gaf soms onterecht een foutmelding met betrekking tot rechten.
 • Het downloaden van Excel of Shapefile resulteerde in een leeg bestand indien er speciale tekens werden gebruikt in een actief filter.
 • Verbeteringen voor de maprender-API voor rapportages.
 • Diverse performanceverbeteringen.

Obliek

 • Bij het openen van de obliekviewer werd soms een foutmelding getoond.
 • Het downloaden en printen van een obliekfoto functioneerde niet altijd.
 • Het zoeken op adres via de fullscreen-obliekweergave functioneerde niet altijd correct en toonde soms onterecht de melding 'Geen foto gevonden'.
 • Het wisselen van een obliekfoto middels de lijst gaf een foutmelding.
 • Bij permalinks werkten obliekfoto's niet altijd en was de overlay niet te resizen.
 • Het openen van de obliekviewer via de rechtermuisklik in de kaart gaf een foutmelding.
 • Bij het gebruik van de obliekviewer werkten de zoom-knoppen niet in andere oriëntaties dan Noord.
 • De knop voor de weergave met 4 windrichtingen werd niet getoond als fullscreenmodus niet was geopend.

Kaartlagen

 • Check All / Uncheck All op de attributen van een Filter Definition functioneerde niet correct.
 • Units werden niet getoond in labels voor WFS-kaartlagen.
 • Highlights op de kaart werkten niet altijd bij publieke kaarten.
 • Bij het verwijderen van een baselayer werd de user doorgestuurd naar een foutpagina.
 • Bij het toevoegen / verwijderen van attributen op het dataset kwam soms de layer niet meer in beeld.
 • De redirect voor het bewerken van een Draw-tab functioneerde niet correct.
 • Bij het aanmaken van een Draw-tab werd een server error getoond.
 • De baselayers in de beheeromgeving werden soms weergegeven op twee regels terwijl er voldoende ruimte beschikbaar is om de regel niet af te breken.
 • Op de detailspagina van een layerset werd de knop 'Back to list' nog getoond.
 • Bij het verwijderen van een Draw-tab werd een server error getoond
 • In de beheeromgeving werd een foutmelding gegeven bij het instellen of aanpassen van Actions op layers.
 • In sommige situaties werden bij het toevoegen van layers aan een layerset geen layers maar datasets getoond als optie in het venster. Hiermee was het niet mogelijk het layerset te configureren.
 • Bij het verwijderen van een GeoApps-kaartlaag met Definition Query werd de view niet uit de Postgres-database verwijderd, waardoor de dataset niet naar behoren kon worden gebruikt.
 • Bij een Layer Service kon de authenticatie al worden "opgeslagen" zonder dat alle velden waren ingevuld.
 • Zodra een dataset naar de prullenbak was verplaatst bleven gerelateerde layers zichtbaar in het project.

Datasets

 • Bij het downloaden van een dataset als Excel werden de kolommen in willekeurige volgorde getoond, in plaats van de volgorde van de attributen zoals ingesteld op het dataset.
 • Wanneer er datum-velden in een Exceldataset zitten worden lege velden nu als 'empty' getoond (ook in een pop-up) in plaats van 01/01/001.
 • Bij het opslaan van een URL van een dataset service werden spaties vooraan en achteraan de url niet automatisch weggehaald, wat kon leiden tot niet-werkende services.
 • Bij het toevoegen van een externe service via 'Connect to service' gaf de redirect na afronding naar een foutmelding, in plaats van dat deze terugging naar de dataset.
 • Bij het aanpassen van de instellingen van een dataset werden de bounds gereset naar [ 0,0,0,0 ]
 • Bij het toevoegen van een WFS via GetCapabilities wordt een incorrecte foutmelding getoond.
 • Bij het verbinden en uitlezen van een externe WMTS met GetCapabilities werden de Layer name en title omgewisseld.
 • Bij het openen van het bewerkvenster van projections werd geen modal-venster getoond.
 • Bij het aanmaken van een dataset via Connect to service werd de Project-lijst initieel getoond en het verkeerde project geselecteerd.
 • Bij het ophalen van kaartlagen uit een service werd niet altijd rekening gehouden met de ingestelde versie.
 • De redirect na het vernieuwen van de attributen voor een Direct Connect-dataset functioneerde niet correct.
 • Na het updaten van een dataset werden Units verwijderd.
 • Na het aanmaken van een attribuut werd je doorgestuurd naar het Overview-tabblad, in plaats van de attributenlijst.
 • Bij het aanmaken van een layer vanaf een dataset met slechts 1 servicetype werd de dropdown voor Service-type alsnog getoond.
 • Bij het gebruik van Direct Connect kunnen nu ook tabellen en kolommen met hoofdletters gebruikt worden in de naam.
 • Bij het activeren van een domeinlijst voor een attribuut werd de knop 'Values' niet actief tot je de pagina vernieuwde.
 • Bij het aanmaken van een Custom Dataset werd alsnog de Dataset-url aangepast indien er een query-string in was toegevoegd achter een ?, ongeacht de ingevoerde waarde

Symbology

 • Bij het koppelen van een attribuut aan een Symbology Template werd de originele attribuutnaam getoond in plaats van de alias die is ingesteld.
 • Bij de symbology template pagina's werd de Copy-knop meerdere keren getoond
 • Indien Import SLD werd uitgevoerd buiten een project werd een foutmelding getoond.
 • Bij het uploaden van een (custom) SLD werd geen 'Size Unit' weergegeven.
 • Bij een custom Template is het niet langer verplicht om een beschrijving in te vullen.
 • De 'Remove all unused values'-knop werkt weer.
 • Op de Symbology Templates van het type 'Single' was geen Copy-knop aanwezig.
 • Bij het verwijderen van een Symbology Class werd de UI foutief getoond.
 • Bij het wijzigen van een kleur vanuit de overzichtspagina van het Symbology Type Classified werd de kleur niet opgeslagen.
 • De View Layers knop onder Symbology functioneerde niet en is voorlopig uitgeschakeld.
 • Het selecteren van iconen voor symbology was in sommige gevallen niet mogelijk.

Pop-ups

 • Indien een popup op een kaartlaag foutief was geconfigureerd of niet correct werkte kon de popup na een foutmelding niet meer geopend worden.
 • Bij meerdere WFS-kaartlagen verschenen in bepaalde gevallen pop-ups van features in de buurt uit een andere laag.
 • Wanneer er meerdere pop-ups werden geopend lukte het niet altijd te wisselen van pop-up.
 • Het instellen van een initieel lege tab werkte niet.
 • Pop-ups werkten in sommige gevallen niet bij Clustering.
 • Het was mogelijk een pop-up te maken van het type 'Chart' zonder het type grafiek te kiezen.
 • Bij het gebruik van Apps werd de breedte en hoogte van de popup niet correct toegepast.
 • Verbeteringen voor het tonen van de juiste volgorde in pop-ups.

Icons

 • Bij de batch upload van iconen was de uitlijning van de invulvakken foutief.
 • De pagina Create Icon was incorrect uitgelijnd.

Animations

 • Bij de pagina Animations was de 'Back to list' knop nog zichtbaar.

Extensions

 • De WordPress-plugin voor GeoApps functioneert nu weer in alle situaties.

Workspaces

 • De wizard voor het aanmaken van een Workspace werkt weer.

Copy

 • Het meekopiëren van locaties/bookmarks werkte niet altijd goed.

Information Overlay

 • Het is nu weer mogelijk een URL in een Information Overlay te plaatsen.

GeoApps Store

 • Verbeterde foutmelding die aangeeft dat het installeren naar whitelabel-omgevingen nog niet mogelijk is.

Analyses

 • Verbeteringen voor analyses betreffende het uitlezen van geometrie.

Development

 • Het initialiseren van een block of extension met de CLI gaf geen correcte manifest terug.
 • In het UI Framework versie 1.2 werden smartlists niet altijd correct gesorteerd en werkte soms het ophalen van de Apps of screens niet bij het gebruik van een App-component.
 • De documentatie voor custom blocks op het Developer-portaal is incompleet en voor nu offline gehaald tot deze is bijgewerkt.
 • Bij het gebruik van de javascript API kon het zijn dat het onLoaded event meerdere keren werd geactiveerd.
 • In de documentatie van Smartform stond onterecht een voorbeeld voor een numeriek veld beschreven als een datumveld.
 • Bij het gebruik van Smartforms werkt het datefield niet indien er gebruik gemaakt werd van de eigenschap 'showTime'.