Instellen Pop-ups - Grafiek

566566

Voorbeeld van een lijngrafiek als pop-up.

📘

Grafiek als pop-up

Door het configureren van grafieken bestaat de mogelijkheid om grafieken in pop-ups weer te geven. Zie de handleiding Instellen Pop-ups (object information) (Figuur 1 t/m 4) voor de eerste stappen betreffende het inschakelen van de objectinformatie.

Klik in het overzicht van de gewenste Layer op 'Add Tab'. Vervolgens kan een grafiek als pop-up ingesteld worden.

 1. Vul bij Title de naam in van de nieuwe Tab.
 2. Kies bij Style voor Chart.
 3. Bij Chartstyle is er keuze uit:

  Pie een ronde taart vorm.
  Doughnut een donut vorm.
  Line een lijngrafiek.
  Bar een staafgrafiek.

 4. Table Header Column Width geeft de breedte van de kolom.
 5. Width geeft de breedte van de pop-up.
 6. Height geeft de hoogte van de pop-up.

Eventueel; bij Line en Bar verschijnen extra opties;

Barcolor: kies hier een opvulkleur.
Barborder: kies hier een kleur voor de rand.
YLabel: kies hier een label voor de waarde die op de y-as dient te worden getoond.
YValue: kies hier de maximale waarde tot waar de y-as dient te worden getoond.

 1. Selecteer Create.
19151915

Figuur 1 - Instellen van een Tab voor een grafiek.

Selecteer vervolgens de attributen via 'Select Attributes'. Zie Figuur 2. Hier kunnen alleen numerieke waardes worden gekozen.

19021902

Figuur 2 - De knop 'Select Attributes'.

Selecteer de attributen door de gewenste attributen aan te vinken. Zie Figuur 3. Door middel van 'Check All' en 'Uncheck All' kunnen alle attributen in één keer geselecteerd of gedeselecteerd worden. Ook kan er nog een Alias aan de attributen gegeven worden om een duidelijkere naam weer te geven in de pop-up.
Klik daarna op 'Save'.

19161916

Figuur 3 - Selecteren van de attributen.

Nadat de attributen zijn geselecteerd wordt het overzicht van de Object Information van de betreffende kaartlaag weer geopend.

 1. Eventueel kan de Pop-up hier gewijzigd worden door middel van de knop 'Edit Pop-up' of kan er door middel van de knop 'Add Tab' nog een andere Tab toegevoegd worden. Voor verdere uitleg over het aanmaken van tabbladen zie de uitleg Instellen Pop-ups.
 2. Eventueel kunnen ook de attributen opnieuw geselecteerd worden en kan de Tab zelf gewijzigd worden door middel van de knop 'Edit Tab'.
 3. Eenmaal tevreden met de instellingen betreffende de Object Information dient de Layer te worden toegevoegd aan de gewenste Map door middel van de knop 'Add to map'.
18991899

Figuur 4 - Toevoegen van de kaartlaag aan een Map.

Open de Map in de Viewer door middel van de knop Preview en bekijk het resultaat door een betreffend object aan te klikken.

19171917

Figuur 5 - De ingestelde grafiek als pop-up in de Viewer.


Did this page help you?