Favorieten in de kaart (bookmarks)

Maak locaties aan voor de kaart om snel naar specifieke locaties te gaan.

Met favorieten in de kaart kun je eenvoudig op basis van vooraf gedefinieerde locaties naar bepaalde plekken in de kaart zoomen. Zo kun je bijvoorbeeld een aantal belangrijke projectlocaties, met omschrijving, vooraf definieren zodat gebruikers eenvoudig de betreffende locaties kunnen bekijken.

Aanmaken locations

Om favorieten in de kaart te gebruiken is het vereist om eerst locaties aan te maken. Ga hiervoor naar het menu Maps en kies voor Locations. Zie figuur 1.

In het menu Locations klik op Add

Figuur 1: overzicht van locatiesFiguur 1: overzicht van locaties

Figuur 1: overzicht van locaties

Bij het aanmaken van een nieuwe locatie, zie figuur 2, kunnen een aantal velden worden ingevuld.

  1. Kies een naam voor de locatie
  2. Geef eventueel een beschrijving van de betreffende locatie, deze beschrijving kan later getoond worden in de kaart.
  3. Vul een X- en Y-coördinaat in van de betreffende locatie. Dit is het middelpunt van de te tonen locatie. De coordinaten kunnen bijvoorbeeld opgezocht worden in een GeoApps kaartviewer. Klik dan met de rechtermuisknop op de gewenste locatie en kopieer de X- en Y-coordinaten.
  4. Kies een gewenst zoomniveau. Dit is het zoomniveau waarop de kaart zal openen. Deze zoomniveaus zijn instelbaar van 0 (Nederland) tot 18 (straatniveau).
  5. Eventueel kan gekozen voor een rotatie (van 0 -360 graden). Hierbij wordt de locatie op de gewenste positie geroteerd. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn op specifieke projectlocaties die niet op het noorden georiënteerd zijn.
  6. Klik op Create om de locatie aan te maken.

Deze locaties kunnen vervolgens gebruikt worden voor de startpositie van een kaart of in bookmarks.

Figuur 2: aanmaken van nieuwe locatieFiguur 2: aanmaken van nieuwe locatie

Figuur 2: aanmaken van nieuwe locatie

Aanmaken favorieten

Voort het toevoegen van favoriete locaties in de kaart ga je naar de betreffende kaart. Kies voor het tabblad Bookmarks.

Klik op Add, zoals in figuur 3, om favoriete locaties toe te voegen.

Figuur 3: aanmaken van bookmarksFiguur 3: aanmaken van bookmarks

Figuur 3: aanmaken van bookmarks

Bij het toevoegen van een bookmark veschijnt het scherm zoals in figuur 4.

  1. Kies de gewenste locatie.
  2. Vul eventueel een alternatieve titel in, voor weergave in de kaartviewer.
  3. Vul eventueel een omschrijvingin voor een korte toelichting over de betreffende locatie.
  4. Klik op Create om de locatie als bookmark toe te voegen.
Figuur 4: instellen locatie als bookmarkFiguur 4: instellen locatie als bookmark

Figuur 4: instellen locatie als bookmark

Het resultaat is zichtbaar in figuur 5. Bij het klikken op een favoriet wordt naar de betreffende locatie gezoomd.

Figuur 5: favorieten in de kaartFiguur 5: favorieten in de kaart

Figuur 5: favorieten in de kaart


Did this page help you?