Collections

Voeg groepen kaartlagen samen voor eenvoudig hergebruik

📘

Collections

Collections zijn handig om een aantal kaartlagen samen te voegen tot één geheel. Een Collection kan dan weer gemakkelijk worden hergebruikt. Dit is handig voor een (grote) groep kaartlagen die vaker als geheel gebruikt wordt.

Collection aanmaken

Er kan een Collection worden aangemaakt via Templates. Zie Figuur 1.

 1. Klik op Templates en kies Collections in het fly-out menu.
 2. Klik op '+Create'.
Figuur 1 - Het 'Overview'-scherm van de 'Collections'.

Figuur 1 - Het 'Overview'-scherm van de 'Collections'.

Het overzicht 'Create Collection' opent. Zie Figuur 2.

 1. Geef de Collection nu een naam en kies het project waartoe deze behoort.
 2. Kies het Project
 3. Klik vervolgens op 'Create'.
Figuur 2 - Het toevoegen van Layers aan de Collection.

Figuur 2 - Collection maken.

Layers & Folders toevoegen

Er kunnen nu kaartlagen worden toegevoegd. Zie Figuur 3.

 1. Klik op '+Add Layer' om kaartlagen toe te voegen. De Layers uit het geopende Project worden getoond. Klik een Layer aan om deze toe te voegen.
 2. Klik eventueel op de puntjes bovenaan om Layers toe te voegen uit een ander Project.

Herhaal deze stappen om meerdere kaartlagen toe te voegen.

Figuur 3 - Kaartlagen kiezen voor Collection.

Figuur 3 - Kaartlagen kiezen voor Collection.

Er zijn nu een aantal kaartlagen toegevoegd die vaker gebruikt gaan worden. Er kunnen nog folders aangemaakt om de (sub)thema's van elkaar te scheiden.

Klik hiervoor op '+Add folder'. en configureer deFolder. Zie hiervoor Figuur 4.

 1. Kies een Name voor het thema.
 2. Kies 'Enabled' om de folder in te schakelen binnen de Collection.
 3. Kies Radio Folder bij een folder waarvan maar maximaal één kaartlaag tegelijk geopend kan zijn.
 4. Kies voor 'Allow Upload' om toe te staan dat er in de folder geüpload kan worden.
 5. Klik tenslotte op '+Create'.

Herhaal deze stappen vom meerdere Folders aan te maken.

Figuur 4 - Het overzicht voor het aanmaken van een Folder.

Figuur 4 - Het overzicht voor het aanmaken van een Folder.

Versleep de Layers daarna onder de gewenste Folders door op de 6 stippen te klikken en te verslepen.
In Figuur 5 is hiervan een resultaat te zien.

Figuur 5 - Resultaat van een ingevulde Collection

Figuur 5 - Resultaat van een ingevulde Collection

Collection toevoegen aan een kaart

De Collection kan nu aan de kaart worden toegevoegd. Zie Figuur 6.

 1. Ga via het gewenste Project naar een Theme Map toe, waaraan de Collection toegevoegd dient te worden.
 2. Klik op Layers.
 3. Klik vervolgens op '+Add Collection'.
Figuur 7 - In 'Theme Maps' de aangemaakte Collection toevoegen.

Figuur 6 - Toevoegen van een Collection aan de kaart.

Het overzicht 'Add Collection' verschijnt. Hier dient de Collection geselecteerd en ingeschakeld te worden. Zie Figuur 7.

 1. Selecteer de juiste Collection.
 2. Vink Enabled aan om te zorgen dat de Collection ingeschakeld is.
 3. Klik tot slot op '+Create'.
Figuur 7 - Toevoegen van de Collection aan een Theme Map.

Figuur 7 - Toevoegen van de Collection aan een Theme Map.