Collections

Voeg groepen kaartlagen samen voor eenvoudig hergebruik

📘

Collections

Collections zijn handig om een aantal kaartlagen samen te voegen tot één geheel. Een Collection kan dan weer gemakkelijk worden hergebruikt. Dit is handig voor een (grote) groep kaartlagen die vaker als geheel gebruikt wordt.

Er wordt hier een Collection aangemaakt. Zie Figuur 1.

 1. Klik op Templates.
 2. Klik vervolgens op Collections, het overzicht verschijnt met Projecten waar tot nu toe al Collections inzitten. Deze is leeg als er in de omgeving nog geen Collections voorkomen.
 3. Klik op Add.
19161916

Figuur 1 - Het 'Overview'-scherm van de 'Collections'.

Geef de Collection nu een naam en kies het project waartoe deze behoort.
Klik vervolgens op 'Create'.

Onderstaand overzicht opent. Zie Figuur 2.
Klik op Add Layer om kaartlagen toe te voegen.

19011901

Figuur 2 - Het toevoegen van Layers aan de Collection.

Het scherm 'Pick a Layer' verschijnt. Zie Figuur 3.

 1. Hier staan de Layers uit hetzelfde Project. Klik een Layer aan om deze toe te voegen.
 2. Klik de puntjes bovenaan om naar andere Projecten in dezelfde omgeving te gaan. Het is hiermee mogelijk Layers toe te voegen uit een ander Project.
11001100

Figuur 3 - Het scherm 'Pick a Layer'.

Herhaal de stappen betreffende Figuur 2 en Figuur 3 om meerdere kaartlagen toe te voegen.

Er zijn nu een aantal kaartlagen toegevoegd die vaker gebruikt gaan worden.
Er worden eerst nog folders aangemaakt om de (sub)thema's van elkaar te scheiden.

Klik op Add folder. Zie Figuur 4.

19021902

Figuur 4 - Overzicht aanmaken van folders binnen een Collection openen.

Er worden nu Folders aangemaakt. Zie hiervoor Figuur 5.

 1. Kies een Name voor het thema.
 2. Kies Enabled om de folder aan te zetten.
 3. Kies Is Radio Folder bij een folder waarvan maar maximaal één kaartlaag tegelijk geopend kan zijn.
 4. Kies voor Allow Upload om toe te staan dat er in de folder geüpload kan worden.
 5. Klik tenslotte op Add Folder.
16881688

Figuur 5 - Het overzicht voor het aanmaken van een 'Folder'.

Herhaal de stappen van Figuur 4 en Figuur 5 om meerdere Folders aan te maken.
Versleep de Layers daarna onder de gewenste Folders door op de 6 stippen te klikken en te slepen.
In Figuur 6 is hiervan een resultaat te zien.

16841684

Figuur 6 - Indelen van Layers en Folders in een Collection.

Ga naar een Map toe en hierin naar een Theme Map toe, waaraan de Collection toegevoegd dient te worden.

 1. Klik op Layers.
 2. Klik vervolgens op Add Collections.
18981898

Figuur 7 - In 'Theme Maps' de aangemaakte Collection toevoegen.

Het scherm van Figuur 8 komt tevoorschijn. Hier moet de Collection geselecteerd en ingesteld worden.

 1. Selecteer de juiste Collection in Layer Collection.
 2. Geef bij Order aan hoe de Collection gerangschikt moet staan (bij meerdere Collections).
 3. Vink Enabled aan om te zorgen dat de Collection ingeschakeld is.
 4. Klik tot slot op Create.
16831683

Figuur 8 - Toevoegen en instellen van de Collection in een Theme Map.


Did this page help you?