Instellen Pop-ups - Automatic

šŸ“˜

Pop-ups instellen bij een externe service

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een kaartlaag op basis van een externe service kan de symbologie automatisch overgenomen worden uit de service door de 'GetLegendGraphic' uit de externe service te halen.

Toevoegen van de externe service

Een externe service kan eenvoudig worden toegevoegd met de knop 'Connect to Service'. Zie hiervoor eventueel de handleiding Externe services.

Pop-ups instellen

Om de symbologie in te stellen dient er een kaartlaag van de service gemaakt te zijn.

  1. Navigeer via Projects naar de gewenste kaartlaag.
  2. Kies voor de tab 'Pop-ups'.
  3. Kies voor 'Configure Popup' en selecteer 'Automatic'.
Figuur 1 - Automatische popup configureren.

Figuur 1 - Automatische popup configureren.

De objectinformatie in de pop-up wordt nu automatisch overgenomen vanuit de externe service. De pop-up zal dan dus alle beschikbare attributen uit de dataset gebruiken en deze renderen in een enkele tabel.