Filters

Filteren in een kaartlaag

📘

Filters aanmaken

Met de filter functionaliteit kunnen kaartlagen (d.m.v. vooraf gedefinieerde regels) worden gefilterd in de Viewer. Ideaal om bijvoorbeeld gebouwen te filteren op bouwjaar of onderhoudsstatus. Deze How To laat zien hoe filters ingesteld kunnen worden per kaartlaag.

Filter Definition

Per kaartlaag zijn er verschillende mogelijkheden om filteren in- of uit te schakelen:

 • Default: een vrij te gebruiken filter. Het aantal te filteren attributen kan worden gelimiteerd.
 • Blocked: filteren is uitgeschakeld voor de betreffende kaartlaag in de Map.
 • View: stel een aantal regels samen met gewenste filtermogelijkheden. Kies de attributen en operators zodat een gebruiker eenvoudig kan filteren. Op deze manier kunnen vaker gebruikte filters eenvoudig hergebruikt worden.

Instellen filter op kaartlaag

 1. Ga naar de betreffende kaartlaag via het menu Layers of via een al ingerichte Theme Map.
 2. Navigeer naar het menu Filter Definition.
900900

Figuur 1 - Het overzicht Filter Definition van een layer.

 1. Bij elke kaartlaag is er standaard een Default en een Blocked filter. Desgewenst kan een extra filter worden aangemaakt via Add. Op deze manier kan een kaartlaag in meerdere Maps worden gebruikt met een ander filter.
 2. Kies nu voor Default. De gewenste instellingen kunnen worden toegepast. Selecteer onder Dataset Attributes de attributen waarop gefilterd mag worden. Maak hier een selectie van attributen die relevant zijn voor de betreffende kaart.
858858

Figuur 2 - Selecteren van gewenste Dataset Attributes.

Filters instellen in Map

 1. Pas voor elke kaartlaag in de kaart de gewenste filterinstellingen toe zoals hiervoor uitgelegd.
 2. Ga naar de gewenste Map > Theme Map
 3. Klik op Edit bij de gewenste kaartlaag.
10361036

Figuur 3 - Het overzicht van de kaartlagen.

Kies nu voor de gewenste Filter Definition. In de kaart worden nu de instellingen toegepast op de betreffende kaartlaag.

500500

Figuur 4 - Het aanpassen van de Filter Definition.

Dropdowns aanmaken

Om het filteren te vereenvoudigen kan een voorvertoning worden gegeven van bestaande waarden in de kaartlaag. Dit wordt een dropdown genoemd.

12981298

Figuur 5 - Het toepassen van een filter in de Viewer met dropdowns.

 1. Ga naar Datasets
 2. Kies de dataset van de bijbehorende kaartlaag.
 3. Ga naar Attributes
 4. Vink nu Domain List aan voor het gewenste attribuut.
500500

Figuur 6 - Overzicht attributen.


Did this page help you?