Aanmaken van filters

Met de filter functionaliteit kun je nu kaartlagen (d.m.v. vooraf gedefinieerde regels) filteren. Ideaal om bijvoorbeeld gebouwen te filteren op bouwjaar of onderhoudsstatus. In deze How To laten we zien hoe je het filteren kunt instellen per kaartlaag.

Filter Definition

Per layer zijn er verschillende mogelijkheden om filteren in- of uit te schakelen:

 • Default: een vrij te gebruiken filter. Je kunt wel het aantal te filteren attributen limiteren.
 • Blocked: Filteren is uitgeschakeld voor de betreffende kaartlaag in de Map.
 • View: stel een aantal regels samen met gewenste filtermogelijkheden. Kies de attributen en operators zodat een gebruiker eenvoudig kan filteren. Op deze manier kun je vaker gebruikte filters eenvoudig hergebruiken.
 • Locked: de aangemaakt view kan niet aangepast worden. Je kunt alleen operators wijzigen en waarden invullen.

Instellen filter op kaartlaag

 1. Ga naar de betreffende Layer via het menu Layers of via de al ingerichte Theme Map.
 2. Navigeer naar het menu Filter Definition
 1. Bij elke kaartlaag heb je standaard een Default en een Blocked filter. Desgewenst kun je een extra filter aanmaken via Add. Je kunt op deze manier een kaartlaag in meerdere Maps gebruiken met een ander filter.
 2. Kies nu voor Default. Je kunt de gewenste instellingen toepassen.
  • Views: voeg regels toe en kies een attribuut en operator. Je kunt op deze manier vooraf definieren hoe je het filter wilt gebruiken. Standaard zal deze view geopend worden bij het filteren van de kaartlaag in de kaartviewer. Als je geen regels definieer kun je zelf regels toevoegen in de kaartviewer.
  • Dataset Attributes: selecteer de attributen waarop gefilterd mag worden. Je kunt hier dus een selectie maken omdat bepaalde attributen filteren niet nodig is.

Filters instellen in Map

 1. Voor elke kaartlaag in de kaart kun je de gewenste filterinstellingen toepassen zoals hiervoor uitgelegd.
 2. Ga naar de gewenste Map > Theme Map
 3. Klik op Edit bij de gewenste kaartlaag.

Kies nu voor de gewenste Filter Definition. In de kaart worden nu de instellingen toegepast op de betreffende kaartlaag.

Dropdowns aanmaken

Om het filteren te vereenvoudigen kun je een voorvertoning geven van bestaande waarden in de kaartlaag.

 1. Ga naar Datasets
 2. Kies de dataset van de bijbehorende kaartlaag.
 3. Ga naar Attributes
 4. Vink nu Domain List aan voor het gewenste attribuut.

Did this page help you?