Symbologie - Custom

šŸ“˜

Custom

Met een Custom Symbology kun je een symbologie instellen via een alternatieve wijze wanneer de 'Unique' en 'Classified' niet uit genoeg variabelen bestaan. Ook kun je bijvoorbeeld een Custom SLD toepassen die je vanuit andere software hebt opgehaald.

Het is mogelijk een Custom Template te maken of om een SLD te uploaden. In het eerste geval kan de beschrijving rondom het uploaden van de SLD als Template worden overgeslagen. Voor het uploaden van een SLD, zie de handleiding Symbologie - SLD.

Variabelen van de Custom Symbology

De Style Type & Class Type zijn te bewerken door in de Template op 'Edit' te klikken.

Ook de Field Type en Classification zijn te wijzigen door onder de tab 'Attributes' voor het betreffende attribuut op 'Edit' te klikken:

Classification:

  • Unique: als de symbologie op basis van unieke categorieĆ«n verdeeld wordt, bijv. soort, type of gebruiksfunctie.
  • Graduated: als de symbologie op basis van oplopende waarden/categorieĆ«n verdeeld wordt, bijv. hoogte, diepte of sterkte.

Field Type:

  • String: voor een tekstuele waarde
  • Numeric: voor een numerieke waarde
  • Decimal: voor een numerieke waarde met decimalen
  • Boolean: true/false
  • DateTime: datum+tijd

Onder de tab 'Classes' kunnen de classificatie en symbologie van specifieke attribuutwaarden worden toegevoegd en gewijzigd.