Units

Eenheden toevoegen aan attributen

📘

Units

Via Units kan de eenheid aan een bepaald attribuut worden toegevoegd, zodat duidelijk is wat de waarde inhoudt. Voorbeelden zijn €, kg, jaar, kWh, m² en %.

  1. Ga in het gewenste Project naar Datasets en selecteer hierin de juiste Dataset. Klik vervolgens op Attributes.
  2. Klik op 'Edit Attributes'.
    (3. In deze Dataset is er al een Unit ingesteld voor het attribuut 'vermogen', namelijk 'kWh/jaar')
16631663

Figuur 1 - 'Edit Attributes'-knop in het overzicht van een Dataset.

  1. Er verschijnt een overzicht zoals in Figuur 2. Geef bij de gewenste attributen onder Unit een eenheid die aan het attribuut toegevoegd dient te worden, bijvoorbeeld €, Jaar, %, kg, kWh of m².
  2. Klik onderaan de pagina op Save.
16721672

Figuur 2 - Het overzicht Edit Attributes.

Er zijn nu 'Units' (eenheden) toegevoegd aan attributen, waardoor het duidelijker is wat deze waardes inhouden.


Did this page help you?