Units

Eenheden toevoegen aan attributen

📘

Units

Via Units kan de eenheid aan een bepaald attribuut worden toegevoegd, zodat duidelijk is wat de waarde inhoudt. Voorbeelden zijn €, kg, jaar, kWh, m² en %.

Units kunnen op alle attributen (m.u.v. datum/tijd-velden) worden toegevoegd in het overzicht 'Attributes' onder een Dataset.

  1. Ga via Projects naar de gewenste Dataset
  2. Selecteer de tab 'Attributes'.
  3. Klik op 'Edit'.
Figuur 1 - 'Edit Attributes'-knop in het overzicht van een Dataset.

Figuur 1 - 'Edit Attributes'-knop in het overzicht van een Dataset.

De Unit kan nu worden ingevuld.

  1. Pas eventueel de attribuutnaam en/of alias aan.
  2. Geef bij de gewenste attributen onder Unit een eenheid die aan het attribuut toegevoegd dient te worden, bijvoorbeeld €, Jaar, %, kg, kWh of m².
  3. Selecteer Save.
Figuur 2 - Het overzicht 'Edit Attributes'.

Figuur 2 - Het overzicht 'Edit Attributes'.

Er is nu een Unit (eenheid) toegevoegd aan het attribuut, waardoor in pop-ups en tekenformulieren duidelijker is wat de onderliggende waardes inhouden.

Figuur 3 - Units.

Figuur 3 - Units.