Action links

Voeg snelkoppelingen toe aan pop-ups van kaartlagen op basis van attribuutwaarden

📘

Action Links

Met Action Links kan een pop-up van een kaartlaag worden uitgebreid met snelkoppelingen naar externe websites of systemen. Maak bijvoorbeeld op basis van een ID of kenmerk in een Dataset een verwijzing naar een externe locatie of website.

Kaartlaag configureren

Volg onderstaande stappen om een Action Link toe te voegen aan een bestaande Layer.

 1. Ga naar het menu Layers
 2. Selecteer de betreffende laag waar de Action Links aan dienen te worden toegevoegd. In Figuur 1 wordt de kaartlaag Bomen gekozen.
19041904

Figuur 1 - Overzicht van beschikbare kaartlagen.

Na het kiezen van de gewenste kaartlaag kunnen de verschillende instellingen worden toegepast. Zie Figuur 2. Action Links kunnen op iedere gewenste kaartlaag toegepast worden (met uitzondering van raster kaartlagen). Volg onderstaande stappen om Action Links te activeren:

 1. Kies voor het tabblad Action Link.
 2. Klik op +Add.
17001700

Figuur 2 - Toevoegen van Action Link op kaartlaag.

Na het klikken op +Add opent het scherm zoals in Figuur 3.

 1. Kies een Icon, passend bij de Action Link. Bijvoorbeeld een icoontje verwijzende naar een video of website.
 2. Vul een herkenbare naam in, deze wordt weergegeven in de pop-up.
 3. Stel de URL in waar de Action Link naar dient te verwijzen. In onderstaand voorbeeld wordt gekozen voor:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/[boomsoort]. Hierbij is het eerste deel statisch en 'Boomsoort' een variabel deel op basis van een attribuutwaarde. Voor het gebruiken van attributen worden blokhaken gebruikt: [attribuut]. Geef het attribuut een herkenbare naam, deze kan later aan het juiste attribuut in de Dataset worden gekoppeld.
 4. Vink Use Display Values aan om de attribuutwaarden te gebruiken.
 5. Klik op Create om de Action Link aan te maken.
17001700

Figuur 3 - Overzicht van instellingen voor Action Links.

Een overzicht van deze instellingen wordt nu geopend. Zie Figuur 4. Voor het koppelen van de attributen zijn nog een aantal acties vereist, vandaar ook het waarschuwingsicoon bij de URL.
Klik op +Add om de Action Link te koppelen aan een attribuut.

16891689

Figuur 4 - Koppelen van attribuut.

Vervolgens verschijnt het scherm zoals in Figuur 5.

 1. Vul de naam in zoals in de URL benoemd, in het voorbeeld is dat 'boomsoort'. Dit zijn de variabelen zoals tussen blokhaken beschreven.
 2. Koppel nu de variabele aan een attribuut in de Dataset.
 3. Klik op Create om de koppeling aan te maken.

Herhaal deze stappen eventueel als er meerdere attributen in de URL zijn geconfigureerd. Er zijn nu variabelen in de URL gekoppeld aan attributen in de Dataset. Hiermee is de Action Link geconfigureerd.

586586

Figuur 5 - Instellen van attribuut.

Bekijk nu het resultaat in de Viewer. Zie Figuur 6. Bij het klikken op de Action Link wordt in dit geval verwezen naar: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilg, omdat de betreffende attribuutwaarde van dit object 'Wilg' betreft.

18661866

Figuur 6 - Weergave van Action Links in een pop-up.


Did this page help you?