Uploaden dataset

📘

Dataset uploaden

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe een dataset geüpload wordt. Met een dataset uploaden wordt het uploaden van een Excel-, Shapefile, of GeoTIFF-bestand bedoeld. Datasets die op deze manier geüpload worden, worden in het datasetoverzicht getoond als 'Hosted Datasets'. Zie de handleiding Externe services voor het toevoegen van externe web services van bijvoorbeeld PDOK.

Uploaden van een dataset

 1. Ga naar Datasets > Upload dataset.
 2. Kies uit de dropdown het type dataset, welke geüpload dient te worden. In het voorbeeld wordt een Shapefile gebruikt, maar het is ook mogelijk een Excel- of GeoTIFF-bestand te uploaden.

Er wordt nu een wizard geopend. Zie Figuur 1.

 1. Sleep bestanden in het gele vlak of klik het vlak aan en kies bestanden uit de verkenner.
 2. Een blauw balk en groene vinkjes bij de bestandtypen geven aan in hoeverre de upload voltooid is.
 3. Klik op 'Next', zodra er een vinkje achter 'Complete' staat.
17181718

Figuur 1 - Uploaden van een shapefile.

De volgende stap van de wizard wordt nu getoond, waarbij de dataset verder ingesteld moet worden.

 1. Kies het juiste Project.
 2. Geef de Dataset Name.
 3. Vul de juiste EPSG Code in. Deze geeft de projectie aan. Voor Nederlandse kaarten wordt doorgaans 28992 (Rijksdriehoekstelsel) gebruikt. Zie eventueel de handleiding Coördinatenstelsels & Projecties.
 4. Selecteer Create.
17201720

Figuur 2 - Verder instellen van dataset.

Publiceren als kaartlaag

Er verschijnt nu opnieuw een blauwe balk, welke aangeeft in hoeverre het publiceren van de dataset is gelukt. Daarna opent automatisch het overzicht 'Create Layer'. Er kan nu direct een kaartlaag gemaakt worden van de dataset, maar het is ook mogelijk om hiermee te wachten door op 'Back to list' te klikken.

 1. Geef de kaartlaag hier een titel.
 2. Kies de Dataset Service.
 3. Vink aan of het een Base Layer is.
 4. Kies het type symbologie. Bekijk hiervoor ook de handleiding Symbologie instellen.
 5. Klik op 'Create'.
17141714

Figuur 3 - Aanmaken van kaartlaag.


Did this page help you?