Kaartinstellingen

Instellingen en functionaliteiten voor kaarten

📘

Kaarten

Uiteindelijk is het doel om één of meerdere kaartlagen gezamenlijk te presenteren in een kaart, oftewel een Map. In GeoApps kan een Map bestaan uit één of meerdere themakaarten, waarmee data gegroepeerd kan worden en eenvoudig geschakeld kan worden tussen hoofdthema's.

Als beheerder van een GeoApps-omgeving is het handig om te weten hoe de verschillende functies rondom kaartinstellingen functioneren. Onderstaand vind je een overzicht van alle handleidingen rondom het instellen van een kaart. Mocht je nog een kaart aan moeten maken, dan kun je ook bij de tutorials beginnen: 1 Maak een nieuw project & 2 Maak een nieuwe kaart.

Zichtbaarheid

Onder het kopje 'Startpage visibility' kun je aangeven hoe de kaart op de Startpage wordt getoond:

  • Verborgen/Hidden: wordt altijd op Startpage verborgen.
  • Zichtbaar/Advertised: wordt altijd op Startpage weergegeven.
  • Verborgen voor niet-ingelogde gebruikers, zichtbaar voor ingelogde gebruikers: wordt alleen voor ingelogde gebruikers weergegeven op Startpage.
  • Verborgen voor ingelogde gebruikers, zichtbaar voor niet-ingelogde gebruikers: wordt alleen voor niet-ingelogde gebruikers weergeven op Startpage. (Bijvoorbeeld voor Apps die uitleg geven aan gebruikers die nog moeten registreren).

Mask

Door middel van een Mask kan een gebied verduidelijkt verschijnen. Zie hiervoor de handleiding Aanmaken Mask.

Coördinatenstelsels & Projecties

Bij het aanmaken van een kaart is het altijd van belang de juiste basiskaart, EPSG-code en coördinatenstelsel te kiezen. Zie hiervoor de handleiding Coördinatenstelsels & Projecties.

Embeds

Met de functie Embeds kan een Embed voor een kaart worden aangemaakt, zodat deze op een webpagina of social media gebruikt kan worden, zonder dat het openen van een link of nieuwe pagina nodig is. Zie hiervoor de handleiding Embeds.

Information Overlay

Door middel van een Information Overlay kan er extra uitleg gegeven worden over de voorwaarden of inhoud van de kaart. Een Information Overlay kan tevens zo worden ingesteld dat deze bij het laden van de kaart wordt getoond, waardoor dit het eerste is wat de gebruiker ziet. Zie hiervoor de handleiding Information Overlay.

Kopiëren

Door middel van de functie Copy kunnen datasets en kaartlagen eenvoudig gekopieerd worden naar andere kaarten en kunnen kaarten geëxporteerd worden naar een andere GeoApps-omgeving. Zie hiervoor de handleiding Kopiëren datasets, layers en maps.

Views

Door middel van de functie Views kan ingesteld worden welke kaartlagen standaard zijn in- of uitgeschakeld bij het openen van de kaart. Zie hiervoor de handleiding Standaardinstellingen (Views).

Zoekingangen

Door zoekingangen in te stellen kan er in de viewer eenvoudig gezocht worden naar adressen. Zie hiervoor de handleiding Zoekingangen.