Zoom- en schaalniveaus

Voor het instellen van locaties en schaalafhankelijk werken

📘

Zoomniveaus

GeoApps werkt met 18 zoomniveaus om schaalniveaus te simplificeren. Locaties worden ook op basis van deze zoomniveaus ingesteld en tevens is het mogelijk een minimaal en maximaal zoomniveau in te stellen voor kaarten en datasets. In onderstaande tabel zijn de zoomniveaus, met schaal (afgerond) en geografisch gebied (indicatie) aangegeven. Dit betreft de zoomniveaus bij het werken met de Nederlandse projectie (RD, EPSG:28992). Voor andere projecties kan de schaal afwijken.

ZoomniveauSchaal*Geografisch gebied
01:15.000.000Europa
11:7.500.000West-Europa
21:3.500.000Benelux,Duitsland,Noord-Frankrijk,Oost-Groot-Brittanië.
31:2.000.000Nederland
41:900.000Midden-Nederland
51:450.000Grote provincie
61:225.000Kleine provincie
71:100.000Gemeente
81:55.000Meerdere woonplaatsen
91:30.000Woonplaats + buitengebied
101:15.000Deel van stad of dorp
111:7.500Wijk of dorp
121:3.750Deel van wijk
131:1.850Straat
141:900Deel van straat
151:450Grotere gebouwen
161:225Kleinere gebouwen
171:1001 gebouw
181:50Deel van gebouw

*maak gebruik van de meetfunctie in GeoApps om exacte afstanden en oppervlaktes te berekenen in de kaart. Of gebruik de printfunctie voort het maken van kaarten op schaal.

Dataset-zoomniveaus

Zoomniveaus kunnen op datasetniveau worden ingesteld om er zo voor te zorgen dat de data in kaarten alleen binnen de beperkte niveaus wordt getoond. Zo kun je bijvoorbeeld data op pandniveau beperkingen meegeven waardoor deze pas zichtbaar worden op wijkniveau, waardoor er niet teveel data ingeladen wordt op hogere niveaus. Dit komt ook de performance ten goede.