Zoom- en schaalniveaus

Voor het instellen van locaties en schaalafhankelijk werken

📘

Zoomniveaus

GeoApps werkt met 18 zoomniveaus om schaalniveaus te simplificeren. Locaties worden ook op basis van deze zoomniveaus ingesteld en tevens is het mogelijk een minimaal en maximaal zoomniveau in te stellen voor kaarten en datasets. In onderstaande tabel zijn de zoomniveaus, met schaal (afgerond) en geografisch gebied (indicatie) aangegeven. Dit betreft de zoomniveaus bij het werken met de Nederlandse projectie (RD, EPSG:28992). Voor andere projecties kan de schaal afwijken.

Zoomniveau

Schaal*

Geografisch gebied

0

1:15.000.000

Europa

1

1:7.500.000

West-Europa

2

1:3.500.000

Benelux,Duitsland,Noord-Frankrijk,Oost-Groot-Brittanië.

3

1:2.000.000

Nederland

4

1:900.000

Midden-Nederland

5

1:450.000

Grote provincie

6

1:225.000

Kleine provincie

7

1:100.000

Gemeente

8

1:55.000

Meerdere woonplaatsen

9

1:30.000

Woonplaats + buitengebied

10

1:15.000

Deel van stad of dorp

11

1:7.500

Wijk of dorp

12

1:3.750

Deel van wijk

13

1:1.850

Straat

14

1:900

Deel van straat

15

1:450

Grotere gebouwen

16

1:225

Kleinere gebouwen

17

1:100

1 gebouw

18

1:50

Deel van gebouw

*maak gebruik van de meetfunctie in GeoApps om exacte afstanden en oppervlaktes te berekenen in de kaart. Of gebruik de printfunctie voort het maken van kaarten op schaal.


Did this page help you?