Favoriete locaties instellen (bookmarks)

Maak locaties aan voor de kaart om snel naar specifieke locaties te gaan.

📘

Bookmarks

Bookmarks zijn belangrijke locaties op de kaart, die zijn gedefinieerd vanuit de beheeromgeving. Door deze in te stellen kan er eenvoudig naartoe gezoomd worden. Zo kunnen bijvoorbeeld een aantal belangrijke projectlocaties worden gedefinieerd, zodat gebruikers eenvoudig de betreffende locaties kunnen bekijken onder de tab 'Favorieten' in de Viewer.

Aanmaken Locations

Om Bookmarks te gebruiken is het vereist om eerst Locations aan te maken, tenzij Bookmarks vanuit een dataset geïmporteerd dienen te worden. Zie de handleiding Locations (Figuur 1 t/m 3) voor het aanmaken van Locations. Zie de handleiding Bookmarks vanuit datasets voor het importeren van Bookmarks vanuit een dataset.

Aanmaken Bookmarks

Voor het toevoegen van favoriete locaties in de kaart ga je naar de betreffende kaartoverzicht.

  1. Navigeer via Projects naar de gewenste Map
  2. Kies voor Bookmarks.
  3. Klik op '+Create' om locaties toe te voegen als Bookmarks. Zie Figuur 1.
Figuur 1 - Aanmaken van Bookmarks.

Figuur 1 - Aanmaken van Bookmarks.

Bij het toevoegen van een Bookmark verschijnt het scherm zoals in Figuur 2.

  1. Kies de gewenste Location.
  2. Vul een alternatieve Title in, voor de weergave in de kaartviewer. Deze kan hetzelfde zijn.
  3. Vul eventueel een Description in voor een korte toelichting over de betreffende locatie. Deze wordt getoond in de Viewer onder Bookmarks.
  4. Klik op '+Create' om de locatie als Bookmark toe te voegen.
Figuur 2 - Instellen van een Location als Bookmark.

Figuur 2 - Instellen van een Location als Bookmark.

Het resultaat is zichtbaar in Figuur 3. Bij het klikken op een favoriet wordt naar de ingestelde Location gezoomd.

1906

Figuur 3 - Favorieten in de kaartviewer.