Gebruikers uitnodigen

šŸ“˜

Uitnodigen van gebruikers

In de beheeromgeving kunnen uitnodigingen naar gebruikers gestuurd worden via Security > Users. Een gebruiker kan worden uitgenodigd door het e-mailadres in te stellen en de juiste rechten toe te kennen door middel van Groups en Roles. De gebruiker ontvangt de uitnodiging vervolgens in de mail op het ingestelde e-mailadres.

Handmatig uitnodigen van een gebruiker

Om een gebruiker uit te nodigen dient allereerst het overzicht 'Users' geopend te worden. Hier kunnen gebruikers worden uitgenodigd en is te zien welke gebruikers al zijn uitgenodigd. Zie Figuur 1.

 1. Selecteer Users > Users.
 2. Klik op +Invite User.
Figuur 1 - Overzicht uitgenodigde gebruikers.

Figuur 1 - Overzicht uitgenodigde gebruikers.

Vervolgens verschijnt het overzicht 'Invite User'. Zie Figuur 2.

 1. E-mail: vul hier het e-mailadres van de gebruiker in.
 2. Group: voeg eventueel een gebruiker aan een (bestaande) groep toe of selecteer 'No group'.
 3. Roles: vink hier de rollen voor de betreffende gebruiker aan om de juiste rechten toe te kennen. Deze kunnen eventueel later worden bewerkt.
 • Admin: heeft toegang tot de gehele beheeromgeving (waaronderUsers, Billing en Settings) en alle kaarten.
 • Developer: heeft toegang tot Billing, Users, Settings & Development.
 • User Manager: heeft enkel toegang tot Users.
 • Billing Manager: heeft enkel toegang tot Billing.
 1. Klik tot slot op 'Save'.
Figuur 2 - Instellingen voor het uitnodigen van een gebruiker.

Figuur 2 - Instellingen voor het uitnodigen van een gebruiker.

šŸ‘

Gebruiker uitgenodigd

De gebruiker ontvangt nu een mail waarmee deze toegang kan krijgen tot de betreffende omgeving. Als deze gebruiker nog geen GeoApps-account heeft, dient deze zich eerst te registeren. In de uitleg Registratie staat uitgelegd hoe dit moet.

Importeren van gebruikers

Het is ook mogelijk gebruikers te importeren door middel van een csv-bestand. Op deze manier kunnen er maximaal 1000 gebruikers in Ć©Ć©n keer worden uitgenodigd en van de juiste rechten worden voorzien. Zie Figuur 3.

 1. Zorg dat je het bestand op vergelijkbare wijze zoals onderstaand hebt ingedeeld en sla het op als csv-bestand. De kolom met het e-mailadres is verplicht. De namen van de kolommen maken niet uit m.u.v. groepen en rollen; deze moeten gelijk zijn aan de naamgeving zoals in de beheeromgeving. Groepen en rollen kunnen als kolom worden toegevoegd en ingevuld met Y/N of True/False om zo aan te geven of de gebruiker hieraan toegevoegd moet worden.
Figuur 3 -

Figuur 3 - Voorbeeld van de indeling van het bestand.

 1. Ga naar Users > Users > 'Import Users' en sleep het csv-bestand in het grijze vlak.
Figuur 4 - Drag & Drop voor de import.

Figuur 4 - Drag & Drop voor het csv-bestand.

Het bestand wordt nu uitgelezen. De kolommen moeten nu worden gedefinieerd.

 1. Kies als Delimiter de operator die de waarden van elkaar scheidt in het csv-bestand. Dit kan bijvoorbeeld een 'tab', komma of puntkomma zijn afhankelijk van de indeling. Bij de indeling zoals in Figuur 3 is de puntkomma van toepassing.
 2. Kies als Email field de kolom waarin de mailadressen staan.
 3. Definieer eventueel de kolom waarin de voornamen staan.
 4. Definieer eventueel de kolom waarin de achternamen staan.
 5. Geef op welke kolommen de groepen definiƫren (indien deze zijn gebruikt in de csv).
 6. Geef op welke kolommen de rollen definiƫren (indien deze zijn gebruikt in de csv).
 7. Selecteer 'Start Import'.
Figuur 3

Figuur 4 - Definiƫren van de velden voor de import.

De gebruikers zijn nu nog niet toegevoegd of uitgenodigd. Verifieer eerst of de import naar wens wordt uitgelezen in de 'Preview Import'.

 1. Selecteer 'Go back' indien de huidige instellingen nog niet kloppen.
 2. Selecteer 'Import users' om de gebruikers te importeren. In dit geval worden ze nog niet direct uitgenodigd. Dit kan later (ook in bulk) worden gedaan.
 3. Selecteer 'Import and invite users' om de gebruikers te importeren en direct uitnodigingsmails te sturen.
 4. Indien 2 of 3 is gekozen verschijnt er een overlay. Selecteer 'Confirm' om de actie af te ronden.
Figuur 4

Figuur 5 - Overzicht ter verificatie van de import.