Zoekingangen

📘

Zoekingangen

Door het instellen van zoekingangen kan er in de Viewer eenvoudig gezocht worden naar adressen. Voor het configureren van de zoekingangen is het van belang de projectie goed in te stellen door Location Search Provider, EPSG Code en coördinatenstelsel zo te kiezen, dat deze op elkaar zijn afgestemd:

 • Kies bij een World Map voor OpenStreetMap met EPSG Code 3857, en coördinatenstelsel 4326.
 • Kies bij een Belgische kaart voor CRAB met zowel EPSG Code als coördinatenstelsel 31370.
 • Kies bij een Nederlandse kaart voor PDOK met zowel EPSG Code als coördinatenstelsel 28992 of gebruik de PDOK Locatieserver Extension.

Zoekingangen World

Ga eerst naar de juiste projectomgeving en kies de gewenste Map om de zoekingang te bewerken. Zie Figuur 1.

 1. Selecteer Maps en kies de gewenste Map met wereldkaart. In dit geval is er gekozen voor 'World Map'.
 2. Kies in het kaartoverzicht voor Edit.
19191919

Figuur 1 - Selecteren van de 'Edit'-knop in het kaartoverzicht.

Vervolgens moeten er een aantal dingen ingesteld worden voor de World Map. Zie Figuur 2.

 1. Kies bij Location Search Provider, "OpenStreetMap Nominatim" voor de wereldkaart.
 2. De EPSG Code moet in dit geval op 3857 staan. Dit is de wereldkaart (Mercatorprojectie).
 3. Het Coordinate System moet in dit geval op 4326 staan voor het juiste coördinatenstelsel.
 4. Klik tenslotte op Save.
17431743

Figuur 2 - Instellingen voor zoekingangen wereldkaart.

Het kaartoverzicht opent weer. Bekijk nu de Map in de Viewer.

 1. Selecteer de knop Preview.
16971697

Figuur 3 - Preview-knop in het kaartoverzicht.

De Map wordt nu in de Viewer geopend. Typ een adres in om te zoeken. Zie Figuur 4.

 1. Klik eerst op Zoeken.
 2. Vul het adres in het zoekvak in.
 3. Er verschijnen een aantal suggesties. Klik de gewenste suggestie aan.
 4. Vervolgens verschijnt (en wordt er ingezoomd op) een Icon (speld) in de Map die weergeeft waar het adres zich bevindt.
19191919

Figuur 4 - Adres zoeken in de Viewer.

Zoekingangen Nederland

📘

PDOK Locatieserver

Voor het instellen van zoekingangen voor Nederlandse kaarten gebruikt GeoApps de PDOK Locatieserver. Deze kan als volgt in de onderstaande uitleg in het kaartoverzicht worden ingesteld, maar ook als Extension. Door de PDOK Locatieserver als Extension te installeren, bestaan er meer mogelijkheden voor verschillende zoekingangen. Zie PDOK Locatieserver

Ga eerst naar de juiste projectomgeving. Zie Figuur 5.

 1. Selecteer Maps en kies de gewenste Map met een Nederlandse kaart.
 2. Selecteer 'Edit'.
19191919

Figuur 5 - 'Edit'-knop in het kaartoverzicht.

Het is noodzakelijk dat we de volgende onderdelen instellen voor Nederland. Zie Figuur 6.

 1. Selecteer bij Location Search Provider 'Default PDOK Locatieserver'.
 2. Bij ESPG Code moet '28992' ingesteld worden.
 3. Bij Coordinate System moet ook '28992' ingesteld worden.
17421742

Figuur 6 - Instellingen voor zoekingangen Nederlandse kaart.

Het kaartoverzicht opent nu weer. Open de Map in de Viewer. Zie Figuur 7.

 1. Selecteer 'Preview'.
17001700

Figuur 7 - Ga naar de "Preview".

De Viewer wordt geopend. Typ een adres in om te zoeken. Zie Figuur 8.

 1. Klik eerst op Zoeken.
 2. Vul het adres in het zoekvak in.
 3. Er verschijnen een aantal suggesties. Klik de gewenste suggestie aan.
 4. Vervolgens verschijnt (en wordt er ingezoomd op) een Icon (speld) in de Map die weergeeft waar het adres zich bevindt.
19161916

Figuur 8 - Adres zoeken in de Viewer.

Zoekingangen Belgie

📘

Zoekingangen België

Voor het instellen van zoekingangen voor Belgische kaarten gebruikt GeoApps de CRAB Locatieserver. Deze server omvat zowel Vlaanderen als het Brussels gewest. Zie Centraal Referentieadressenbestand. Het instellen van deze zoekingangen verloopt hetzelfde als bij de PDOK Locatieserver voor Nederlandse kaarten; alleen het coördinatenstelsel en de EPSG Code zijn anders.

Zie bij 'Zoekingangen Nederland' de uitleg betreffende Figuur 5 & 6 voor het openen van het overzicht om de instellingen te bewerken.

 1. Kies bij Location Search Provider in het geval van België voor "CRAB Locatieserver".
 2. Bij EPSG Code wordt in het geval van België gekozen voor 31370.
 3. Ook bij Coordinate System wordt in dit geval gekozen voor 31370.
 4. Klik tot slot op Save.

Zie bij 'Zoekingangen Nederland' de uitleg betreffende Figuur 7 & 8 voor het gebruiken van de zoekingangen in de Viewer.


Did this page help you?