Locations

📘

Location

Een Location wordt ingesteld om te kunnen koppelen aan een Map. Door middel van coördinaten kan een Location naar wens ingesteld worden. Hierbij kunnen ook zoomniveau en rotatie ingesteld worden. De Location kan vervolgens in een Map ingesteld worden als de startlocatie die als standaardlocatie weergegeven wordt bij het openen van de Viewer of gebruikt worden als Bookmark.

Locations aanmaken

Voor het instellen van een Location zijn coördinaten nodig. Deze kunnen makkelijk worden opgezocht in een GeoApps kaartviewer. Zie figuur 1.

 1. Scroll eerst naar de gewenste locatie toe. Klik met een rechtermuisklik.
 2. Klik vervolgens op het kopiëren van de coördinaten.
19121912

Figuur 1 - Kopiëren van de coördinaten in de Viewer.

Via Maps kan de Location worden toegevoegd en ingesteld.

 1. Ga naar Maps toe.
 2. Klik vervolgens op het kopje Locations.
 3. Klik vervolgens op +Add. Het overzicht om een nieuwe locatie in te stellen wordt geopend.
18971897

Figuur 2 - Het overzicht van de aangemaakte Locations.

Gebruik de zojuist gekopieerde coördinaten om een nieuwe Location toe te voegen. Zie Figuur 3.

 1. Geef de Title van de locatie.
 2. Geef eventueel een Description van de locatie.
 3. Geef de x-coördinaat van de locatie.
 4. Geef de y-coördinaat van de locatie.
 5. Vul bij Zoom het zoomniveau in van 0 tot 18. Voor verdere uitleg zie Zoom- en schaalniveaus.
 6. Geef bij Rotation een eventuele draaiing in graden aan.
 7. Klik vervolgens op Create.
19041904

Figuur 3 - Instellen van de nieuwe Location.

Location instellen in een Map

De Location wordt nu ingesteld bij de gewenste Map.

 1. Selecteer de Maps.
 2. Klik op Maps > Selecteer de gewenste Map.
 3. Klik op Edit. Kies in het menu bij Location uit de dropdownlijst de (nieuwe) Location.
18511851

Figuur 4 - Location instellen in een Map.

Selecteer Preview om het resultaat in de Viewer te bekijken.

De Location is nu ingesteld als de startlocatie die als standaard weergegeven wordt bij het openen van de Viewer. Locations kunnen ook gebruikt worden als Bookmarks. Zie hiervoor de uitleg Favorieten in de kaart.


Did this page help you?