📘

Tutorials

Onderstaand vind je tutorials die relevant kunnen zijn bij het inrichten van jouw kaart. Voor tutorials om de basisfuncties van de GeoApps beheeromgeving te leren gebruiken in een logische volgorde, zie de pagina Aan de slag met GeoApps.

Voor meer context en informatie over de opbouw van GeoApps, zie de pagina Introductie GeoApps.