Tekenen - Definition Query instellen

📘

Tekenen - Definition Query

Voor kaartlagen kan een filter (Definition Query) worden ingesteld. Hierbij worden alleen de gefilterde objecten in de kaart getoond.

Door dit te combineren met de tekenmodule bestaat de mogelijkheid om gebruikers in de Viewer nieuwe objecten te laten tekenen volgens de instellingen van het filter. Deze functie is dan ook handig om bijvoorbeeld meerdere layers in te stellen voor verschillende kaarten en gebruikers waarbij een enkele dataset als bron gehouden kan worden.

Tekenlaag maken

Allereerst moeten er een dataset en tekenlaag zijn. Hiervoor kan de handleiding Tekenbare kaartlagen worden gebruikt.

Query instellen

Zodra er een tekenlaag is gemaakt kan hier een Definition Query op worden ingesteld.

  1. Navigeer via Projects naar de gewenste Layer en kies voor de tab Definition Query
  2. Klik vervolgens op Definition query enabled.
Figuur 1 - Instellen van een Definition Query.

Figuur 1 - Instellen van een Definition Query.

Er dienen nu regels aan de query toegevoegd worden. Zie Figuur 2.

  1. Selecteer Simple: Draw als type Definition Query.
  2. Selecteer +Add. Vul in de overlay de attribuutnaam en de attribuutwaarde in waar ingetekende objecten aan moeten voldoen. Let hierbij op hoofdlettergevoeligheid. He
  3. Herhaal deze stappen indien een meervoudige query nodig is en klik tot slot op 'Save Query'.
Figuur 2- Toevoegen van nieuwe query.

Figuur 2 - Toevoegen van nieuwe query.

Vervolgens kan de kaartlaag verder worden ingesteld als tekenlaag. Zie hiervoor de handleiding Tekenbare kaartlaag maken. Wanneer de laag aan een kaart wordt toegevoegd kunnen objecten alleen nog maar volgens de query (en de verdere instellingen binnen de draw-tab) worden ingetekend.