Tekenen - Definition Query instellen

📘

Tekenen - Definition Query

Voor kaartlagen kan een filter (Definition Query) worden ingesteld. Hierbij worden alleen de gefilterde objecten in de kaart getoond. Door dit te combineren met de tekenfunctie bestaat de mogelijkheid om gebruikers in de Viewer nieuwe objecten te laten tekenen volgens de instellingen van het filter. Deze functie is dan ook handig om bijvoorbeeld meerdere layers in te stellen voor verschillende kaarten en gebruikers waarbij een enkele dataset als bron gehouden kan worden.

Instellen tekeninstellingen

Allereerst wordt een bestaande dataset geüpload. Zie Figuur 1.

 1. Ga naar Datasets.
 2. Ga naar Upload Dataset, kies Shapefile, en sleep de bestanden in de gele strook.
19201920

Figuur 1 - Een bestaande dataset uploaden.

Vervolgens komen de instellingen tevoorschijn, zoals in Figuur 2.

 1. Selecteer de juiste projectomgeving.
 2. Laat de standaardinstellingen voor Geoserver Workspace staan.
 3. Kies de gewenste Dataset Name.
 4. Kies vervolgens de EPSG Code
 5. Klik tenslotte op Create.
19191919

Figuur 2 - Instellingen voor de nieuwe dataset.

Richt de Dataset-instellingen eerst verder in en maak er daarna een layer van. Zie Figuur 3.
Kies daarom nu Back To List.

19201920

Figuur 3 - 'Back to List'-knop bij instellingen voor aanmaken layer

Selecteer de Dataset om daarvan de instellingen bij te werken. Zie Figuur 4.

 1. Klik op Datasets.
 2. Selecteer in de lijst de juiste Dataset.
19201920

Figuur 4 - De juiste 'dataset' selecteren.

Maak eerst de Dataset bewerkbaar.
Klik op Edit.

19181918

Figuur 5 - 'Edit'-knop in de instellingen van de Dataset.

Vervolgens wijzigen we een instelling zie figuur 6.

 1. Vink Editable aan.
 2. Klik vervolgens op Save.
18691869

Figuur 6 - 'Editable' aanvinken in de 'Edit Dataset'-instellingen.

Klik vervolgens in de dataset op Publish om er een layer van te maken zie Figuur 7.

19191919

Figuur 7 - Een layer maken van de dataset.

Vervolgens komt het scherm in Figuur 8 te voorschijn.

 1. Geef de layer de juiste Title.
 2. Kies voor een tekenbare laag altijd WFS bij Dataset Service.
 3. Vink Base Layer aan bij achtergrondkaarten.
 4. Geometry Type toont aan of het object een punt, polygoon of lijn is.
 5. Symbology kan eventueel gekozen worden (Template, Unique, SLD), maar is niet nodig. Single gebruiken kan dus ook.
 6. Klik tenslotte op Create.
18751875

Figuur 8 - Instellingen om van de dataset een layer te maken.

Nu wordt een 'Definition Query' toegepast op de gemaakte layer. Zie figuur 9.

 1. Klik op Definition Query
 2. Klik vervolgens op Definition query enabled.
18711871

Figuur 9 - Instellen van een Definition Query.

Nu moet er een query toegevoegd worden. Zie Figuur 10.
Klik hiervoor bij Simple Draw op Add.

16101610

Figuur 10 - Toevoegen van nieuwe query.

Vervolgens verschijnt het menu zoals in Figuur 11. Geef hier een query op. In dit geval worden het attribuut 'gemeente' en de waarde 'Deventer' gekozen.

 1. Kies bij Dataset Attribute het attribuut waar de filter op toegepast dient te worden.
 2. Kies hierbij de Value om te filteren. Let op hoofdlettergevoeligheid.
665665

Figuur 11 - Instellen van juiste waarde en attribuut voor de Query.

Klik tot slot op Save Query om deze Query op te slaan.

18741874

Figuur 12 - Query opslaan.

Vervolgens kan hier een tekenbare laag van worden gemaakt. Zie Figuur 13.

 1. Ga eerst naar Draw.
 2. Ga vervolgens naar Add Tab.
19031903

Figuur 13 - Instellingen voor de tekenbare laag.

De tekenbare laag kan worden ingesteld. Zie Figuur 14.

 1. Title: vul de Title van de tekenbare tab in.
 2. Vul bij Order de plek in van de tekenbare laag.
 3. Klik tot slot op Create.
19031903

Figuur 14 - Aanmaken tab voor tekenbare laag.

Klik vervolgens op Edit Attributes om de tekenbare (bewerkbare) attributen te selecteren.
Vink daarna de gewenste attributen aan.

 1. Vink de objecten één voor één aan of klik op Check all indien alle attributen moeten worden geselecteerd.
 2. Klik tenslotte op Save.

Klik vervolgens op Add to map om de Layer aan de gewenste Map toe te voegen. Zie Figuur 15.

16311631

Figuur 15 - Toevoegen van de tekenbare layer aan een map.

Door via Maps naar Preview te gaan wordt de Viewer geopend. Zie Figuur 16.

 1. Klik op het potloodje om te tekenen.
 2. Selecteer de juiste aangemaakte draw Tab.
 3. Klik op het potlood-symbool.
 4. Kies een plek in de kaart.
 5. Vul de attribuutwaardes in.
 6. Klik vervolgens op Save.
19191919

Figuur 16 - Intekenen van een attribuut in de Viewer.


Did this page help you?