Domeinlijsten

📘

Domeinlijsten

Domeinlijsten zijn handig bij intekenen en filteren. De datasetattributen worden getoond in een lijst.

Domeinlijsten inschakelen en attribuutwaarden toevoegen

In het overzicht van de attributen van een dataset kan de domeinlijst worden ingeschakeld. Ook kunnen hier attributen worden toegevoegd.

  1. Vink in de Dataset onder Attributes het betreffende attribuut aan.
  2. Selecteer vervolgens 'Values'.
Figuur 1 - Overzicht attributen.

Figuur 1 - Overzicht attributen.

Er verschijnt nu een overzicht van alle attribuutwaarden binnen dit attribuut.

Door middel van de knop '+Add' is het eventueel mogelijk om nog meer attribuutwaardes toe te voegen. Zie Figuur 2.

Er verschijnt dan een overlay:

  1. Geef bij Attribute Value de waarde op.
  2. Geef bij Display Value eventueel de zichtbare (alias)waarde op.
  3. Geef door het inschakelen van Editable Attribute Value aan of de attribuutwaarde bewerkbaar is. De attribuutwaarde kan dan worden bewerkt vanuit een tekenlaag.
  4. Selecteer 'Create'.
Figuur 2 - Values voor een attribuut.

Figuur 2 - Values voor een attribuut.

Via de knop 'Create Unique Template' kan er direct een Symbology Template gemaakt worden voor de ingestelde Values. Wanneer deze wordt toegepast, kan er gebruik gemaakt worden van Snelfilters.

Domeinlijsten gebruiken

De domeinlijst kan vervolgens worden gebruikt bij het filteren of intekenen in de Viewer. In plaats van de letterlijke attribuutwaarden in te hoeven toetsen, verschijnt er dan een lijst/dropdown met de mogelijke attribuutwaarden.

1298

Figuur 3 - Filteren met een domeinlijst.