Domeinlijsten

Linked dataset

📘

Linked Dataset

Door middel van een Linked Dataset kan een bestaande lijst met waardes, bijvoorbeeld een Excellijst en/of Shapefile toegevoegd worden aan een datasetattribuut. Deze kan vervolgens als dropdownlijst gebruikt worden. Dit is bijvoorbeeld handig bij het intekenen van attributen voor tekenbare kaartlagen, waarbij elke keer uit bestaande waarden gekozen moet worden, zoals gemeentenamen.

Hiervoor is het eerst nodig een lege dataset aan te maken met attributen. Zie hiervoor Figuur 1.

 1. Ga eerst naar Datasets.
 2. Klik vervolgens op +Create empty dataset.
19181918

Figuur 1 - Aanmaken van een nieuwe lege dataset.

Stel nu de nieuwe lege dataset in. Zie Figuur 2.

 1. Selecteer uit de dropdownlijst de juiste Project omgeving.
 2. Selecteer bij Geoserver Workspace de juiste Workspace.
 3. Geef de nieuwe Dataset een nieuwe Name.
 4. Kies de juiste EPSG Code.
 5. Klik tot slotte op Create
19191919

Figuur 2 - Instellen van een nieuwe lege dataset.

Selecteer, via het overzicht Attributes, de knop +Add en maak nieuwe attributen aan.
Zie hiervoor Figuur 3.

19191919

Figuur 3 - Overzicht van de attributen in deze dataset.

Zie Figuur 4 voor het instellen van een attribuut.

 1. Laat Parent Dataset Attribute op 'None' staan.
 2. Laat Datasetattribute Source op 'None' staan.
 3. Vul de gewenste Attribute naam hier in.
 4. Kies eventueel een Alias.
 5. Kies bij Type het type attribuut. Voor verdere toelichting zie de extra uitleg onder Figuur 4.
 6. Bij Unit eventueel een eenheid worden ingevuld. (€, %, km, etc.)
 7. Vink Domain List aan.
 8. Klik ten slotte op Create.
19191919

Figuur 4 - Toevoegen van een attribuut.

📘

Type Attributen

 1. String: tekstveld
 2. Short: tekstveld
 3. Long: tekstveld
 4. Float: numeriek veld met decimalen met kleinere precision (Float is een kleiner veld dan Double).
 5. Double: numeriek veld met decimalen met grotere precision (Double is een langer veld dan Float).
 6. Boolean: datatype met mogelijkheden 'waar' en 'onwaar'.
 7. DateTime: combinatie van date en time veld.
 8. Date: datum (dag, maand, jaar).
 9. Time: tijdseenheid (uur, minuut, seconde).
 10. Integer: numerieke waarde, zonder decimalen.
 11. Computed: (query) mogelijkheid formule in te vullen om iets te berekenen.

Het menu uit Figuur 3 komt weer tevoorschijn. Klik voor het nieuwe datasetattribuut op 'Values'.

Vervolgens verschijnt het overzicht 'Dataset attribute values for [datasetattribuut] in [dataset]' Zie Figuur 5.
Klik hier op Link Dataset.

15791579

Figuur 5 - De knop 'Link Dataset' in het overzicht voor attribuutwaarden.

Door middel van 'Link Dataset' wordt een domeinlijst aan de Dataset gekoppeld. Zorg dat het Excelbestand/de Shapefile, waaruit deze domeinlijst gehaald dient te worden, al is ingeladen. Zie Figuur 6 voor de koppeling.

 1. Selecteer het juiste Project.
 2. Selecteer de Dataset met de waardes (Excel of Shapefile).
 3. Selecteer bij Attribute Value de waarde die je wilt toevoegen.
 4. Selecteer bij Display Value de (alias)naam die in beeld verschijnt.
 5. Klik tenslotte op Save.
15901590

Figuur 6 - Koppelen van de Dataset Attribute Values.


Did this page help you?