Externe services

Toevoegen van kaartservices van externe bron

📘

Verbinden met externe services

Deze functie maakt het mogelijk een webservice van een externe bron toe te voegen om (open) data van een externe bron op te halen. Zo kunnen er bijvoorbeeld eenvoudig services van PDOK gebruikt worden.

In het geval je een bestaande PostgreSQL-database hebt kun je de gehele database koppelen door middel van Direct Connect. Voor meer informatie zie de pagina PostgreSQL.

URL van de service opzoeken

Om met een externe service te verbinden in GeoApps is een URL nodig. Deze kan gekopieerd worden voor de nodige dataset op de website die de service aanbiedt.

 1. Ga naar de betreffende website (bijvoorbeeld pdok.nl).
 2. Zoek de dataset/service die nodig is.
 3. Ga naar de tab met de services ('Geo Services' in dit geval) en kopieer de URL van de gewenste service van de dataset. Voor meer toelichting over de verschillende typen services zie deze handleiding.
Figuur 1 - Voorbeeld van de BAG-service op de site van PDOK.

Figuur 1 - Voorbeeld van de BAG-service op de site van PDOK.

Service in GeoApps toevoegen

Een externe service kan in GeoApps in het gewenste project onder datasets worden toegevoegd. Na het verbinden met de service wordt deze weergegeven als 'External service' met een oranje label. Zie Figuur 2.

 1. Ga via Projects naar het gewenste project.
 2. Kies Datasets
 3. Klik bovenin op de knop 'Connect to Service'.
Figuur 1 - Toevoegen van een External Service in het menu datasets.

Figuur 2 - Toevoegen van een External Service in het menu datasets.

📘

Externe services in QGIS

Mocht je een externe service aan QGIS toe willen voegen dan doorloop je vrijwel dezelfde stappen als in de rest van deze handleiding.

In plaats van Figuur 1 in GeoApps, ga je in QGIS naar Kaartlagen > Laag toevoegen > WMS laag toevoegen > Nieuw. Vervolgens kun je op ongeveer dezelfde manier de laag in QGIS toevoegen als hoe je in GeoApps (en de rest van deze handleiding) zou doen.

Er kan nu met de service worden verbonden door de URL toe te voegen en eventuele authenticatie door te voeren.

 1. Vul de gekopieerde URL in.
 2. Kies uit de dropdownlijst de juiste Authentication:
  • None: gebruik deze wanneer voor de connectie geen inloggegevens vereist zijn (zoals bij open data van PDOK).
  • Basic: gebruik deze wanneer voor de connectie wel inloggegevens vereist zijn. In dat geval dienen ook een gebruikersnaam en wachtwoord te worden ingevuld.
 3. Klik vervolgens op 'Get Layers'. Hiermee worden de 'GetCapabilities' uit de service uitgelezen.
  Indien er een foutmelding verschijnt, controleer dan opnieuw de URL. Mocht deze toch lijken te kloppen, dan kun je '+Add custom dataset' gebruiken. Ook bij een TMS, en bij de meeste WFS-services voeg je de dataset via '+Add custom dataset' toe. In dat geval moeten er extra gegevens zoals de naam van de kaartlaag worden opgegeven. Deze zijn vaak terug te vinden door de URL van de service in de browser te openen of de laag in QGIS in te laden.
Figuur 3 - Overzicht 'Add External Dataset', waarbij de URL en Authentication ingesteld moeten worden.

Figuur 3 - Overzicht 'Add External Dataset', waarbij de URL en Authentication ingesteld moeten worden.

Er verschijnt nu een lijst met alle lagen die de URL bevat. In deze lijst worden de Titles van de kaartlagen zoals in de service getoond.

 1. Klik hier de Layer aan die dient te worden toegevoegd.
 2. Klik vervolgens op 'Next'.
Figuur 4 - Overzicht van alle lagen die de service bevat.

Figuur 4 - Overzicht van alle lagen die de service bevat.

Vervolgens opent het overzicht 'Dataset Options'. Zie Figuur 5.

 1. Geef de Dataset een naam.
 2. Kies de Geometry: Raster bij basiskaarten of Vector bij punten-, lijnen-, of vlakkenlagen
 3. Kies bij vectordata ook het Geometry Type:
 • Point (Punt)
 • Line (Lijn)
 • Polygon (Vlak)
 1. Klik vervolgens op '+Add'.
Figuur 5 - Datasetopties.

Figuur 5 - Datasetopties.

De service is nu als dataset aan GeoApps toegevoegd. Met de knop 'Create layer from dataset' in de tab 'Overview' kan er direct een kaartlaag van gemaakt worden. Wanneer de service dit van zichzelf bevat, kunnen de symbologie en pop-ups hierbij automatisch worden uitgelezen door beide als 'Automatic' in te stellen. Zie eventueel de handleiding Symbologie - Automatic en Instellen Pop-ups - Automatic.

De service is nu te vinden onder de tab 'Services'. Onder het kopje 'Layer' wordt nu de naam van de kaartlaag uit de service getoond. Deze is vaak net anders dan de Title zoals in Figuur 4. Bij een WMS is dit de Name. Bij een WMTS is dit de Identifier.

Add Custom Dataset

📘

Add Custom Dataset

Indien kaartlagen vanuit het externe systeem niet direct overgenomen worden kan er gebruik gemaakt worden van Add Custom Dataset en kunnen van hieruit de layers gepubliceerd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij TMS- en diverse WFS-services.

Om deze manier van het toevoegen van datasets te gebruiken volg je de stappen zoals bovenstaand maar kies je bij Figuur 3 voor de andere knop. Vervolgens verschijnt het overzicht zoals in Figuur 6. Zie de tabel daaronder voor verdere toelichting.

Figuur 6 - Opties bij Add Custom Dataset.

Figuur 6 - Opties bij Add Custom Dataset.

OnderdeelUitlegVereist?
ProjectKies het project waar de Dataset aan toegevoegd dient te worden.Ja
NameGeef naam aan de Dataset.Ja
AbstractTekstveld om informatie te geven, wat de Dataset inhoudt.Nee
AttributionKort tekstveld om metadata/bronvermelding toe te voegen.Nee
Minimum ZoomWaarde die het minimumzoomniveau (0-18) aangeeft.Ja
Maximum ZoomWaarde die het maximumzoomniveau aangeeft.Ja
BoundsGeef eventueel de coördinaten op van het vlak waarvan de data nodig is. Deze kunnen later niet meer worden aangepast. Standaard kan deze op 0 blijven staan voor alle data .Ja
Dataset TypeKies welk type van toepassing is op de URL.Ja
URLVoeg hier de URL van de WMS, WFS of WMTS van de externe site toe.Ja
LayerVul hier precies de Layer naam in zoals externe URL. Tip: kijk bij inladen in QGIS naar Laagnaam.Ja
Geometry CategoryKies of er een Vector- of Rasterlaag gemaakt moet worden van de URL, afhankelijk van of het een WMS of WFS is.Ja
Authentication TypeKies 'None' of 'Basic', afhankelijk van de authenticatie van de site. (Vereist).
'None' kiezen indien het een openbare URL is.
Ja
Refresh IntervalDit is het interval (in seconden) betreffende hoe vaak de data van de server wordt opgehaald. Deze kan op 0 blijven staan; de data wordt dan automatisch geüpdatet.Ja
QueryableAanvinken indien er een pop-up (objectinformatie) moet worden ingesteld.Nee

Klik tot slot op Create.