Symbologie - Hatches

📘

Hatches

Een hatch kan gebruikt worden voor de symbologie van polygonen. Zonder hatch kan een polygoon een effen of transparante opvulling hebben. Een hatch zorgt voor een patroon in de opvulling van de polygoon, zoals diagonale strepen of kruizen. Op deze pagina is beschreven hoe een beheerder een hatch kan toepassen op de symbologie van een polygonenlaag. Voor de beschrijving is gebruik gemaakt van een Dataset met onderwijsfuncties.

Het instellen van een hatch kan in het overzicht van de desbetreffende kaartlaag (zie Figuur 1):

 1. Kies in het menu Layers de laag waarbij gewenst is om een Hatch toe te passen;
 2. Ga naar de tab Symbology;
 3. Kies de optie Edit Symbology.
19181918

Figuur 1 - Een overzicht van de stappen die doornomen dienen te worden om te navigeren naar het menu voor symbologie van de kaartlaag.

Klik in het volgende menu op Edit naast de optie Style (zie Figuur 2).

18981898

Figuur 2 - In het menu 'Symbology Template Single' dient doorgeklikt te worden middels de knop Edit voor het toepassen van een hatch.

Selecteer vervolgens in het menu bij de dropdownlijst Fill Type de optie Hatch. Zie hiervoor Figuur 3.

 1. Selecteer bij Fill Type de optie Hatch
 2. Fill Style: hier kan het gewenste patroon gekozen worden voor de hatch. Hierbij zijn de volgende patronen mogelijk:
 • Horline: horizontale lijn ( = );
 • Vertline: verticale lijn ( | | );
 • Slash: voorwaartse schuine lijnen ( / / );
 • Backslash: terugwaartse schuine lijnen ( \ \ );
 • Plus: recht georiënteerde kruizen ( ++ );
 • Times: schuin georiënteerde kruizen ( xx );
 1. Fill Size: geeft de grootte aan van de symbologie t.o.v. de Hatch stroke;
 2. Fill Stroke color: geeft de kleur aan van de Hatch;
 3. Fill Stroke Width: geef de grootte aan van de Hatch t.o.v. de Fill Size;
 4. Color : geeft de kleur aan van de overige opvulling. Het is vaak handig voor deze kleur de transparantie zo in te stellen dat deze enigszins doorzichtig is. In het 'Pick a color'-menu kan dit door onderaan bij de letter A een waarde kleiner dan 100% te kiezen.
 5. Klik vervolgens op Save.

Let op! Geadviseerd wordt om voor 'Fill Size' en 'Fill Stroke Width' geen gelijke waardes te gebruiken. Dit kan resulteren in een effen opvulling van een polygoon (geen zichtbare Hatch).

16931693

Figuur 3 - Een overzicht van het menu waarin de optie 'Hatch' geselecteerd dient te worden bij de dropdownlijst van 'Fill type'.

Open de Layer, waarop de Hatch is ingesteld, nu in de Viewer.

19201920

Figuur 4 - Voorbeeld van objecten, waarop Symbology met Fill Type Hatch is toegepast.


Did this page help you?