Tekenen - Notificaties

Stuur een e-mail naar gebruikers bij wijzigingen in tekenbare kaartlagen.

📘

Notificaties

Bij het wijzigen van objecten in de kaart kan een e-mail worden verzonden naar geselecteerde gebruikers. Hierin wordt de betreffende wijziging gemeld zodat gebruikers op de hoogte worden gehouden van wijzigingen in de kaart.

Instellen notificaties

Ga als admin naar de Manage van de omgeving waarin het gewenst is om de notificaties te activeren (zie figuur 1).

 1. Selecteer in de (project)omgeving Layers klik de gewenste Layer aan.
 2. Klik vervolgens op Draw.
Figuur 1: Een overzicht van de Manage waarop getoond is waar de notificaties ingesteld kunnen worden.Figuur 1: Een overzicht van de Manage waarop getoond is waar de notificaties ingesteld kunnen worden.

Figuur 1: Een overzicht van de Manage waarop getoond is waar de notificaties ingesteld kunnen worden.

Onderaan het overzicht is het onderdeel Notifications opgenomen. Het overzicht van Notifications bestaat uit twee onderdelen (zie figuur 2):

 1. Notifications: instellen naar welke gebruiker en bij welke handeling een notificatie gestuurd wordt. dit is een verplicht onderdeel en is hieronder als eerst beschreven;
 2. Notification Attributes: instellen bij welk attribuut notificaties gestuurd worden als daarin wijzigingen optreden. Dit onderdeel is optioneel en is na het eerste onderdeel beschreven.
Figuur 2: een overzicht van de twee onderdelen van **Notifications**, namelijk: **Notifications** en **Notifications Attributes**.Figuur 2: een overzicht van de twee onderdelen van **Notifications**, namelijk: **Notifications** en **Notifications Attributes**.

Figuur 2: een overzicht van de twee onderdelen van Notifications, namelijk: Notifications en Notifications Attributes.

Hieronder is als eerst beschreven hoe ingesteld kan worden naar welke gebruiker en bij welke handelingen notificaties gestuurd worden. Hiervoor dient eerst bij Notifications (zie figuur 2) op Add geklikt te worden. Vervolgens verschijnt een menu met de volgende opties (zie figuur 3):

 1. Principalid: hier kan de gebruiker gekozen die de notificatie ontvangt. Dit kan een User of een Group zijn;
 2. Daaronder kan in een lijst aangevinkt worden bij welke handeling een notificatie gestuurd wordt:

  Create: bij het toevoegen van een nieuw object;
  Edit: bij het wijzigen van de Attribuut locatie/vorm;
  Edit Attribute: bij het wijzigen van de Attribuut gegevens;
  Split: bij het opsplitsen van een object;
  Delete: bij het verwijderen van een object.

 3. Create: met deze knop worden de instellingen opgeslagen en toegepast.
Figuur 3: een overzicht van het menu waarin ingesteld kan worden naar welke gebruiker en bij welke handelingen notificaties gestuurd worden.Figuur 3: een overzicht van het menu waarin ingesteld kan worden naar welke gebruiker en bij welke handelingen notificaties gestuurd worden.

Figuur 3: een overzicht van het menu waarin ingesteld kan worden naar welke gebruiker en bij welke handelingen notificaties gestuurd worden.

Het tweede onderdeel van het instellen van Notifications is Notification Attributes (zie figuur 4). Hiermee kan ingesteld worden bij welk attribuut notificaties gestuurd worden als daarin wijzigingen optreden. De gekozen attributen worden dan ook in de notificatie aangeduid.

Figuur 4: een overzicht van **Notifications** met daarop het menu voor **Notification Attributes** aangeduid.Figuur 4: een overzicht van **Notifications** met daarop het menu voor **Notification Attributes** aangeduid.

Figuur 4: een overzicht van Notifications met daarop het menu voor Notification Attributes aangeduid.

Hiervoor dient eerst op Add geklikt te worden. Hierna verschijnt een pop-up de volgende opties (zie figuur 5):

 1. Dataset Attribute: met deze optie kan gekozen worden bij welk attribuut notificaties gestuurd worden;
 2. Create: met deze knop worden de instellingen opgeslagen en toegepast.
  De bovengenoemde stappen dienen herhaald te worden als het gewenst is dat Notifications op meerdere attributen toegepast worden.
Figuur 5: het menu voor het selecteren van attributen bij welk notificaties gestuurd worden als hier wijzigingen in optreden.Figuur 5: het menu voor het selecteren van attributen bij welk notificaties gestuurd worden als hier wijzigingen in optreden.

Figuur 5: het menu voor het selecteren van attributen bij welk notificaties gestuurd worden als hier wijzigingen in optreden.


Did this page help you?