Tekenen - Notificaties

Stuur een e-mail naar gebruikers bij wijzigingen in tekenbare kaartlagen.

📘

Notificaties

Bij het wijzigen van objecten in de kaart kan een e-mail worden verzonden naar geselecteerde gebruikers. Hierin wordt de betreffende wijziging gemeld zodat gebruikers op de hoogte worden gehouden van wijzigingen in de kaart.

Instellen notificaties

Ga naar de beheeromgeving van de kaart waarvan het gewenst is om de notificaties te activeren. Zie Figuur 1.

 1. Selecteer in de projectomgeving Layers en klik de gewenste Layer aan.
 2. Klik vervolgens op Draw.
Figuur 1 - Overzicht van de kaartlaag waarop de notificaties ingesteld worden

Figuur 1 - Overzicht van de kaartlaag waarop de notificaties ingesteld worden

Onderaan het overzicht is het onderdeel Notifications opgenomen. Het overzicht van Notifications bestaat uit twee onderdelen. Zie Figuur 2.

 1. Notifications - Hier valt in te stellen naar welke gebruiker en bij welke handeling een notificatie gestuurd wordt. Dit is een verplicht onderdeel en is hieronder als eerst beschreven.
 2. Notification Attributes - hier valt in te stellen bij welk attribuut notificaties gestuurd worden als daarin wijzigingen optreden. Dit onderdeel is optioneel en is na het eerste onderdeel beschreven.
Figuur 2 - Mogelijke notificatie-instellingen

Figuur 2 - Mogelijke notificatie-instellingen

Er wordt nu ingesteld naar welke gebruiker en bij welke handelingen notificaties gestuurd worden. Hiervoor dient eerst bij Notifications (zie Figuur 2) op Add geklikt te worden. Vervolgens verschijnt een menu (zie Figuur 3) met de volgende opties:

 1. Kies de gebruiker of groep die een notificatie ontvangt bij de gekozen handelingen.
 2. Vink aan bij welke handelingen de notificatie verstuurd wordt:

  Create: bij het toevoegen van een nieuw object;
  Edit: bij het wijzigen van de Attribuut locatie/vorm;
  Edit Attribute: bij het wijzigen van de Attribuut gegevens;
  Split: bij het opsplitsen van een object;
  Delete: bij het verwijderen van een object.

 3. Selecteer '+Create'.
Figuur 3 - Overzicht van het menu waarin ingesteld kan worden naar welke gebruiker en bij welke handelingen notificaties gestuurd worden.

Figuur 3 - Overzicht van het menu waarin ingesteld kan worden naar welke gebruiker en bij welke handelingen notificaties gestuurd worden.

Nu er is ingesteld bij welke handelingen en naar welke gebruikers Notifications worden gestuurd, kan er eventueel ingesteld worden welke attributen dan ook in de notificatie aangeduid dienen te worden als er wijzigingen

 1. Kies hiervoor '+Add'
Figuur 4 - Overzicht voor het toevoegen van **Notification Attributes**.

Figuur 4 - Overzicht voor het toevoegen van attributen voor de notification.

Er verschijnt nu een pop-up met de volgende opties. Zie Figuur 5.

 1. Kies het Dataset Attribute waarvoor notificaties gestuurd moeten worden.
 2. Klik op +Create om de instellingen op te slaan en toe te passen.

Herhaal de bovengenoemde stappen als het gewenst is dat Notifications op meerdere attributen toegepast worden.

Figuur 5 - Toevoegen van een Notification Attribute.

Figuur 5 - Toevoegen van een Notification Attribute.