📘

Afdrukken

Door middel van de functie 'Afdrukken' kan er een print van een specifiek kaartbeeld gemaakt worden. Via de instellingen kunnen er keuzes gemaakt worden betreffende de lay-out, het formaat, de legenda, de oriëntatie, de schaal, de noordpijl en de schaalbalk. Daarnaast kan door het toevoegen van een QR-code of permalink het specifieke kaartbeeld ook geopend worden door andere gebruikers.

Afdrukken
Door onderaan op het printer-icoon te klikken, verschijnt het overzicht Afdrukken. In dit overzicht kunnen allerlei keuzes gemaakt worden wat betreft de instellingen van de print. Zie ook figuur 1.

  1. Kies eerst de gewenste lay-out, het formaat, de oriëntatie en de schaal:

Veld

Opties

Layout (betreffende tekst en legenda)

Links / rechts / beide / minimaal.

Formaat

A4 / A3 / A2 / A1 /A0.

Oriëntatie

Staand of liggend.

Schaal

1:2500, 1:5000, 1:10000, 1:25000 of custom.

Momenteel kan het zijn dat er een foutmelding optreedt, wanneer bepaalde kaartlagen een beperking hebben op het zoomniveau van de geselecteerde schaal. Kies dan een ander schaalniveau of schakel de kaartlaag uit. Zie Zoom- en schaalniveaus voor een overzicht van de zoom- en schaalniveaus.

  1. Vink nu de gewenste opties aan:

Optie

Functie

Noordpijl

Toont de noordpijl onderaan.

Schaalbalk

Toont een schaalbalk onderaan.

Legenda

Toont alle openstaande kaartlagen met symbologie

QR-code

Verwijst naar de link door middel van de QR-code.

Interactief

Zorgt voor een werkende permalink in de PDF van de print.

Overzicht

Zorgt voor een overzicht rechtsonder in beeld. Zie figuur 2.

  1. Vul vervolgens waar nodig de volgende velden in:

Veld

Functie

Titel

Vul hier de titel in.

Auteur

Vul de auteur in. Standaard staat hier de gebruikersnaam.

Datum

Vul hier de datum in. Standaard staat de huidige dag vermeld.

Subtitel

Vul eventueel een subtitel in.

Referentie

Vul eventueel een bron in.

Omschrijving

Vul eventueel een beschrijving in.

  1. Klik op Afdrukken.
19201920

Figuur 1 - Het menu met instellingen voor het afdrukken.

  1. Open de print.
11221122

Figuur 2 - Voorbeeld van een print.


Did this page help you?