Introductie GeoApps

Snel aan de slag met GeoApps!

Complete beheeromgeving om eenvoudig kaartprojecten in te richten en online beschikbaar te stellen.
Innovatieve en gebruiksvriendelijke viewer met alle nodige functies voor het raadplegen en analyseren van kaarten.

De beheeromgeving van GeoApps is ontworpen met een GIS-systeem als referentie. In de omgeving zit een gestapelde architectuur, waarbij veel onderdelen afhankelijk zijn van elkaar. Hieronder staat per hoofdonderdeel kort omschreven wat het is, en wat je hier kan instellen.

Datasets

De onderste laag van het GeoApps systeem is het beheer van data. Dit is volledig ondergebracht onder het menu-onderdeel Datasets. Hier kan data geupload, gedownload en bijgewerkt worden. Daarnaast wordt metadata hier gekoppeld aan de bijbehorende data en kunnen eventueel extra attributen worden aangemaakt. Indien gebruik gemaakt wordt van externe databronnen (bijvoorbeeld een PDOK luchtfoto) dan is het mogelijk op deze plek ook deze services toe te voegen of de connectie met deze data bij te werken.

Layers

Alle instellingen rondom visualisatie en presentatie van de datasets is terug te vinden op het niveau van Layers. Hierbij kan gedacht worden aan welke kleur objecten op de kaart moeten krijgen, of er geklikt mag worden op objecten en hoe deze popups worden weergegeven.

Maps

Uiteindelijk is het doel om een of meerdere kaartlagen gezamenlijk te presenteren in een kaart, oftewel een Map. In GeoApps kan een Map bestaan uit een of meerdere themakaarten, waarmee data gegroepeerd kan worden en eenvoudig geschakeld kan worden tussen hoofdthema's.

Workspaces

Mocht het gewenst zijn om een kaart te presenteren in bijvoorbeeld een andere huisstijl, dan is dit mogelijk via Workspaces. Per workspace kan de volledige template weer opnieuw gestyled worden, waarmee het mogelijk is de gebruikersomgeving te voorzien van het logo van bijvoorbeeld een klant of project, en bijpassende kleuren uit te kiezen.

Projects

In GeoApps kan gebruik worden gemaakt van projecten om informatie bij elkaar te groeperen. Alle objecten binnen GeoApps kunnen worden gekoppeld aan een project. Projecten functioneren in GeoApps vergelijkbaar aan mappen.


Did this page help you?